כניסה הרשמה צור קשר

לגרום למערכות ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית "לעבוד": סקירה ריאליסטית של תקן OHSAS 18001

מאת: ד"ר לליב אגוזי, מחלקת המחקר המוס"ל

תאריך:24/06/2021


ארגונים המטמיעים מערכות ניהול בטיחות על פי תקן צפויים להפיק מכך תועלות לשיתופי הפעולה העסקיים שלהם, תועלות תפעוליות ועמידה בחוקים ותקנות של מדינות שונות בהן הארגון פועל. עם זאת, לתועלות אלה קשר ארגוני ותלות בתרבות הארגונית. הטמעה אפקטיבית יותר תהיה ככל שהארגון הגיע לתהליך מתוך מוטיבציה ארגונית לעומת מתוך דרישה חיצונית וכאשר בארגון יש תרבות תומכת למידה. הצלחת ההטמעה קשורה גם להתאמה נכונה וספציפית של מערכות ניהול הבטיחות לתקנים אחרים המופעלים בארגון, לצרכים של הארגון הנובעים מאופן עבודתו, תחום העיסוק שלו והמדינה בה פועל. לבודקים חיצוניים ומעורבות הנהלה בתהליך יש חשיבות במיקוד תכנון מערכות הבטיחות בנושאים המהותיים ביותר לארגון.

זהו תקציר מאמר סקירה, שבחן מנקודת מבט המסכמת בדיעבד 20 שנה של תקן. מטרת הסקירה לאחד נתונים מחקריים על תוצאות הטמעת התקן האירופי "סדרת הערכת בטיחות ובריאות תעסוקתית18001 OHSAS" לאחר 20 שנה לכניסתו ולאחר פרסום התקן הארגוני הבינלאומי ISO 45001. מתוך הבנה כי השפעת הטמעת התקן תלויה במידה רבה בסוג התעשייה, בסוג הארגון, בתרבות הארגונית ובגורמים רבים נוספים, הסקירה מנסה לשלב בין התהליך בהקשר הארגוני הספציפי לבין התוצאות הארגוניות. המטרה היא לספק הבנה עמוקה יותר לארגונים איך להטמיע מערכת לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית באופן המותאם לארגונם, לתחום העיסוק שלו, מאפייני העובדים בארגון ותרבות העבודה והתקשורת בארגון.

הסקירה נעשתה בשיטה הנקראת 'סקירה ריאליסטית' בניסיון לשלב בין מחקרים כמותיים, המציגים תוצאות ארגוניות של הטמעת התקן בארגון, לבין מחקרים איכותניים הבוחנים את התהליכים הארגוניים שהושפעו מהליך הטמעת התקן בארגון ואיך השפיעו על ביצועי הארגון. לאחר הליך ניפוי קפדני נשארו 16 מחקרים שסיפקו מידע רלוונטי ומהימן ועליהם נערך הניתוח.

ניתוח המידע התבסס על שלוש תיאוריות מערכתיות הבאות להסביר את התועלות שצפויות מהטמעת תקני בטיחות:

 1. התיאוריה המוסדית Institutional theory שבוחנת את ההתנהלות הארגונית הרשמית לרישוי, הסמכה, תיעוד.
 2. התיאוריה התפעולית Operational theory, הבוחנת את מערכות הניהול, תהליכי עבודה ולמידה שוטפים והתאמתם לתקנים תפעוליים כדוגמת ISO 9001  או ISO 14001.
 3. תיאוריות משמעת ועמידה בתקנים ותקנות Compliance theory, שעוסקת בגישה המובנית בארגון לאכיפת תקנים וכן לעדכון השוטף של מדיניות הארגון ונהליו לגבי בטיחות ובריאות.התועלות המצופות לארגונים מקבלת תו התקן OHSAS 18001 נגזרות מיישום מעשי של שלוש תיאוריות מערכת אלה במסגרת ההסמכה לתקן.

בתחום מוניטין הארגון קבלת התו מאפשרת עבודה עם גופים המחייבים עמידה בתקנים מקובלים לשם שיתוף פעולה ומציגה את הארגון כלפי חוץ וכלפי בעלי העניין כארגון הדואג לבטיחות ובריאות עובדיו. בתחום התפעולי, ההנחה היא כי הטמעת הליכים שיטתיים, שמתאימים לתקנים תפעוליים כמו 9001 ISO או ISO 14001 תוביל למעורבות ומודעות גבוהה של העובדים והמנהלים לדרישות. בכך תסייע לשיפור מתמיד של ההליכים  ולהפחתת תאונות, תקלות וסיכונים בריאותיים. בתחום המשמעת הארגונית והציות לתקנים ותקנות ההקפדה על התקנים משפרת את איכות המוצרים ואת עמידתם בתקנות ובחוקים השונים ברחבי העולם במדינות בהן הארגון פועל ומשווק.

הסקירה מראה כי הטמעת התקן מובילה ללמידה של הארגון את המערכות שלו ולשיפור תהליכים. הלמידה בעקבות אירועי בטיחות ופגיעה בבריאות משתפרת לאורך זמן אחרי הטמעת התקן. עם זאת, הלמידה תלוית קשר ומתקיימת רק בארגונים שבהם התרבות הארגונית תומכת בכך כגון תרבות של שיתוף ומעורבות עובדים. כאשר לארגון יש ניסיון קודם עם הטמעת תקנים התהליך נעשה פשוט יותר וההטמעה מוצלחת יותר.

גורם נוסף שקשור להצלחת הטמעה הוא המוטיבציה שהובילה את הארגון לתהליך הטמעת התקן. ארגונים מגיעים לתהליך משילוב של סיבות. סיבות חיצוניות כגון הרצון להציג תדמית של ארגון דואג לעובדיו או ניסיון לחקות מתחרים או דרישת גורם חיצוני למטרת שיתוף פעולה. סוג מוטיבציה נוסף הוא רצון של הארגון להראות אחריות חברתית והתחום השלישי שמניע ארגונים להטמעת מערכות ניהול בטיחות הוא רצון לשפר סוגיות בטיחות ובריאות בארגון. ככל שהסיבות הפנים ארגוניות משמעותיות יותר עבור הארגון ומהוות חלק גדול יותר במוטיבציה להטמיע מערכת ניהול בטיחות ובריאות כך ההטמעה תהיה מוצלחת יותר.

הטמעה טובה של מערכת לניהול בטיחות תלויה גם ב'תרגום' התקן ומערכת ניהול הבטיחות והתאמתם לצרכי הארגון ואופן העבודה הייחודי לו וכן לדרישות התחום או המדינה בה הוא פועל. הליך ההתאמה, הדיונים, ניהול ההסכמות ואי ההסכמות מציפים את דרכי התקשורת, הירארכיית ההחלטות והעברת ההוראות. הליכי קבלת ההחלטות ישפיעו על ליבון סוגיות משמעותיות ודיוק היישום שלהן בארגון. בנוסף, מתוך התהליך עולים גם ערוצי התקשורת האפקטיביים יותר דרכם יוטמעו מערכות הניהול החדשות. התאמת מערכות לניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית גם לאופן הפעולה הארגונית משפרת את סיכויי ההצלחה של הניהול.

לבודקים חיצוניים ולסקירת מערכות ניהול הבטיחות המתוכננות על ידי ההנהלה יש תפקיד משמעותי במיקוד תשומת הלב של הצוות האחראי להתאמת והטמעת המערכות בנקודות המפתח. הליכי ניתוח ארגוניים מעלים סוגיות שונות ונקודת המבט החיצונית, המנוסה והממוקדת במטרת הבטיחות, מסייעת בשמירת תשומת הלב במטרה העיקרית של הטמעת מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית בארגון ובערנות לגורמי מפתח שחיוני להתייחס אליהם בתכנון מערכת כזו. עם זאת, יש להיזהר מפני הסתמכות יתר בשלב מוקדם מדי על תחומים שבודקים חיצוניים מתמקדים בהם. במצב כזה יתכן שגורם חיצוני שפחות מכיר את הארגון לא יעלה תחום בטיחותי או בריאותי שבארגון הספציפי הוא משמעותי וכך הנושא יצא מהדיון ולא יקבל את תשומת הלב הראויה.

מקור
Madsen, C. U., Kirkegaard, M. L., Dyreborg, J., & Hasle, P. (2020). Making occupational health and safety management systems ‘work’: A realist review of the OHSAS 18001 standard. Safety Science129, 104843.
 
 OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series  

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה