כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות וגיהות בטיפול באשפה עירונית

מאת:המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:02/09/2021


רוב פעולות היום-יום שלנו כרוכות בייצור פסולת. על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, נכון לשנת 2018, בכל שנה מיוצרת בישראל כ-5.3 מיליון פסולת עירונית ומסחרית, כשליש ממנה פסולת אורגנית. נוסף על הפסולת העירונית, אנחנו מיצרים עוד כ-6 מיליון טון של פסולת בנייה. כמות הפסולת גדלה בקצב של כ-1.8%.  

הפסולת הזאת נמצאת בפחים טמוני קרקע, בפחי אשפה ביתיים, המכונים "דוֹלֵבִים", בפחים אחרים או בערמות של קרטונים או גזם שלפעמים "מתגלגל" ברחובות הערים ועובדי הניקיון ברשויות אוספים ומפנים.

עובדי הניקיון הם בדרך כלל אנשים "שקופים", הן בשל שעות פעילותם, ובעיקר בשל אופי עבודתם. ה"שקיפות" הזו גם עולה לא אחת בתאונות עבודה. עובדי הניקיון פועלים לרוב בשעות הבוקר המוקדמות, אבל לעתים גם בשעות לילה חריגות, כמו למשל לאחר חגיגות העצמאות ועצרות אחרות, שבהן אנחנו מצליחים לייצר כמויות אשפה חריגות.

עובדי הניקיון כוללים הן את נהגי המשאיות והן את העובדים האחראים לניטול והעמסת פחי האשפה; עובדי איסוף גזם (עגורן להעמסה עצמית), מפעילי מכונות לטאטוא כבישים ועוד. העבודה קשה מבחינה פיזית. הם עובדים בכל תנאי מזג האוויר - בקיץ החם והלח, ובגשמי החורף הסוערים. סביבת העבודה אינה "נעימה", מבחינת ריחות, רעש עירוני, בעלי חיים שעלולים להעביר מחלות, כגון חולדות עכברים וחזירים, כלבים משוטטים ועוד. קיימת חשיפה למזהמים באשפה עצמה, וחשיפה למזהמים סביבתיים, הנמצאים באוויר, כגון תחמוצות חנקן, עשן מכוניות ועוד. העובדים חשופים לפגיעות מצד כלי תחבורה בכבישים, למאמצים גופניים בהרמה ובניטול פחי אשפה, וכן, ללחץ להספיק ולעבוד מהר.
 

חוקים ותקנות

ההתייחסות לבטיחות ולגיהות בעבודת עובדי ניקיון לא מופיעה בחוקים ובתקנות באופן ישיר, אך מיוצגת בכמה תקנות:
* תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט-1999. התקנות מתייחסות לחובת המעסיק לתת הדרכה לעובדים על הסיכונים במקום העבודה.
 
* תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור העובדים באבק מזיק) התשמ"ד-1984. אבק מזיק מוגדר בתקנות כ"אבק העלול לגרום למחלות ריאה, הידועות בשם פנוימוקוניוזיס או לנזק בריאותי אחר שמקורו בחומר".
 
* תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז-1997. על פי התקנות, חובה על העובדים במקומות שיש סכנת החלקה או סכנה של חדירת גופים חדים לרגל, לנעול נעלי בטיחות. כמו כן נדרשים העובדים להשתמש בביגוד מחזיר אור בכבישים ובמדרכות, למניעת פגיעה מכלי רכב, ובכפפות מגן.
 
* פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970. בפקודה מופיעים נושאים שרלוונטיים לעובדים בטיפול באשפה עירונית: דרכי עבודה במקום מוקף - איסור כניסה למי שאיננו מאושר לתוך מכל הדחס של משאית אשפה ועוד.
 

זהירות, תאונות

לפני כמה שבועות נקרתה בדרכי ברחובות רמת השרון משאית אשפה. בסקרנותי, עקבתי אחר תהליך עבודתה. השמירה על הבטיחות לא התקיימה כלל. העובד החזיק בידו סיגריה ועישן תוך אחיזת המשאית מאחור ביד אחת בלבד. לעתים הוא נעמד מימין לתא הנהג, על מדרגת הכניסה לתא, בעת שהמשאית נסעה.
 
תאונות שתועדו ברשומות:

"...התובע עבד אצל הנתבעת במחלקת התברואה...תפקידו היה הוצאת עגלות האשפה ממתקנים שבהם הונחו והכנתן להעמסה על משאיות האשפה. ביום 20.4.93 הגיע התובע למתקן האשפה... לגרסתו, הוא הוציא את עגלת האשפה שהייתה עמוסת חומרי בניין כבדים, והחל להורידה בגרם המדרגות, כאשר הוא עומד לפני העגלה ובולם אותה בגופו. העגלה, שהייתה, כאמור, כבדה במיוחד, התגלגלה לעברו, דחפה אותו, דרסה אותו והתהפכה. הוא נפגע בגבו והפגיעה אף גרמה לבעיה בתחום האורולוגי, האורתופדי והנפשי".
***
"...מדובר בבחור צעיר, עובד משאית זבל, אשר בזמן שהמתין לכך שמכל הזבל יתרוקן אל תוך המשאית, השתחרר מחיבורו חלק מהמכל והחל לגלוש לכיוון התובע ופגע בעוצמה בידו.
כתוצאה מכך התובע סבל מקטיעה חלקית של אחת מהאצבעות ופגיעה עצבית בכף היד. נוכח רשלנותו הברורה של המעסיק, אשר לא סיפק לתובע אמצעי מיגון כנדרש ומכשירים תקינים לביצוע עבודתו, התובע פוצה במסגרת הסכם פשרה בסך 160,000 שקל, וזאת, מעבר לתגמולי המוסד לביטוח לאומי".
***
אירוע נוסף התרחש כשפועל תברואה אחר נפגע תוך כדי ניסיונו להעלות עגלת זבל כבדה מהכביש למדרכה. העגלה התדרדרה, הפילה את התובע לאחור, ועקב כך, נשברו צלעותיו והוא אף נפגע בגבו. גם באירוע זה קבע ביהמ"ש כי על המעסיק היה לספק לתובע אמצעים לביצוע עבודתו בבטחה. נראה, כי אילו היה התובע מבצע את פעולת ההזזה של העגלה עם עובד נוסף, תאונה זו הייתה נמנעת.
  

הטיפול באשפה ברשויות המקומיות

המוסד לבטיחות ולגיהות עמל על הפקת חוברת חדשה בנושא הטיפול באשפה ברשויות המקומיות. הכותב, מאיר סאיג, הוא הממונה על הבטיחות והגיהות בעיריית פתח תקווה.

בדברי ההקדמה כותב סאיג: "עיסוק בפינוי אשפה, מטבע הדברים, מסוכן ומלווה במרבית סוגי הסיכונים הקיימים: ביולוגיים, כימיים, מכניים, פיזיים, חשמליים ואש. עובד פינוי אשפה מתמודד מדי יום עם גורמים סביבתיים בעייתיים, האופייניים לעבודתו, כגון דחיפה ומשיכה של פחי אשפה ("דולבים"), שעשויים להיות כבדים בתנועה על גבי משטחים רטובים, מזג אוויר קיצוני, טיפול במגוון סוגי אשפה, תנועת אנשים, בייחוד ילדים, בסביבת העבודה, תנועת כלי רכב או רכבים חונים, בעלי חיים ועוד. הסטטיסטיקה של עיריית פתח תקווה מלמדת שעובדי פינוי אשפה עומדים בראש סולם תאונות העבודה וימי ההיעדרות הנגזרים מהן. במהלך השנים, עבודות פינוי אשפה אף גבו מחיר יקר מאוד בחיי אדם".
 

דוגמה מהספר

נספח 1 – טופס בדיקת משאית אשפה יומי/שבועי

בדיקת משאית אשפה מספר: _____-____-_____    תאריך: ___________           
   

שם הנהג: __________________   מד אוץ: ___________


 
הנושא מס"ד תיאור הבדיקה תקין לא תקין הערות
א. בטיחות כללית


 
1. תקינות מפסקי ההפעלה      
2. מדרגות עמידה אחוריות
"חכמות": ביטול נסיעה
לאחור, ביטול דחס, הגבלת 
מהירות עד 30 קמ"ש
     
3. ידיות אחיזה לפועלים      
4. מפסק חירום, מפסק חילוץ      
5. צליל חיווי נסיעה לאחור      
6. ציוד מגו אישי (אפוד זוהר)      
7. מדרגות עלייה לקבינה      
ב. 8. תאורת עבודה בלילה      
ג. 9. אינטרקום תקשורת לתא נהג      
ד. 10. קיום טופס בודק הרמה מוסמך ובתוקף      
ה. 11.        
ו. 12. תקינות קופסאות חשמל      
ז. 13. מניעת דליפות אויר או שמן      
ח. מכונאות 14. צמיגים      
15. גירוז      
16. שמן מנוע      
17. מים ברדיאטור      
18. מערכות דחס, זרועות הרמה      
19. תדלוק      
20. דליפות שמן מנוע או שמן הידראולי      
ט. חשמל 21. תאורה, פנסים      
22. מצברים      
23. מגבים, מתזי מים      
24. צופר      
25. מערכות מיזוג אוויר      
26. כריות אוויר      
י. מרכב 27. שמשות      
28. תאנות      
29. שילוט      
30. מושבים/משענות      
31. מראות      
32. טכוגרף      
יא. אביזרי עזר 33. מטפה כיבוי אש      
  34. עזרה ראשונה      
  35. משולש אזהרה      
  36. יעה, מטאטא ואת חפירה      
  37. חגורות בטיחות      
  38 רישיונות וביטוח בתוקף      

שם וחתימת הבודק:  ______________________
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה