כניסה הרשמה צור קשר

מגמות בהדרכת עובדים במקומות עבודה והשקעת ארגונים בהדרכה 2015-2022

מאת:ד"ר אשר פרדו, מחלקת המחקר המוס"ל

תאריך:13/07/2022


הדרכה היא אחד הכלים החשובים המסייעים להתמודד עם גורמי סיכון המהווים סיכון בטיחותי ובריאותי לעובדים במקומות עבודה. להדרכת בטיחות ובריאות תעסוקתית מספר מטרות וביניהן:
 
  • שימוש כאמצעי ניהולי של בקרה ומניעה של גורמי סיכון;
  • מסירת מידע על נוכחותם של סיכונים במקום העבודה;
  • הכרת גורמי סיכון שונים שעלולים לגרום לתאונות עבודה, לפגיעה בחיי אדם, לליקויים בריאותיים ומחלות מקצוע;
  • שמירה על נוהג טוב, כללי התנהגות נכונה, פרקטיקת עבודה נכונה וכו' כדי למזער סיכונים.

הדרכה יכולה לשאת אופי של הכשרה בסיסית או מתקדמת, או השתלמות לצורך טיוב הבקרה על בטיחות העובד ובריאותו. בהיבט רחב יותר הדרכה ואימון יכולים לשרת בניית תרבות בטיחות לכוח העבודה במקום עבודה וחיזוק חינוך לבטיחות ובריאות תעסוקתית.

המוסד לבטיחות ולגיהות (המוס"ל) עוסק בהדרכה בהיקף רחב כאשר פעילותו כוללת הדרכת עובדים במקומות עבודה והדרכות יזומות במתכונת הרצאות בודדות, ימי כשירות, ימי עיון וכנסים, הכשרות וקורסים, סדנאות ועוד. בשנת 2021 הדריך המוס"ל 39,250 עובדים במקומות עבודתם ועוד 31,674 משתלמים במסגרת פעילויות יזומות. פעולות הדרכה מתבצעות גם ע"י גופי בטיחות ובריאות תעסוקתית רבים וגופי הדרכה אחרים בישראל. על מנת לבדוק כמה מקומות עבודה וארגונים צרכו הדרכה, מאיזה סקטורים תעסקותיים הם באים, מה גודל הארגונים שמהם באו המודרכים ומה ההשקעה התקציבית של ארגונים בהדרכה יש צורך בריכוז מידע ונתונים נוספים וניתוחם. נתונים אלה לא קיימים כרגע, אולם מעניין לצפות בנתוני הדרכה ממקומות אחרים בעולם, היקף ההדרכה, ענפי התעסוקה אליהם משתייכים העובדים, המגמות המסתמנות בהדרכת עובדים וההשקעה התקציבית בה. ניתן לשער שמגיפת הקורונה השפיעה על פעילות ההדרכה לעובדים בשנתיים האחרונות בהשוואה לשנים קודמות.

סקרים שנערכים מזה 7 שנים ביוזמת המועצה הלאומית לבטיחות בארה"ב (NSC) מספקים נתונים סטטיסטיים על הדרכה בארה"ב, מרכיביה ומאפייניה לרבות צורות ושיטות הדרכה, עיסוק המודרכים, המגזרים התעסוקתיים מהם באים המודרכים, אופי שירותי ההדרכה ועוד. הסקרים של שלוש השנים האחרונות (2020 – 2022) מספקים הצצה להיבטים שונים נוספים ובתוכם השפעת הקורונה (COVID-19) על הדרכות שבוצעו, היבטים תקציביים וסיבות עיקריות למתן הדרכת בטיחות.

המשיבים באים מענפי תעסוקה שונים. בשלוש השנים האחרונות, כרבע מהמשיבים שייכים לתעשייה וכחמישית לענף הבנייה. כ- 13%-14% מהמשיבים באים ממקומות עבודה השייכים למדינה. אחוזים נמוכים יותר של ארגונים המשתתפים בסקר שייכים לענפים אחרים. בין הסקטורים השונים נכללים שירותים, מכרות ונפט, תחבורה, שירותים מקצועיים, טכניים ומדעיים, שירותי חינוך ובריאות, שירותי מסחר, כספים וביטוח, ניהול טיפול בפסולת, שירותי מידע ושירותי ניהול עסקים וחברות. בסקר משתתפים מקומות עבודה שמספר עובדיהם נע בין 1 ל- 10,000 עובדים כאשר קבוצת מקומות העבודה הגדולה ביותר (כ-25%) כוללת 100-299 עובדים ומקומות עבודה קטנים (פחות מ- 25 עובדים) מהווים קצת פחות מ- 20% ממקומות העבודה שמשתתפים בסקר. גודל המדגם השתנה משנה לשנה ומדובר במאות ארגונים בכל שנה.

אחוז הארגונים בהם מתבצעת הדרכה לעובדים במשרה מלאה מגיע ל- 98%. גם אחוז הארגונים בהם ניתנת הדרכה לשכירים חדשים המתקבלים לעבודה הוא גבוה ומגיע לכ- 92%. אחוז הארגונים המספק הדרכה לעובדי משרה חלקית ועובדים זמניים נמוך יותר ונע בסביבות ה- 60%. אחוז הארגונים בהם מתבצעת הדרכה לקבלנים ועובדיהם בשלוש השנים האחרונות נמוך מ- 50%. רק עבור שנת 2021 ניתנו נתונים לגבי הדרכת מנהלים שבוצעה ב- 60% מהארגונים שהשתתפו בסקר.

בשלוש השנים האחרונות לא חל שינוי בדרישה שמוצר ההדרכה בארגונים יהיה מותאם לעיסוק הארגון ועובדיו ולגורמי הסיכון במקום העבודה ולמעלה מ- 80% ממקומות העבודה שמרו על מגמה זו. לעומת זאת יש עלייה בדרישה למוצרי מדף של הדרכה וגם בדרישה לספק הדרכה חיצוני. רוב מקומות העבודה מעדיפים הדרכה פרונטלית, אך מסתמנת עלייה בניצול הדרכת און-ליין והדרכת מחשב (לומדות). בשנת 2021 חלה עלייה חדה בשימוש בהדרכה מקוונת כשיטת הדרכה בהשוואה ל- 2020 בגלל התפרצות מגפת הקורונה. הסקר של שנת 2020 נערך עם תחילת המגפה ולכן לא ביטא עדיין את המעבר להדרכה מקוונת. בשנת 2022 מסתמנת ירידה בהדרכה מקוונת המעידה, כנראה, על חזרה להעדפת הדרכה פרונטלית. אחוז לא מבוטל של ארגונים משתמש בהדרכה משולבת (לדוגמה היברידית או פרונטלית ומקוונת) ומיעוט הארגונים משתמשים במשחקי וידאו וסימולציות כשיטות ואמצעים להדרכה.

נתונים מעניינים התקבלו מסקרים אלו לגבי הסיבות העיקריות להדרכה. השאיפה לצמצם פציעות ומחלות בקרב עובדים היוותה סיבה להדרכה ב- 96% ממקומות העבודה שהשתתפו בסקר בשנת 2020 ואחוז קרוב (92%) התקבל גם השנה. אולם ב- 2021, באופן בלתי מוסבר, השיבו רק 31% מהארגונים שמניע לצמצום פציעות ומחלות היה אחד הסיבות להדרכה. גם בסיבות האחרות להדרכה חלה ירידה משמעותית בשנת 2021 בהשוואה לשנים 2020 ו- 2022. אחוז הארגונים שמנה רענון ומניעת שאננות כסיבה להדרכה הגיע ל- 80% בשנת 2020 ול- 69% בשנת 2022, אך צנח ל- 26% בשנת 2021. ציות לתקנות ומניע ארגוני לבצע הדרכה כדי להשיג יותר מציות לתקנות הן סיבות נוספות להדרכה, שצויינו ע"י ארגונים, וגם בהן נעו אחוזי המשיבים בין 49% ל- 55% בשנים 2020, 2022, אך אחוזים אלה צנחו בשנת 2021 לפחות מ- 20%. סיבה נוספת להדרכה היא הגדלת רווחיות ותועלת לארגון, אך אחוז נמוך של ארגונים ציין אותה (16% ב- 2020, 6% ב- 2021 ו- 19% ב-2022).

ארגונים נשאלו אם שינו את שיטת ההדרכה כתוצאה ממגפת הקורונה. רוב הארגונים אכן שינו את שיטת ההדרכה בשנים 2021 ו- 2022 – 83% ו- 69%, בהתאמה. למעלה ממחציתם ציינו שהשינויים בשיטת ההדרכה ישארו קבועים. מבין המניעים להשארת השינויים באופן קבוע נמנו עלות נמוכה יותר עקב חסכון בנסיעות, נגישות ליותר עובדים באופן יותר מהיר ואפשרות להדרכות לעתים יותר קרובות. מאידך, ארגונים שונים נוטים לחזור להדרכה פרונטלית או אישית בשל מספר סיבות, האחת עקב טענה שמודרכים "מופצצים" בהדרכת און-ליין עבור כל הדרישות שיש בעבודה, וכן תהייה על האפקטיביות שיש בצפייה במסך לעומת הדרכה אישית, העדר מגע אישי, אינטראקציה וקשר עם המודרכים, העדר יכולת מספקת לבחון את הקשב בהדרכה, עידוד לא מספק לאינטראקציה ודיון עם המודרך כפי שניתן להשיג בהדרכה פרונטלית או אישית וכל אלה מעלים תהייה לגבי מידת האפקטיביות של הדרכות שאינן פרונטליות.

ומה לגבי השקעות תקציביות בהדרכה? בשנת 2020 השקיעו בהדרכה 45% מהארגונים פחות מ- 200 דולר בממוצע למודרך ו- 17% השקיעו בכל מודרך בממוצע בין 1,000 ל- 2,000 דולר. אם מצופה באופן ראשוני שככל שהארגון גדול יותר תגדל ההשקעה התקציבית בהדרכה, הרי שאין זה בהכרח נכון. לדוגמה, 25% מהארגונים הגדולים שהשתתפו בסקר כוללים למעלה מ- 5,000 עובדים, אך ב- 20% מאלו (5% מכלל הארגונים המשתתפים) הושקעו בהדרכת עובדים פחות מ- 5,000 דולר בשנה. 19% מהארגונים הם בעלי מספר עובדים בין 1,000 -5,000 ומתוכם למעלה משליש השקיע בהדרכה בשנה פחות מ- 5,000 דולר לעומת ארגונים קטנים יותר שהשקיעו תקציב גדול יותר באופן משמעותי.

כשליש מהארגונים שהשתתפו בסקר בשנת 2020 השקיע פחות מ- 5,000 דולר בהדרכה הכוללת של עובדים בשנה (שירותים, אמצעים, טכנולוגיות וכו'), אך כ- 15% השקיעו למעלה מ- 100,000 דולר בשנה בהדרכת עובדים. אחוז הארגונים שהשקיעו בהדרכה פחות מ- 5,000 דולר בשנה ירד בשנת 2021 ל- 21% ואחוז המשקיעים מעל 100,000 דולר בשנה נשאר דומה לשנת 2020. גם בגדלים אחרים של ארגונים חל היסט בחלק מקבוצות הגודל לכיוון השקעה גדולה יותר בהדרכה. נראה שתזמון הסקר ב- 2020 בתחילת מגפת הקורונה עדיין לא הביא לביטוי את הצורך שעלה בשנה זו בקרב המעסיקים להגדיל את תקציב ההדרכה כדי לכלול הדרכה להגנת עובדים מ- COVID-19, אך ב- 2021, בלב המגיפה, מעסיקים הגדילו, כנראה, את תקציב ההדרכה לצורך הגנה מהמגפה ולכן ירד אחוז הארגונים שהשקיעו פחות בהדרכה. בפילוח לפי גודל מקום עבודה לא מסתמנת נטייה קבועה לגבי ההשקעה התקציבית כתלות בגודל המקום, כלומר לא ניתן לומר שככלל, מקום עבודה קטן משקיע תקציב קטן יותר בהדרכה כוללת ולעובד. לדוגמה, בשנת 2020 למעלה מ- 20% מהמקומות ,שמספר העובדים בהם גבוה מ- 10,000, השקיעו פחות מ- 5,000 דולר בהדרכה ולמעלה מ- 40% מהמקומות הגדולים האלה השקיעו פחות מ- 200 דולר למודרך. לעומת זאת, כ- 15% ממקומות העבודה שמספר עובדיהם קטן מ- 25 השקיעו בהדרכה הכוללת 100,000 דולר ויותר,  ובחישוב לעובד בסכום של 2,000 דולר ויותר הגיע משקלם ל- 20% מסך המקומות הקטנים. בשנת 2021 חל היסט חיובי בהשקעות תקציביות להדרכה בחלק מקבוצות הגודל של ארגונים והן נטו להשקיע סכום ממוצע גבוה יותר עבור הדרכה לעובד.  

רוב המשיבים בשנת 2021 (כ- 65%) דיווחו כי על אף תקופת מגפת הקורונה נשאר תקציב ההדרכה דומה לזה שהיה לפני התפרצות המגפה, ואילו בקרב השאר שיעור המקומות בהם הייתה עלייה בתקציב ההדרכה דומה לשיעור המקומות בהם הייתה ירידה בתקציב. העלייה, שהגיעה בחלק מהמקומות לעלייה של  25% ומעלה בהשוואה לתקציב הדרכה קודם, נבעה מסיבות שונות ביניהן עלייה במספר המודרכים, עלייה בהשקעה הכספית המוקצבת לספקי הדרכה מבחוץ ועלייה בהיקף פעולות ההדרכה. לא במפתיע, הירידה בתקציב נבעה מאותן סיבות בכיוון הפוך. בשנת 2022 מסתמנת עלייה בתקציב המיועד להדרכה, כנראה בגלל עלייה בפעילות בעקבות דעיכת הקורונה.  

מגמות לא עקביות מראה הסקר בשינויים בתקציב ההדרכה בין שלוש השנים האחרונות ובסיבות לעלייה או ירידה בו בהשוואה לשנה קודמת. שיעור הגידול (באחוזים) בתקציב ההדרכה בשנת 2021 דווקא היה קטן יותר משיעורו בשנים 2020 ו- 2022, אולי כיוון שמגפת הקורונה מנעה חלק מהפעילויות ולכך היתה השלכה על ניצול התקציב. היקף תכני ההדרכה בשנת 2021 (בהשוואה ל- 2020) התרחב בהרבה יותר ארגונים, כנראה כיוון שכלל פעילויות ותכנים הנוגעים לקורונה, אך העלייה במספר המודרכים כאחד הגורמים לעלייה בתקציב ההדרכה חלה בפחות ארגונים בהשוואה לשנת 2020. בשנת 2022 מסתמנת התאוששות המתבטאת שוב בעלייה במספר הארגונים שבהם יש עלייה במספר המודרכים. ברוב המפעלים הגיע שיעור הגידול בתקציב ההדרכה עד 15%. יש לציין שבחלק מהארגונים חלה ירידה בתקציב ההדרכה בשיעורים אחוזיים משתנים משנה לשנה.
.
הסקרים השונים אינם מספקים נתונים על הקצאות הזמן להדרכה או על איכות ההדרכה בעיני נציגי הארגונים המשתתפים בסקרים. מן הסתם, יש מקום גם למדידת אפקטיביות ההדרכה, אך לכך נדרש מערך מחקר שונה ומניעת הטייה מצד המשיבים בשם ארגוניהם.

מקורות

 
 
 Training Survey, July 2020, Safety+Health (safetyandhealthmagazine.com) י2020 ♦
Workplace Safety Training Survey, Safety+Health (safetyandhealthmagazine.com) י2021 ♦
Training Survey, Safety+Health (safetyandhealthmagazine.com) י2022 ♦
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה