כניסה הרשמה צור קשר

מערכות בטיחות בסולמות קבועים הכוללים כלובי מגן

מאת: דוד זיו, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:18/04/2023


ארגון הבריאות העולמי הציג בחודש אפריל 2021 נתונים על נפילות, אשר מהן עולה כי נפילות הן הגורם השני בעולם במקרי מוות מפגיעה מקרית. ההערכה היא שבכל שנה, כ-684,000 אנשים בעולם מקפחים את חייהם בנפילות, מתוכם יותר מ-80% במדינות שבהן ההכנסה לנפש נמוכה ובינונית. ההערכה של ארגון הבריאות העולמית כוללת נפגעי תאונות עבודה.
 
המלצת ארגון הבריאות העולמי למניעת נפילות בקרב העובדים היא:
 
  • אכיפה של תקנות בטיחות מחמירות יותר במקומות עבודה במקצועות בעלי סיכון גבוה, כמו ענף הבנייה.
  • תוכניות בטיחות מקיפות, שיכללו ויכסו מספר רב של  נושאי בטיחות במקום העבודה.
 
 הדגש הוא על ציבור העובדים בעלי מקצועות בסיכון גבוה, הנוטים יותר לנפילות. עובדים אלה מטפסים לאזורי עבודה גבוהים או יורדים לשוחות ביוב.
 
אמצעים למניעת נפילה
 
גישה סדירה לנקודות גבוהות על מבנים; ירידה לשוחות תת-קרקעיות או למתקנים שונים לצורכי תחזוקה, באופן קבוע ולמטרות שונות, אינה נדירה והיא מחייבת היערכות. במצבים כגון אלה סולם קבוע, המשולב במבנה או צמוד אליו, משמש כפתרון לגישה. הסולם מוקף בכלוב מגן, מתוך חשיבה מוטעית שכלוב המגן יפחית את הסיכון לפגיעה במקרה של נפילה. אולם סולם קבוע עם כלוב מגן אינו מערכת למניעת נפילה.
 
מחקר, שבוצע בבריטניה בשנת 2004, בדבר האפקטיביות של כלובי מגן המותקנים בסולמות קבועים, העלה שכלובי המגן אינם הגנה מספקת מפני נפילות מגובה בעת טיפוס בסולם.
 
תוצאות המחקר שימשו את המינהל האמריקאי לבטיחות ובריאות בעבודה (OSHA) לייזום דרישות נוספות לשיפור ההגנה מפני נפילה מגובה, באמצעות פתרונות מתאימים. בשנת 2018 עדכן OSHA את התקנות, זאת, כדי לשקף את דעתו לגבי הצורך בהוספת דרישות בטיחות בעת השימוש בסולם הכולל כלוב מגן. על פי העדכון, כלובי הגנה אינם נחשבים יותר כמערכת למניעת נפילה מגובה. בתקנות החדשות הדרישה היא לסולמות בגובה של החל מ-7 מטרים (24 רגל). כל סולם קבוע חדש וסולם קיים שתוקן או הוחלף, יותקנו על פי הדרישות החדשות למניעת נפילה מגובה. התקנת סולם קבוע או עם שינוי כנ"ל צריכה לכלול מערכת למניעת נפילה, הכוללת קווי חיים אנכיים או קווי חיים נסוגים. בהתקנת קווי חיים יש שתי אפשרויות שכוללות אמצעים בטוחים ויעילים, וקלים להתקנה בבנייה חדשה או בעת שינוי או שיפוץ סולם קיים. החל משנת 2036 כל הסולמות יהיו חייבים בהתקנת מערכת למניעת נפילה מגובה.


מקור: Ladder safety systems vs ladder cages The new shif

 
בשנת 1996 הוגדר כלוב המגן על ידי OSHA בתחיקה כ"אזור מתוחם, המחובר לצדי הזקפים של הסולם הקבוע או למבנה ומקיף את סביבת הטיפוס של הסולם, למען בטיחות המטפס". התקני בטיחות בסולמות נועדו למניעה או לבלימה של נפילה, ואילו כלובים נועדו לשפר את הבטיחות ללא כל הסבר ספציפי על דרך הביצוע.
 
קיימים שני פתרונות למערכת בלימת נפילה בעת טיפוס על סולם:
 
  • קו חיים נסוג – מחובר לנקודת עיגון בחלקו העליון של המבנה או הסולם ומחובר לרתמת העובד המטפס.
  • קו חיים אנכי קבוע – מחובר דרך קבע לאורך הסולם באמצעות בולם נפילה (עכבר) המחובר לקו החיים, ומצד שני לרתמת העובד המטפס.
 
עם זאת, יש עדיין כמה סיכונים בכלוב המגן כמגן בטיחות עיקרי:
 
בעת נפילה, קיימת אפשרות לחבטת הראש ולאיבוד ההכרה. כמו כן, עלולה להיווצר בעיה למחלצים, בעיקר לראשונים שבהם. קרו מקרים שבהם עובדים  נפלו במהירות, ללא כל אפשרות בלימה, ואברי גוף נקרעו. כאשר מותקנת מערכת בלימת נפילה אנכית כמערכת בטיחות ראשונית, סיכונים כאלה נמנעים בדרך כלל.
בעת קביעת ההיררכיה להגנה מפני נפילה, רואים בבירור שסולם קבוע אינו אמצעי הגישה האידיאלי במקרה של צורך בהגעה בתכיפות גבוהה לאזור העבודה. הפתרון במקרה זה הוא סילוק הסיכון על ידי שינויי תכנון, כמו העברת מכונות או ציוד למקום נגיש יותר, או שילוב מערכות פסיביות כמו התקנת מדרגות ומעברי גישה במידת האפשר.
 
לסיכום
 
בחירת החלופה המועדפת של קווי החיים להתקנה על סולם קבוע מותנית בתנאי המקום, המבנה שמסביב וסוג וסגנון הסולם, המכתיבים בדרך כלל את האפשרות המתאימה מבין השתיים. שתי האפשרויות - קו חיים נסוג וקו חיים אנכי קבוע - מתאימות לביצוע ויעילות בעצירת נפילות מסולם יותר מאשר כלובי מגן. 

מקורות
 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה