כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות ובריאות בסביבת עבודה במטווחי ירי - רלוונטי במיוחד בתקופה זו

מאת: יפעת זר, מדור ידע וחדשנות המוס"ל

תאריך:12/11/2023


עקב המצב הביטחוני, רבים מבקשים להוציא רישיון לנשק אישי. תקנות כלי הירייה (הכשרה), תשע"ח-2018 קובעות הוראות לגבי ההכשרה הנדרשת לצורך מתן רישיון או הרשאה ולצורך המשך החזקתם או חידושם מזמן לזמן. ההכשרה הנדרשת כוללת ביצוע מטווח קליעה.

4. (א) הכשרה הכוללת החזקה או נשיאה של כלי ירייה או שימוש בו, תיעשה במטווח קליעה בלבד ובידי מדריך ירי.

מניעת חשיפה לעופרת

עובדי מטווחי ירי (מדריכי ירי, מפקחים, עובדי ניקיון, עובדי תחזוקה, עובדי מזכירות, ומוכרים) עלולים להיחשף לעופרת במסגרת עבודתם. מקור החשיפה הוא נדפים של עופרת הנפלטים בעת פעולת הירייה. העופרת היא חומר רעיל, העלול לפגוע במערכות הגוף השונות, כגון מערכת יצירת הדם, מערכת העצבים, הרבייה והכליות, והיא גורם אוטוטוקסי, כלומר עלול לפגוע בשמיעה ולהחמיר פגיעה בשמיעה עקב רעש. על פי הערכה עדכנית, העופרת היא חומר שקרוב לוודאי מסרטן לאדם.

למניעת חשיפת עובדי המטווח לעופרת, מומלץ, בין היתר, להתקין במטווח סגור מחיצות הנדסיות בין היורים לבין משטחי התפעול, להבטיח מערכת אוורור יעילה ותקינה, להקפיד על נוהלי הניקיון ולבצע את כל פעולות הניקיון בדרכים שמונעות פיזור אבק; לערוך בדיקות תקופתיות של ריכוזי עופרת באוויר, להקפיד על היגיינה אישית של העובדים ולהשתמש באמצעי מיגון אישי מתאימים.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (להלן המינהל) פועל להגדיר עבודה במטווחי ירי כאחת העבודות הנקובות בתוספת הראשונה
לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בעופרת), התשמ"ד-1983 (גם אם ריכוז העופרת באוויר נמוך ממחצית החשיפה המשוקללת המותרת), ורצוי שהעובדים יעברו בדיקות רפואיות בהיקף ובתדירות שנקבעו בתקנות אלו.  

הערה: קיימים כדורי נחושת, שאפשר להשתמש בהם כתחליף לכדורי עופרת.

מניעת חשיפה לרעש

עובדי מטווחי ירי חשופים ל"רעש מתמשך" ול"רעש התקפי", כפי שהוגדרו
בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984. חשיפה לרעש התקפי בעוצמה גבוהה עלולה לגרום טראומה אקוסטית חריפה, שמתבטאת בתסמינים של נזק שמיעתי, כגון טינטון. איבוד השמיעה עלול להיות קבוע אם העוצמות ההתקפיות גבוהות מאוד ונגרם נזק מכני לאוזן הפנימית.

כקו הגנה ראשון מומלץ ליישם במטווח אמצעי בקרה הנדסית, כגון משתיקי קול, מחסומי רעש ו"בולעי" רעש. הגנה נוספת היא אמצעים אדמיניסטרטיביים, כגון קיצור משך השהייה של מדריכי ירי בעמדות הדרכה ויצירת תחלופה בין מדריכים במשך יום העבודה. אמצעי הגנה אישיים במטווח הם קו ההגנה האחרון והם כוללים אוזניות , אטמים ושילוב של שניהם כהגנה כפולה, וקסדות לבלימת רעש. חשוב לבצע בדיקות התאמה של האוזניות והאטמים (fit test), כדי לוודא שהם מכסים היטב את תעלת האוזן ומשיגים את דרגת הנחתת הרעש המוצהרת ע"י היצרן.

על בעלי המטווחים לקיים את הדרישות בתחום הגיהות התעסוקתית ובריאות העובדים, שקבע ה"מינהל" כתנאי לקבלה או לחידוש רישיון עסק למטווח. כל הפעילות במטווח הירי צריכה להיערך בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984, לרבות, הדרכות, בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ורפואיות. 

מקורות

♦ בעקבות "חרבות ברזל": המדריך להוצאת רשיון נשק
♦ עובדים ומעסיקים במטווחי ירי, משרד העבודה
♦ סיכוני עופרת במיטווחים, המוס"ל
♦ חשיפה לרעש התקפי במטווחים פתוחים וסגורים לאימוני ירי, המוס"ל
♦ הערכת חשיפה לעופרת במטווח ירי סגור
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה