כניסה הרשמה צור קשר

איום הסיליקה: הרגולטור בארה"ב מציע דרכים להתמודדות

מאת:ד"ר אשר פארדו

תאריך:31/12/2013


מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בארה"ב (OSHA) מתכנן שינוי בתקנת הפיקוח על סיליקה גבישית חופשית במגזרי התעשייה (לרבות ימית) והבנין. פרסום הצעת השינוי מבטא בעיקר הצגת תקני חשיפה חדשים ותנאים נלווים לביצוע ניטור סביבתי, לאחר שהמינהל הגיע למסקנה שהתקנים הקודמים אינם מגנים דיים על עובדים חשופים לסיליקה. סיליקה, כידוע, גורמת למחלת ריאות שאיננה ניתנת לריפוי, לסרטן ריאות, מחלות ריאה חסימתיות (COPD) ופגיעה כלייתית.

ארה"ב מנסה להתמודד עם סוגיית החשיפה התעסוקתית לסיליקה במגזרי תעסוקה שונים כאשר מדובר על אוכלוסיה של למעלה משני מיליון עובדים חשופים במגזרי התעשייה והבניין. כ- 1.85 מיליון עובדים בארה"ב חשופים חשיפה נשימתית לסיליקה גבישית (מקטע בר-נשימה) במגזר הבניין ומשוער ש- 640,000 מהם חשופים לרמות גבוהות מהרמות המרביות המשוקללות המוצעות ע"י OSHA. חשיפות אלה מתרחשות בתהליכי חציבה ובנייה שכיחים וביניהם חציבת חומר גלם, גריסת סלעים, ניסור חומרי בניין, השחזה ידנית, שימוש בפטישי אוויר, קדיחה ורכבי קידוח, גימור טיח.

מספר החשופים בתעשייה היבשתית והימית בארה"ב נאמד ב- 340,000 עובדים ומתוכם למעלה מ- 120,000 חשופים חשיפת יתר. תהליכים תעשייתיים בהם נחשפים עובדים כוללים יצור בטון, טיפול במתכת בבתי יציקה, התזת חול, מעבדות דנטליות, עיבוד אבן, יצור חומרים על בסיס אספלט, יצור תכשיטים, קדרות ועבודות קרמיקה, יצור מסילות רכבת, מספנות, פעולות בתעשיית הגז והנפט. בקרב העסקים הקטנים בענפי התעשייה והבניין קיים אומדן של 1.3 מיליון עובדים החשופים לסיליקה בכ- 470,000 עסקים ומתוכם 580,000 חשופים בכ- 356,000 עסקים קטנים שמספר העובדים בכל אחד מהם קטן מ- 20.

מצופה שהתקנות המוצעות יביאו בכל שנה להצלת חיים של 700 עובדים חולים ומניעת 1,600 מקרים חדשים של סיליקוזיס. מתוכם ינצלו במגזר התעשייתי חייהם של 130 עובדים וימנעו 540 מקרי סיליקוזיס חדשים בכל שנה, ובמגזר הבניין המספרים המקבילים, בהתאמה, הם 560 ו- 1,080 בכל שנה.

הרמה המרבית המשוקללת המותרת לחשיפה לסיליקה על פני יום עבודה, כפי שמוצעת ע"י OSHA בתיקון לתקנה, תהיה 0.05 מ"ג/מ"ק, כאשר רמת הפעולה תהיה 0.025 מ"ג/מ"ק. ערך זה נקבע משיקולי היתכנות לעמוד בו למרות שקימות הערכות שעובדים יחלו בסיליקוזיס גם ברמות חשיפה נמוכות יותר. בתקנה יקבע שלעובד החשוף מעל הרמה המרבית המותרת תסופק הגנה נשימתית. המעסיק יצטרך להגביל גישת עובדים לאזורים שבהם הם עלולים להחשף לרמה גבוהה מהרמה המרבית המותרת ולבצע באזורים אלה שיפורים הנדסיים לצמצום החשיפה.

דרישות נוספות בתיקון המוצע כוללות הוראה לבצע בדיקות רפואיות – צילום חזה ותיפקודי ריאות – פעם בשלוש שנים, לעובדים החשופים מעל הרמה המרבית המותרת לפרק זמן של 30 יום ומעלה; הדרכה לעובדים על החשיפה והדרכים להגבלתה; שמירת מסמכים ותיעודים על בדיקות סביבתיות ומעקב רפואי. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בארה"ב ממליץ גם על אמצעים הנדסיים ואישיים להגנה מפני חשיפה וקושר אמצעים אלה לתקנה המוצעת. לעבודות בניין ותעשייה מומלץ להשתמש במכונות וכלי עבודה ידניים המתיזים מים למניעת פיזור אבק, או מצויידים ביונקי אבק built-in. דרכים נוספות מומלצות הן כליאת תהליך או הגנה על העובד ע"י הצבתו בתא מבודד מהתהליך.

קווי דמיון בין התקנה הישראלית ל"אבק מזיק" לבין התקנה האמריקאית נוגעים לדמיון בערך העתידי של הרמה המרבית המותרת לחשיפה, בערך רמת הפעולה ובחובת הניטור הסביבתי כאשר רמת החשיפה גבוהה מרמת הפעולה, בחובת ההגנה ההנדסית והשימוש בהגנה אישית נשימתית כאשר החשיפה גבוהה מהרמה המרבית המותרת, בחובת ההדרכה ושמירת מסמכים.

יש מספר קריטריונים שונים בין שתי התקנות:


1. חובת בדיקות רפואיות תחול על עובדים חשופים מעל הרמה המרבית המותרת בעוד שבישראל היא חלה על חשיפה גבוהה מרמת הפעולה.
2. התקנה האמריקאית תקל בכך שתספק התניות לביצוע ניטור סביבתי ושימוש במסכת מגן במקרה של שימוש בציוד מכני בתהליכי תעשייה ובנייה. לדוגמה, בתהליך ניסור חומרי בניין (בלוקים) לא יהיה צורך לבצע ניטור סביבתי אם התהליך רטוב, וחובת לבישת מסכת חצי פנים בתהליך רטוב תחול רק כאשר משך העבודה יהיה ארוך מ- 4 שעות, כאשר מקדם ההגנה המוצהר של המסכה (APF) הוא 10.

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בארה"ב מזמין את בעלי העניין והעובדים עצמם להביע דעתם בנושא התיקון המוצע לתקנה בדרך של שימוע.
 
מקור:
 
https://www.osha.gov/pls/publications/publication.searchResults?pSearch=OSHA%20Proposed%20Crystalline%20Silica%20Rule%20English
 
ד"ר אשר פרדו, מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות.
 

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה