כניסה הרשמה צור קשר

הנחיות להגנה מסיליקה גבישית בעבודות בניין

באדיבות המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות תעסוקתית (NIOSH)

מאת: ד"ר אשר פרדו, מנהל מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:29/12/2014


המרכז למחקר והדרכה בבטיחות ובריאות בעבודות בניין בארה"ב, בשיתוף עם המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות תעסוקתית פרסם הנחיות והדרכה להגנת עובדים, ציבור רחב, סביבה ורכוש מהשפעות בריאותיות וסביבתיות של אבק חומרי בנייה המכיל סיליקה.  העבודות בהן יש חשיפה לאבק סיליקה כוללות בעיקר חיתוך, ניסור, ריסוק וגריסה, סיתות וטחינת אבן, תיקון מדרכות וכבישים, עבודות עפר, עבודת בנייה בלבנים, עבודות בטון ובלוקים של בטון, עבודה בחצץ ואגרגטים, חידוש טיח מתקלף וחזות בניין. ניתן ליישם אותן גם בעבודות באבן שיש טבעית ומלאכותית. ההנחיות שפורסמו תואמות את דרישות המחוקק ונועדו להדריך מפקחי עבודה, גיהותנים, קבלני בניין, עובדי בניין ואנשי איכות הסביבה. ההנחיות וההמלצות מתארות נוהג טוב (best practice) ומעודכן מבחינת טכנולוגיות ואמצעים מתקדמים לשמירת בריאות העובד. ההנחיות נועדו לייישום גם בעת שימוש בכלים חשמליים בהם משתמשים בעבודות בנייה כגון ניסור וחיתוך בדיסק, קידוח וחציבה. הפרקים החשובים במסמך ההדרכה מוצגים להלן.
 
בקרה

ההנחיות מדגישות את הצורך באמצעי בקרה הנדסיים למניעת פליטה של אבק מכיל סיליקה ואבק בכלל. כמו כן מושם דגש על תכנית לבקרת העובד באמצעים להגנה אישית ואמצעים אחרים כנדרש בחוק. ההנחיות ממליצות לתעד בכתב את הסיבות וההחלטות למקרים בהם לא ניתן להשתמש באמצעים כאלה. מערכות לצמצום פליטת אבק כוללות הרטבת תהליכים או שימוש ביונקי אוויר צמודים למכשיר החשמלי המיועד לעבודת בנייה כגון ניסור או חיתוך. יש לשמור על בטיחות בעבודות חשמל בעת הפעלת המיכשור החשמלי. איסוף פסולת האבק צריך להיות מבוקר בשקים או מיכלים מתאימים, ונקיון משטחים וציוד צריך להתבצע בשאיבה ע"י שואבי אבק. אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי. עובדי נקיון ואיסוף פסולת צריכים להיות מוגנים בהגנה אישית נשימתית. יעילות הבקרה צריכה להבדק הן באמצעים חזותיים והן ע"י ניטור ריכוזי אבק באוויר.
 
ניטור סביבתי-תעסוקתי ובדיקת אפקטיביות של אמצעי בקרה

ההנחיות מורות על ביצוע ניטור סביבתי-תעסוקתי באופן תקופתי כדי להעריך את חשיפת העובדים וכדי להעריך את יעילות אמצעי הבקרה הננקטים. מציאת חשיפות החורגות מרמות מרביות מותרות מלמדות על צורך לשנות את ההגנה על העובד ולהתאימה להשגת חשיפה קבילה נמוכה מרמת חשיפה מרבית לסיליקה או מרמת הפעולה. תצפית יומית של האתר המגלה פרצי אבק נראה בעבודות הבנייה מלמדת על אפשרות שהבקרה ההנדסית אינה מספיקה.
 
הדרכה

הדרכה תקופתית של עובדים צריכה להיות מבוססת על המרכיבים הבאים:

 1.  הסבר על הנזק הבריאותי והסביבתי הפוטנציאלי מאבק של חומרי בנייה ומסיליקה לרבות הדגשת מחלת הריאות הקשה האפשרית (סיליקוזיס), פגיעה בתיפקודי ריאות והיות הסיליקה חומר מסרטן לריאות.

2.  שיטות הבקרה הנהוגות לבקרת פליטות של אבק באתר הבנייה.

3.  טיפול נאות במערכות הבקרה ובסילוק פסולת.

4.  הדגשת הצורך בגיהות אישית ובנקיון סביבתי, מניעת עישון.

5.  דרישות החוק.

יש להבטיח שהעובדים הבינו את תכני ההדרכה וכשרים ליישמם בעבודה. אחת ההמלצות להנחלת המידע באופן אפקטיבי היא להנגיש את החומר בשפה המוכרת למשתמש.
 
תיעוד ושמירת מסמכים

ההנחיות מנחות את הקבלן לתעד ולשמור מסמכים הנוגעים לתכנית ההדרכה ולתכנית הבקרה על העובד. מסמכים אלה צריכים לעמוד גם לרשות קבלני משנה, עובדים וגופים אחרים המעורבים בפיקוח על עבודות בניין וביעוץ עבור הקבלן. תיעוד ההדרכה מומלץ לשמירה במשך כל תקופת העבודה של עובד או במשך 3 שנים לפי הארוך מביניהם וכן 90 יום לאחר הפסקת העבודה ע"י עובד כלשהו. ניתן לשמור את המסמכים בצורה אלקטרונית או אחרת.
 
מסמך ההנחיות עשוי לסייע למנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במאבקו להגנה על עובדים בסיליקה ולצמצום החשיפה לחומר זה במגזרים שונים. אפשר להשתמש בו גם כחוליה נוספת לסדנה שתערך בחודש ינואר, בשיתוף מומחים מספרד, בנושא בקרה ומניעה של חשיפה לסיליקה בעבודות שונות.
 
 מקור:
 
(
http://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/CPWR%20Model%20Silica%20Specifications-2014.pdf 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה