כניסה הרשמה צור קשר

הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבודקים המוסמכים של המוס"ל

מאת:רון וייזינגר, מנהל אגף גיהות במוסד לבטיחות ולגיהות


המוסד לבטיחות ולגיהות קיבל את תעודות ההסמכה  לשנת 2017 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. התעודות חודשו לאחר שעבר המוסד בהצלחה את מבדק ההסמכה מחדש. הסמכת הרשות מהווה הכרה ביכולת ובכשירות המקצועית של מערך הגיהות במוסד לבטיחות ולגיהות, לבצע את הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות לרעש ולחומרים כימיים על פי נוהלי האיכות.

הבודקים המוסמכים של המוסד לבטיחות ולגיהות מהווים סמן ימני בתחום הגיהות.

למעבדה הסמכה לדיגום:

 
  • קשת רחבה של גורמים כימיים מזיקים (כהגדרתם בתקנות).
  • דיגום ואנליזה של חלקיקים – על פי נהלי הרגולטור.
  • בדיקת חשיפה אישית לרעש בסביבת העובד על פי נהלי הרגולטור .
 
 על פי דרישות החוק אנו מבצעים סקר מקדים מפורט ואיכותי טרם ביצוע הניטור .
 
מערך הגיהות, בתמיכתה המלאה של הנהלת המוסד, אחראי לקיום מערכת כוללת לניהול איכות, אשר תואמת לדרישות תחיקתיות ולדרישות ת"י 17025 ולשביעות צרכי לקוחותיה, תוך שיפור מתמיד באיכות הבדיקות אשר היא מבצעת ובאיכות השירות הניתן ללקוחותיה

על היקף ההסמכה ראו באתר של הרשות הלאומית להסמכת מעבדותלחץ כאן

מצ"ב תעודות ההסמכה:

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה