כניסה הרשמה צור קשר

ברום – סיכונים ובטיחות

מאת:ד"ר מירב פז, PhD הנדסה כימית, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:27/03/2016


ברום (CAS NO: 7726-95-6), Br2, הוא אל מתכת ממשפחת ההלוגנים. זהו נוזל כהה בצבע אדום-חום, הנמצא במצב נוזלי בטמפרטורת החדר ומעלה אדים בעלי ריח חריף. ריח זה הוא המקור לשמו, שנגזר מהמילה היוונית  Bromos, שפירושה – צחנה/סירחון. הברום נפוץ במרבצי מלח ובמי הים הוא שימש בעבר כתוסף דלק ומשמש בין היתר, לייצור חומרים מעכבי בעירה, חומרי צילום, צבעים, תרופות, הדברת מזיקים וחיטוי באמצעות עשן, טיהור מים ועוד. 

תכונות החומר וסיכונים
 
 • לא דליק
 • מתאדה במהירות בטמפרטורת החדר.
 • חומר מאכל (קורוזיבי) 
 • הברום הוא מחמצן חזק המגיב בחוזקה עם חומרים מחזרים, מתכות, אמוניה, כהלים, וחומרים אורגניים ועשוי לגרום לשריפה או פיצוץ. אדיו עשויים להצית במגע חומרים דליקים (עץ, נייר, נפט) וכן להאיץ תגובות בעירה. 
 • משחרר אדים רעילים ומאכלים כאשר מחומם עד לפירוק או במגע עם קיטור. 
 • ברום החודר לשכבת הסטרטוספירה מפרק אוזון באופן קטליטי. 

השפעות בריאותיות

ברום הוא חומר רעיל מאוד שעשוי לגרום להשפעות בריאותיות  שונות. מידת הפגיעה של החומר בגוף תלויה במשך החשיפה ובריכוז החומר. מחלה כתוצאה מחשיפה תעסוקתית לברום ותרכובותיו  מוגדרת כמחלת מקצוע ב"תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), התש"ם-1980".

דרכי חדירה שכיחים: נשימה, מגע של העור/עיניים, בליעה.

נשימה: שאיפה של כמות קטנה של ברום עשויה לגרום לגירוי מערכת הנשימה שתתבטא בתסמינים כגון: שיעול, דימום מהאף, סחרחורת, כאב ראש, ותחושת מועקה בחזה. תסמינים שעשויים להופיע שעות אחרי החשיפה: התפרצות דמוית חצבת עם פריחה על הגוף והגפיים, כאבי בטן, בחילה, הקאות ושלשול. שאיפת ריכוזים גבוהים של החומר עשויה לגרום לפצעים דלקתיים של רקמות ריריות, ברונכיט אסתמטית, נוזלים בריאות, רגישות חריגה לאור, התקף מצמוץ.

מגע עם העור: החומר קורוזיבי ויגרום לכוויות עם כיבים הנרפאים לאט וצלקות. הכוויות יכולות להתפתח גם 1-5 ימים לאחר החשיפה.

מגע עם העיניים: החומר קורוזיבי ויגרום לכוויות קשות. אדים בריכוז נמוך יגרו את העיניים ויגרמו לדמיעה או דלקת. בריכוז גבוה יותר יכול להתפתח בעת אור ועווית העפעף.

במקרה של חשיפה נשימתית הצעדים הראשונים צריכים להיות העברת הנפגע לאיזור עם אוויר צח, בדיקת נשימה תקינה ובמידת הצורך קבלת טיפול רפואי. במקרה של מגע עם העיניים אין לשפשף את העיניים או לסגור העפעפיים; יש לשטוף האזור עם כמויות גדולות של מים פושרים במשך מספר דקות ובמידת הצורך יש להזעיק עזרה רפואית. במקרה של מגע עם העור יש להסיר הבגדים המזוהמים במהירות ולשטוף האזור במים במשך 15 דקות לפחות. להוראות עזרה ראשונה מלאות יש לפנות לגיליון הבטיחות של החומר או מסמכים אחרים המפרטים דרכי טיפול.


ערכי חשיפה
 
 • ערכי חשיפה תעסוקתיים של ברום על פי ספר ACGIH-2015  של ארגון הגהותנים של ארה"ב, שערכיו מקובלים בישראל בהעדר ערכים אחרים המפורטים בתחיקה:
 
TLV-TWA (חשיפה משוקללת מרבית מותרת - הרמה המשוקללת המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות מתוך יממה): 0.1 חלקים למליון (ppm) ; (0.7 מ"ג/מ3).
TLV-STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר - הרמה המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה של עד 15 דקות בכל פעם, לא יותר מ-4 פעמים ביום עבודה של 8 שעות מתוך יממה ובמרווח של 60 דקות לפחות בין פעם לפעם, ובתנאי שרמת החשיפה הכוללת ל-8 שעות עבודה ביממה תהיה נמוכה מרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת): 0.2 חלקים למליון.
 
 • ספי ריח (הרמה הנמוכה ביותר שבני אדם יבחינו בריח של ברום) שנמדדו נעים בטווח של בין 0.05-3.5 חלקים למליון (0.329-24.5 מ"ג/מ3). ריח עשוי פעמים רבות לספק אזהרה מפני חשיפה. עם זאת אין להסתמך על חוש הריח לבדו על מנת לקבוע חשיפה מסוכנת. 
 • ריכוז  LCLO (Lethal Concentration Low) ריכוז קטלני מזערי, ריכוז ברום באוויר, אשר יגרום לתמותת מחצית מאוכלוסיית הנבדקים, בחשיפה חד-פעמית אליו – 1000 חלקים למליון (עבור בני אדם בשאיפה)
 • ריכוז  LDLO (Lethal Concentration Dose) מנה קטלנית מזערית, המנה המזערית של חומר  שהוחדרה לגוף שלא דרך מערכת הנשימה, וגרמה - עפ"י דיווח - למוות אדם, או בעל חיים  - 14 מ"ג/ק"ג
 • ריכוז  IDLH (סיכון מיידי לבריאות או לחיים) של ברום, רמת הריכוז המרבית באוויר במקום העבודה, שאדם יכול להיחלץ ממנה ללא סימני נזק ו/או השפעות בלתי הפיכות על הבריאות בתוך 30 דקות היא 3 חלקים למליון. 
 • חשיפה לריכוז של 10 חלקים למליון תגרום לגירוי חמור של מירכת הנשימה העליונה.
 • ערכי חשיפה סביבתיים של ברום - 
מטרתו של "חוק אוויר נקי – 1992" הינה להביא לשיפור של איכות האוויר וכן למנוע ולצמצם את זיהום האוויר. במסמך "ערכי ייחוס לפי סעיף 6(ה) לחוק אוויר נקי" של המשרד להגנת הסביבה 
 
מפורטים ערכי ייחוס לנוכחות באוויר של חומר מזהם הנקוב בטור א' בטבלה בריכוזים המרביים ובפרקי הזמן הנתונים הקבועים בטור ב' לצידו. עבור ברום הערכים הם כדלקמן:מניעה
 
 • יש לציית לכל תקנות הבטיחות והבריאות בין היתר:
 1. ברום מוגדר בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 כחומר מסוכן. גיליון בטיחות (MSDS) משמש מעין תעודת זהות של חומר מסוכן ומפרט סיכונים והנחיות עבודה בטיחותית עם החומר. לפני העבודה עם ברום יש לעיין בהנחיות גיליון הבטיחות. המסמך  חייב להיות נגיש במקום העבודה כפי שנדרש על פי תקנות "תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998". מידע רב הנכלל בפרסום זה מתבסס על מידע המופיע בגיליון הבטיחות של החומר מתוך המאגר Genium.
 2. תקנות ארגון הפיקוח על העבודה מחייבות להכין נוהלי חירום למצבי סיכון ולמקרי תאונות עבודה במסגרת הכנת תכנית בטיחות למפעל. הנהלים צריכים להתבסס על דרישות החוק, סקר סיכונים, ומידע רלוונטי נוסף. 
 3. יש למלא את דרישות תקנות שירותי הובלה התשס"א – 2001. תקנות אלו מציינות בין היתר כי במקרה של מיכלית ברום לא נדרשים שרוולי ספיגה באורך 1.2 מטר לפחות.  
 4. קיימים "תנאים ספציפיים לבריכות המשתמשות בברום נוזלי לחיטוי או לגיבוי " של המשרד להגנת הסביבה שהם חלק מהיתר הרעלים הניתן במקרה של עיסוק בחומרים מסוכנים. ​
 • יש לאפסן ברום באזור קריר, מאוורר היטב, רחוק מחומרים דליקים וחומרים לא תואמים. יש להגן על המיכלים מפגיעה. 
 • יש למנוע מגע של ברום עם חומרים לא תואמים.
 • במידת האפשר, יש להקיף את כל התהליכים על מנת למנוע פיזור אדי חומר בסביבת העבודה. לכל הפחות יש לספק אוורור בעדיפות אוורור מקומי על מנת שריכוז החומר באוויר יהיה נמוך מריכוזי חשיפה המותרים.
 • יש להשתמש באמצעי מגן מתאימים (לרשימה מפורטת יש לפנות לגיליון הבטיחות של החומר).
 • במקרה של שפך או דליפה יש לפנות את אזור הסכנה ולבודדו ולהרחיק מקורות חום והצתה.
 • אין לאכול, לשתות או לעשן בסביבת העבודה. כמו כן יש לשמור על היגיינה אישית אחרי טיפול בחומר -  במיוחד לפני אכילה, שתיה, עישון, הליכה לשירותים ושימוש במוצרי קוסמטיקה.

מידע נוסף:
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה