כניסה הרשמה צור קשר

חינוך והדרכה לבטיחות ובריאות תעסוקתית לנוער לומד: האם לא הגיע הזמן?

מאת:ד"ר אשר פרדו, מנהל מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות, פרסום ראשון 28/06/2016

תאריך:01/04/2019


עובדים צעירים רבים הם תלמידי ביה"ס התיכון שעובדים בחופשת הקיץ. על אף התועלת בעבודה זו לצעירים ולמשק, אנו עדים לתאונות עבודה המתרחשות בעבודתם. הגורמים השכיחים יותר לתאונות בקרב הנוער העובד הם החלקה ונפילה כגון החלקה על רצפה במקום עבודה המגיש מזון מהיר; ארגונומיה לקויה ומעמסי שלד-שריר כגון עבודה חוזרנית בהקלדת יתר בתנוחות לא נוחות; נהיגה בכלים (כגון כלים חקלאיים או רכב) ללא היתר עקב גיל. פגיעות מסוג אחר השייכות לתחום הגיהות הן, לדוגמה, עומס חום עד מכת חום בעבודה בסביבה החיצונית, או פגיעה מעיסוק בחומרים כימיים. בנוסף לאלה חווים צעירים בעבודה אלימות, התעמרות וגם הטרדה מינית. רוב העובדים בסקטור זה עובדים במקומות בילוי ופנאי, במקומות אירוח ומסעדות ובבתי מסחר ורשתות חנויות.

אחוז העובדים שגילם צעיר מ- 24 שנים הוא משמעותי בכוח העבודה. צעירים בקבוצת הגיל 15 – 24 שנים נפגעים מתאונות עבודה בשיעור כפול מעובדים מבוגרים יותר. בארה"ב עולה כוח העבודה של גילאים אלה על 13% (למעלה מ- 18 מיליון עובדים) מסך כוח העבודה במדינה. בכל 9 דקות נפגע שם נער או נערה בעבודה. בשנים האחרונות עבדו בחופשת הקיץ בארה"ב 50% מבוגרי הכיתה העשירית ו- 75% מבוגרי כיתה י"ב. סך התאונות בקבוצות אלה, על פי רישום בחדרי מיון, מגיע לכ- 60,000 בשנה ובתוכם כ- 40 הרוגים. חוסר הנסיון של צעירים ואי מוכנותם או בשלותם להתמודד עם סיכונים בעבודה מהווים גורם תורם רב משקל לשיעור הגבוה של תאונות עבודה בקרבם. ארה"ב שמה לה ליעד לצמצם את שיעור התאונות עד 2020 ב- 10% משיעור שעמד על 4.9 פגיעות לכל 100 עובדים בשווה ערך של משרה מלאה. בישראל מוערך מספר העובדים בגילאי 14 – 18 בכ-400,000. 27% מתוך משתתפי סקר על עבודת בני נוער, שנערך ב- 2014, דווחו שנפגעו מתאונת עבודה במקום העבודה או בדרך אליו. נתון משנת 2013 מצביע על 229 בני נוער שפנו לחדר מיון עקב תאונות עבודה בקיץ 2013. בשנים 2008 – 2011 נהרגו 5 בני נוער בתאונות עבודה כאשר 3 מהם בענף הבניין.

אחריות המעסיק אמנם קיימת במלואה לגבי עבודת נוער, אך גם על הצעירים מוטלת אחריות לשמור על בטיחותם ובריאותם וגם על הורים וארגונים שונים מוטל תפקיד חשוב בהסברת כללי הבטיחות והגיהות בעבודה וכיצד לשמור עליהם. בסקר שנערך בארה"ב נמצא שפחות מ- 50% מההורים שילדיהם עבדו בחופשת הקיץ טרחו להסביר לנערים ולנערות את זכויותיהם כעובדים, את חוקי העבודה וכללי בטיחות וגיהות. יש מדינות שיצרו מקורות ומשאבי הדרכה לעובדים צעירים ולתלמידי בית ספר בעבודת קיץ. לדוגמה, המכון הלאומי לבטיחות ובריאות תעסוקתית בארה"ב עדכן לאחרונה חוברת העוסקת במסירת מידע לצעירים והוריהם באשר לזכויות העובדים והצורך לקבל מידע על כללים והתנהגות בטיחותיים. המקורות מעודדים את ההורים להתעניין בעבודת ילדיהם ולדון איתם על היבטים שונים בעבודה לרבות היבטי בטיחות ובריאות. כמו כן, מכילים המקורות חומר הדרכה למורים בבתי ספר. המכון הלאומי האמריקאי פיתח גם רשימה של כשירויות ליבה נחוצות בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית במטרה לקדם את רכישתן של כשירויות אלה בקרב הצעירים. כשירויות הליבה נבנו על בסיס העקרונות של שלבי הערכת סיכונים – זה"ב (זיהוי הערכה, בקרה) בליווי תכנים של תחיקה ורגולציה, מסירת מידע ותקשורת סיכונים. אחד הפרוייקטים שנערך ברשת בתי הספר הציבוריים בפלורידה ובו קבלו תלמידי כיתה ח' (1650 תלמידים) הדרכות בטיחות במסגרת שיעורי המדעים שלהם הראה תזוזה משמעותית בידע ובהתייחסות של התלמידים לנושא הבטיחות והבריאות כמו גם נטייה ליישם דברים שלמדו בנושאים אלה. במדינת אוקלהומה הועבר הנושא בבתי ספר תיכוניים ויצר יזמת חוק חדשה להכליל הדרכת בריאות ובטיחות תעסוקתית בבתי ספר.

מוסכם על הרוב שבכלכלה המודרנית נדרשים כישורי עובדים בשני תחומים כדי להגיע למוכנות ובשלות לעבודה: (1) כישורים בסיסיים ו"קשיחים" כגון יכולת קריאה וכתיבה ידע במתימטיקה; (2) כישורים "רכים" וישימים כגון גמישות, יכולת הכוונה עצמית, שליטה עצמית, אחריות, כישורי מנהיגות. אולם גישות רבות לפיתוח מקום עבודה מודרני ומתקדם ומוכנות לעבודה עדיין לא מתייחסות לפיתוח כישורי בטיחות ובריאות תעסוקתית בעובדים. יש צורך לפתח כישורים כאלה בגיל צעיר, באמצעות הוראה והדרכה גם בבתי ספר, כדי שעם הכניסה לעבודה הם יהיו כבר מוטמעים בעובד והוא יפיק מהם תועלת לשמירת בריאות, בטיחות ורווחה אישית מתמשכים. תועלת בחינוך מוקדם לבטיחות ובריאות תעסוקתית תצמח גם לחברה ולמדינה בהנחה שהיארעות תאונות בקרב עובדים כאלה תפחת.

מקור:


https://www.cdc.gov/niosh/enews/enewsv14n2.html
http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/yeled2015-06-30-00-03.pdf

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה