כניסה הרשמה צור קשר

קידום הבטיחות בתעסוקה בקרב עובדים בעלי מוגבלות

מאת:אבי אילון, מנחה מקצועי ארצי לעובדים בעלי מוגבלויות, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:05/12/2016


היום (יום ב') מתקיים היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות. ע"פ המוסד לבטיחות ולגהות - הדרכת בטיחות לעובדים עם מוגבלויות הינה אתגר בעל חשיבות רבה מעבר לרגיל, על כך ועל הכלים לסייע בכתבה הבאה

העסקת אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הינו עניין חשוב במעלה בחברה מתוקנת. להעסקתם של אנשים עם מוגבלות ישנם היבטים רבים התורמים לעסק, העסקת אנשים עם צרכים מיוחדים הנה בעלת חשיבות חברתית, סוציאלית וכלכלית רבה. מקום העבודה יוצא נשכר בכך שמעסיק עובדים חרוצים ומסורים למקום עבודתם וגם לקוחות העסק ועובדיו רואים את הערך המוסף החברתי שיש לעסק.

העסקת אנשים עם מוגבלות, הגם שכלולה במסגרת האחריות החברתית מהווה קושי למעסיקים ולעתים אף נתקלת בקשיים ובחסמים תעסוקתיים מצד העובדים. הצורך להנגיש מקומות עבודה הן בחלק הפיזי והן בנגישות לאינפורמציה ולנגישות למימוש יכולת העובד, נוסף על הצורך בהטמעת היבטי בטיחות וגיהות  מהווים לעתים נטל חברתי כבד אשר חלק ממקומות העבודה מעדיפים להתעלם ממנו ולקיים חלקים אחרים במחויבות החברתית שלהם. במסגרת פעילות המוסד לבטיחות ולגיהות פועל תחום בטיחות וגיהות לעובדים עם מוגבלות אשר נועד לקדם את נושא הבטיחות והגיהות כחלק מפעילות המוסד אך עם התאמה מיוחדת לפעילות הנועדת למען קידום הבטיחות בקרב עובדים עם מוגבלות במגוון סוגי התעסוקה, לרבות תעסוקה חופשית.

הדרכת בטיחות ובריאות בעבודה לאנשים בעלי מוגבלויות

"ישנה מגמה מבורכת שיותר ויותר אנשים בעלי מוגבלויות מצטרפים לשוק העבודה. מהלך זה מלמד הרבה על כלל החברה במדינת ישראל. המוסד לבטיחות ולגיהות מצא צורך ממשי להכין מערכי הדרכה מיוחדים לאנשים עם מוגבלויות עקב הצורך בהדרכות המתאימות והתואמות לצרכיהם". כך אומר אבי איילון, מנחה תחום עובדים בעלי מוגבלויות במוסד לבטיחות ולגיהות "הדרכה של אנשים בעלי מוגבלויות שונה לעומת זו של הציבור הכללי; מדובר בהדרכה המותאמת לצרכים של האנשים בעלי המוגבלויות. ההדרכה כוללת: התאמת התקנים לבטיחות וגיהות, הנגשת ההנחיות והכללים בצורה פשוטה ובהירה,  קיום של הכשרות לנאמני בטיחות ועוד. לדוגמא: סימון המפגעים נעשה באיורים פשוטים, גדולים וברורים יותר. הדבקת סרטים זוהרים נגד החלקה במדרגות, התקנת מעקה משני צדי המדרגות, שימוש בסכין קפיצית בטיחותית במקום בסכין יפנית רגילה. ועוד."

 


פניה למעסיקים

ההדרכה אינה מופנית רק לעובדים בעלי המוגבלויות אלא חשובה שתעשה גם למעסיקים. ההדרכה מעניקה להם כלים כיצד לנהוג ועל מה לשים דגש בכל הנוגע לבטיחות ובריאות בעבודה עבור אוכלוסייה מיוחדת וחשובה זו, כמו גם לאוכלוסיות אחרות בחברה. עובדי המוסד לבטיחות ולגיהות, עומדים לרשותם של העובדים והמעסיקים בכל עת, להדרכה, לייעוץ ולהעברת מידע.

זאת במטרה ובשאיפה שכמה שיותר אנשים בעלי מוגבלויות יהיו חלק בלתי נפרד משוק העבודה. כל מה שקשור לפעולות ההדרכה וההסברה בנושא בטיחות ובריאות בעבודה, המוס"ל פועל ועושה הכל בכדי להעניק לציבור חשוב זה את מלוא הכלים למעסיקים ולעובדים כדי שיגיעו למקום עבודתם ויחזרו בסופו של יום העבודה בריאים ושלמים לביתם.

כלים לעובדים בעלי מוגבלות ולמעסיקים

המוסד לבטיחות ולגיהות פועל במסגרת מספר פרויקטים בתחום בעלי המוגבלות ודואג לקידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. פרויקטים אלו ממומנים על ידי "קרן מנוף", המוסד לביטוח לאומי.

פרויקט ראשון עוסק בפיתוח כלים לקידום הבטיחות בקרב בעלי מוגבלות על רקע נפשי ומהווה המשך ישיר לפרויקט קודם אשר עסק בקידום הבטיחות בקרב בעלי מוגבלות על רקע חושי ופיזי. כלים אלו מכילים סקר סיכונים אשר מאתר סיכונים במפעל ובסביבתו, היכולים לפגוע בעובד בעל המוגבלות, וניתוח עמדות עבודה בהם פועלים העובדים כדי לאבחן נקודתית באותה העמדה, סיכונים ובעיות אשר יכולות לצוץ. בפיתוח כלים אלו שותפים אנשי מקצוע ביניהם פסיכיאטר, פסיכולוג ומרפאה בעיסוק המורשית נגישות.

במסגרת הפרויקט, הקים המוס"ל מדור אינטרנטי מיוחד באתר המוס"ל בו ניתן ניתן למצוא סרטים הנוגעים להעסקת אנשים עם מוגבלות בשפות עברית, אנגלית וערבית. סרט ראשון הפונה אל המעסיקים ומספר על העסקת עובד עם מוגבלות. סרט שני הפונה אל ממונה הבטיחות במקום העבודה נותן דגשים ועקרונות בנוגע לבטיחות העובד. כמו כן, ניתן למצוא באתר קישור לחוברת הדרכה למעסיק ולמנהל בנושא בריאות ובטיחות של אנשים עם מוגבלות במקומות העבודה. החוברת מכילה מידע מקיף בנושא העסקת עובדים החל מבטיחות ועד הכלים שמעמידה המדינה לטובת מעסיק של עובד עם מוגבלות.

יש לציין כי מנהל או מעסיק אשר מעוניין לקרוא בנושא שילוב בעלי מוגבלות בתעסוקה יכול לעיין בחוברת הדרכה המכילה מידע מפורט אודות נושא שילוב בעלי מוגבלות בתעסוקה וסיוע בנושא זה. חוברת זו נמצאת באתר המוסד לבטיחות ולגיהות בגרסה אלקטרונית.
לחוברת 

כמו כן, באתר המוסד לבטיחות ולגיהות ניתן למצוא סרטים למנהל ולממוני הבטיחות בנושא שילוב בעלי מוגבלות בתעסוקה. 

סרטון לממוני בטיחות 

סרטון למעסיקים  בפרויקט נוסף עסק המוס"ל בקידום הבטיחות במפעלי חברת ה"משקם", אשר עוסקת בשיקום תעסוקתי של אנשים בעלי כושר עבודה מוגבל. את פעילותה עושה חברת המשקם במפעלים רבים הפרוסים ברחבי הארץ ובהם מתפרות, גינון וכו'. במסגרת פרויקט זה ביצע המוסד לבטיחות ולגיהות סקרי סיכונים, ניתוחי עמדות עבודה וסקרים ארגוניים. בנוסף מבצע המוסד קורס נאמני בטיחות ייחודי שבו משולבים עובדים בעלי מוגבלות אשר נבחרו ונמצאו מתאימים להיות בעלי אחריות בכל אתר של המשקם.

עוד פרויקט בו עסק המוסד לבטיחות ולגיהות הוא קידום הבטיחות כחלק מפרויקט אב של הג'וינט ישראל- פרויקט אב"ן דרך, העוסק בקידום בריאות, מניעה ושימור תפקוד בקרב אנשים עם מוגבלות במגוון תחומי החיים. במסגרת פרויקט זה מבצע המוסד סקרי סיכונים וסדנאות לקידום אורח חיים בריא וקידום הבטיחות בתעסוקה הן לעובדים והן למנהלים ומעסיקים.

תכנית הדרכה בטיחות מיוחדת לעובדים בעלי מוגבלויות בארה"ב

בארה"ב נמצא ששיעור הפגיעות בעבודה בקרב עובדים בעלי מוגבלות אינטלקטואלית והתפתחותית, העובדים במקומות מוגנים, גבוה ב- 60% משיעור הפגיעות בעבודה בכלל האוכלוסיה העובדת. אחת הסיבות לחסר בהדרכת בטיחות ובריאות לבעלי לקות אינטלקטואלית והתפתחותית היא העדר תכנית לימודים מתאימה.

כדי לגשר על הפער הקיים, במסגרת תכנית לבריאות תעסוקתית של בית הספר לבריאות הציבור  (LOHP) באוניברסיטת ברקלי בארה"ב ובתמיכת המוסד הלאומי לבטיחות ובריאות תעסוקתית בארה"ב (NIOSH), הופקה ופורסמה גירסה ראשונה של תכנית הלימודים מיוחדת. התוכנית מורכבת משישה שיעורי הדרכה המותאמים לבעלי לקויות ומוגבלויות צעירים ומבוגרים כאחד, בכל ענפי התעשיה וסוגי העיסוקים, ומטרתם לספק ידע בסיסי בבטיחות ובריאות תעסוקתית.

לקריאת חומר נוסף בנושא קיים
מדור עובדים עם מוגבלות באתרנו לחץ כאן
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה