כניסה הרשמה צור קשר

על מדידות קרינה בלתי מייננת

מאת: ד"ר אמנון דבדבני, מומחה לסיכוני קרינה בלתי מייננת ומדריך ארצי לקרינה בלתי מייננת, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:25/01/2017


רקע 

מדידות קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת הינן הצעד המעשי הדרוש להערכת החשיפה לסיכוני הקרינה. רבים מעוניינים בהזמנה של מדידות קרינה כדי לבדוק את רמות החשיפה בבית או במקומות העבודה בגלל מקורות בסביבה (כגון אתרים סלולריים, קווי מתח, שנאים ועוד).

בכתבה זו נלמד מדוע ביצוע מדידות הקרינה הינו פעילות מורכבת ביותר, הדורשת ידע ייחודי, וכן הכשרה וניסיון, ובמיוחד בסביבות חשיפה תעסוקתיות


מהן מדידות קרינה? מה אנו מודדים? 

מדידות קרינה בלתי מייננת מאפשרות להעריך את רמת החשיפה לקרינה הנובעת ממקורות קרינה שונים הקיימים בסביבה. המדידות מאפשרות להשוות את רמת החשיפה לרמות החשיפה המותרות ע"פ התקנים וההמלצות, וכך לדעת אם החשיפה היא בגדר המותר (או הסביר) או לאו, ואם נדרש לטפל בה.    

קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת מורכבת משני שדות – שדה חשמלי ושדה מגנטי. לעיתים מספק למדוד שדה אחד מבין השניים כדי לאפיין את רמת החשיפה, ולפעמים נדרש למדוד את שניהם. הדרישה נקבעת לפי תדר הקרינה ולפי המרחק מהמקור. 


מתי נדרש לערוך מדידות קרינה? 

נדרש לערוך מדידות כאשר קיימת התכנות למעבר של רמות החשיפה המותרות, או לאי קיום של "עקרון הזהירות" להפחתת החשיפות. מצבים אלו עלולים להתרחש כאשר קיימים בסביבה מקורות קרינה בעלי עוצמה גבוהה יחסית, או בקרבה למקורות אלו. דוגמאות למקומות מקומות עבודה בהם קיימת התכנות גבוהה לכך הם מפעלים בהם מתבצעים של חימום באמצעות קרינה ותהליכי ריתוך, חשיפות לציוד תקשורת, בקרה, ניווט ומכ"מים, צוותי רפואה מסויימים, העוסקים בהספק גבוה , עוד נדרש לערוך מדידות קרינה עקב דרישות של חוקים, תקנות ונהלים. 


איזה ציוד דרוש למדידות קרינה?

הציוד המשמש למדידות קרינה מורכב ממכשיר מדידה אליו ניתן לחבר גלאי ("פרוב") יעודי, מסוגים שונים, לשדה חשמלי או לשדה מגנטי, בתחומי תדר מסויימים. עוד קיים ציוד (בעיקר בתדרים נמוכים) בעל גלאי פנימי קבוע. מכשיר המדידה "מתרגם" את מדידת הגלאי לעוצמה של שדה, צפיפות הספק ועוד, המוצגת על צג, ומאפשר קריאה של ערכים שונים (ממוצע, שיא, אגירה של ארועים ועוד). יחודיות הציוד הוא בקריאה מדוייקת של רמת החשיפה לקרינה בתדרים שונים ועבור צורות גל מורכבות. עלותו של ציוד יעודי למדידות קרינה הינה גבוהה מאד (למעט ציוד למדידת שדות מגנטיים בתדר רשת החשמל
), והוא דורש כיול תקופתי.


מדוע מדידות הקרינה הינן מורכבות? איזה ידע דרוש עבור מודדי קרינה?

ביצוע מדידה דורש ידע פיזיקלי, הנדסי וטכני וידע בנושא סיכוני קרינה – יצירת קרינה ע"י מקורות, התפשטותה, שיטת מדידתה, הכרה של מכשירי המדידה, הכרה של תקני החשיפה, התייחסות לצורות גלים שונות ולתדרים שונים ועוד. מדידות הקרינה רגישות מאד לשיטת המדידה, והתוצאות שנקבל עלולות להשתנות באופן ניכר ללא ביצוע הדברים באופן מושכל. 

מדידות קרינה דורשות ידע מוקדם על מקורות הקרינה ועל מאפייניהם, ועל התנהגות הקרינה בקרבתם. לא ניתן להתחיל תהליך של מדידה ללא ידע זה. בלעדיו, לא נוכל לדעת האם ציוד המדידה מתאים למדידה, היכן לערוך את המדידות וכיצד להשוות את תוצאות המדידה לתקנים ולקווים המנחים. חשוב לציין שציוד המדידה מאפשר מדידה של עוצמת הקרינה בלבד בלי "פענוח" של שאר המאפיינים החשובים לצורך הערכת סיכוני הקרינה (כגון התדר, רוחב פולסים ועוד) – מאפיינים שיש לדעת אותם מראש, לפני המדידה. 

עוד חשוב לדעת מהן עוצמות הקרינה (רמות החשיפה) הצפויות. בלי ידיעתן, לא נוכל לערוך מדידה נכונה, ולעיתים אף נסכן את עצמנו (את בודק הקרינה) או את ציוד המדידה

ללא הידע שתואר, תתכנה שגיאות גדולות מאד במדידה (שגיאות של סדרי גודל) וטעויות גדולות בניתוח הסיכונים.   


מה מייחד את מדידות הקרינה התעסוקתיות?

מדידות קרינה תעסוקתיות מורכבות באופן משמעותי יותר ממדידות קרינה סביבתיות, הנערכות בד"כ עבור ציוד בעל מאפיינים ידועים (כגון אתרים סלולריים וחשיפה בתדר רשת החשמל). הידע וההכשרה הדרושים עבור מדידות אלו, הינם יחודיים ברמתם ובסוגם.  

מדידות קרינה תעסוקתיות מתאפיינות בצורך בהכרה של מקורות הקרינה קודם למדידה. מקורות הקרינה התעסוקתיים מתפרשים על פני תחום נרחב של עוצמות ותדרים, והם יכולים להיות בעלי מאפיינים מגוונים ביותר (כגון צורות גלים שונות ועקומי קרינה שונים). נדרש גם להכיר את אופני הפעולה השונים של הציוד. בנוסף, במקרים לא מעטים מדובר בעוצמות קרינה גבוהות יחסית, שחלקן אף יכול לסכן את הבודקים ואת הציוד. צעדים מקדימים הכרחיים לפני מדידות קרינה תעסוקתיות הם לימוד של מאפייני הציוד הקורן וחישוב תיאורטי של רמות החשיפה. בלעדיהם, וללא הידע הנרחב הדרוש שתואר בסעיף הקודם, המדידה תהיה בד"כ מדידה אקראית וחסרת משמעות. 


האם כל אחד יכול לערוך מדידות קרינה? 

במדינת ישראל, נתנת הרשאה (הסמכה) לעריכת מדידות קרינה סביבתיות ע"י המשרד להגנת הסביבה. הבודקים נדרשים לעבור הכשרה ומבחן. טרם קיימת הסדרה למדידות קרינה תעסוקתיות, ויובהר שוב שאלו מדידות שמורכבותן גבוהה ביותר.


לסיכום: מדידות קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת, ובמיוחד מדידות קרינה בסביבות חשיפה תעסוקתיות, הינן מדידות מורכבות ביותר הדורשות ידע ומיומנות גבוהים ויחודיים, שבהעדרם תתכנה שגיאות גדולות מאד במדידה ובהערכת הסיכונים.  

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה