כניסה הרשמה צור קשר

מדריך מעשי ליישום תפיסת "בריאות כוללת לעובד" במקומות עבודה

מאת:ד"ר אשר פרדו, מנהל מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:01/04/2017


בהמשך  לכתבה שפורסמה בעלון זה בחודש דצמבר האחרון על נושא "בריאות כוללת לעובד"  (Total Worker Health - TWH) מדווח כאן על פרסום מדריך מעשי בנושא זה שמטרתו לעודד מקום עבודה לחתור לסביבת עבודה חופשית מגורמי סיכון לכלל העובדים ולקדם את בריאות העובד ורווחתו. המדריך מהווה נקודת פתיחה למעסיקים, עובדים, ארגונים מייצגי עובדים ומעסיקים וקהל אנשי מקצוע שונים המעוניינים ליישם ולחבר במקום העבודה תכניות של בטיחות ובריאות העובד בשילוב עם הגישה המתקדמת של "בריאות כוללת לעובד". יוזכר שגישה זו דוגלת באינטגרציה בין המרכיבים המסורתיים של בריאות העובד לבין מרכיב נוסף הנקרא "שְלוֹמוּת" (wellness, well-being), שמרחיב את מרכיבי התפיסה המסורתית במטרה להביא באופן אופטימלי לשגשוג ורווחה גופנית, נפשית וחברתית של עובדים באמצעות תוכניות התערבות של הארגון ומקום העבודה ליצירת פעילויות והתנהגויות, שתורמות לבריאותם הגופנית והנפשית. הגישה החדשה מכירה בכך שלגורמים הקשורים בעבודה יש אימפקט על שלומות העובדים וגם על משפחותיהם והקהילה.

המדריך מתמקד בהגדרה של חמישה יסודות בתפיסת בריאות כוללת לעובד:
  1. הצגת מחוייבות מנהיגותית לבטיחות ובריאות העובד בכל רמות הארגון.
  2. תכנון עבודה כדי לסלק או לצמצם גורמי סיכון בטיחותיים ובריאותיים במקום העבודה, ולקדם את שלומות העובד.
  3. קידום ותמיכה במעורבות העובד בתכנון כל שלבי התכנית ויישומה.
  4. אבטחת סודיות ופרטיות של העובדים.
  5. אינטגרציה בין מערכות רלוואנטיות במטרה לקדם את שלומות העובד.
יסודות אלה מוסברים במדריך תוך הכוונה ליישום צעדים בסיסיים הניתנים בכל יסוד מהחמישה. מודגש שיש צורך בהכרה שכל הארגון מעורב ביישום הגישה החדשה באופן יוזמתי ופעיל ולא בצורה הירארכית של קבלת החלטות ע"י דרג אחד וביצוען ע"י דרג אחר. ביסוד הראשון (מחוייבות הארגון), לדוגמה, מציע המדריך לדרג המנהלים הבכיר ומובילי התכנית, לדרג המנהלים הזוטר ולעובדים רעיונות ועקרונות להפעלת הגישה החדשה ולהטמעתה במקום העבודה: תיקשור ברור של היזמה החדשה ועקרונותיה בכל רמות הארגון וקידום תקשורת קבועה בין מנהלים לעובדים בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית ; ללמד מנהלים להעריך את תשומות העובדים בנושאים אלה; לשתף עובדים בכל רמות התכנון והיישום של הגישה והתכנית; להוסיף במקום העבודה  מדדי ביצוע בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית; להקים מנגנון ולהקצות תקציב כדי ליישם המלצות שבאות מכוח העבודה; להקים צוותים מאומנים וחדורי מוטיבציה מתוך כוח העבודה עם אפשרות לתוספת אנשי מקצוע לצורך יישום הגישה והתכנית; להדגיש שאין פשרות ו"קיצורי דרך" כאשר זה נוגע לבטיחות ובריאות תעסוקתית. כמו כן, מספק המדריך המעשי דוגמאות ותשרים (טיפים) ומפנה למקורות מידע נוספים בהקשר לגישה ולתכנית היישום.

המדריך המעשי יכול לסייע לפתח יוזמות חדשות בתחום בטיחות ובריאות העובד, או לחבר התערבויות קיימות עם גישת ה"בריאות כוללת לעובד". מדריך זה אינו אמור להתאים ב"מידה אחידה" לכל מקום ומקום מעצם השונות בין מקומות עבודה, מאכלסיהם והנסיון הניהולי שלהם, ולכן אינו מכסה את כל האפשרויות עבור כל סוגי הארגונים. עם זאת, יכול המדריך לשמש לבדיקה עצמית של מקום העבודה ביחס למקומו על מסלול הבריאות הכוללת לעובד, לזיהוי צעדים התחלתיים לשיפור החיבור בין תכניות הבטיחות, הבריאות התעסוקתית ושלומות כוח העבודה בו לבין תכניות ליישום גישת הבריאות הכוללת לעובד, ולסייע למדידת התקדמות המקום ביישום הגישה המתקדמת.

המדריך ידידותי למשתמש ומהווה, כאמור, נקודת כניסה לגישת "בריאות כוללת לעובד". מדריכים, יועצים ושליחי בטיחות וגיהות ותחומים נוספים מתחום הגג של בריאות תעסוקתית יכולים להמליץ בפני מקומות עבודה להתעניין בגישה החדשה תוך הרחבת ההמלצה להתחיל ליישמה באמצעות המדריך ורעיונותיו.
 
מקור:

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה