כניסה הרשמה צור קשר

מבצע לקידום המניעה של נפילה מגובה בענף הבנייה

מאת:ד"ר אשר פרדו, מנהל מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:01/05/2017


נפילות מגובה בענף הבנייה הן הגורם המוביל לתאונות קטלניות וגורם מוביל שלישי בארה"ב בתאונות לא קטלניות. אחוז התאונות הקטלניות מנפילה מגובה בענף הבנייה ביחס לכלל התאונות הקטלניות בענף זה הגיע בישראל ל- 60%  בשנת 2015 ול- 56% במחצית הראשונה של 2016. בארה"ב הגיע האחוז המקביל ל- 40% בשנת 2014. מניעת תאונות קטלניות בעבודה, כל שכן בענף הבנייה, היא משימה לאומית.

עבודת חקירה צוותית של רשויות ומכונים ממשלתיים לבטיחות ובריאות תעסוקתית בארה"ב יחד עם ארגונים מקצועיים, ארגוני מסחר והתעשייה הפרטית זיהתה את נושא הנפילות מגובה כנושא מפתח לטיפול ברמה הלאומית כאשר אחד ממרכיבי המפתח בו הוא פיתוח מסעי הסברה לקבלנים ומפקחים באתרי בנייה. פרוייקט לאומי בארה"ב בנושא זה החל ב- 2012 בקרב קבלנים ועובדים באתרי בנייה למגורים, כאשר המטרה היתה לקדם מניעת נפילה מגובה ולספק השכלה על נזקי הנפילה ועל פתרונות. על אף קיומם של פתרונות למניעת נפילות מגובה יש פער בהשכלה ובמודעות לגבי יישום והפעלה נכונים של הפתרונות. מסע ההסברה צבר תאוצה ובשנת 2014 החליטו מפתחיו להכריז על מבצע של שבוע אחד בשנה בו אתר העבודה בבנייה מפסיק כל עבודה כדי להתמקד באופן ספציפי בנושא הנפילה מגובה בהיבטים של חינוך והשכלת העובדים, בחינת ציוד עבודה וציוד הגנה הקשור בעבודה בגובה, ביצוע תירגול והדגמה ועוד. רשויות ממשלתיות ניפקו תעודות השתתפות לשבוע זה באמצעות האינטרנט, אך כדי להדפיס תעודה כזו התבקשו המעוניינים לתת מידע על חברתם ובעיקר על מבצע הפסקת העבודה והקדשה למניעת נפילה מגובה שבו השתתפו. תוצאות המבצעים השנתיים נותחו ולאחרונה סוכמו במאמר הממצאים והמסקנות שנלמדו מהמבצעים בשנת 2014, 2015. המאמר מאיר את ההיענות להשתתפות הסקטור הציבורי והפרטי במבצע. המאמר מתקשר את תוצאות ההערכה שהיא ראשונה מסוגה לגבי מבצע רחב המתבסס על שיווק חברתי בענף הבנייה ומלמדת כיצד להעביר מסר של צריכת בטיחות ובריאות תעסוקתית למספר רחב של קבלנים ועובדים בזמן אמת. בכתבה המוצגת כאן מדווח על דרך פעולה אחת שעשויה להיות אפקטיבית בהחדרת מוטיבציה ועידוד להשגת יעד של הקטנת מספר התאונות בבניין הנגרמות מנפילה מגובה. הדרך משתפת מנהלים ועובדים ועל כן מחלחלת לאוכלוסיית עובדים רחבה בענף הבנייה ומעלה את האימפקט שלה בעובדים אלה.

מידע רב על ענף הבנייה נאסף דרך בקשות המשתתפים במבצע לקבלת תעודה. אמנם המידע נאסף בשיטת הדיווח העצמי, אבל ערך רב היה לתשובות לשאלות שעוסקות בתאור הדברים שנעשו בזמן שבוע המבצע, בשיטות שבאמצעותן נעשו הדברים, בתיאור הציפיות למה צריך להתרחש הלאה כתוצאה מהמבצע, ובמשוב כיצד ניתן לשפר את המבצע.

המספר הכללי של המקומות שהשתתפו במבצע הפסקת העבודה והקדשה למניעת נפילה מגובה  (על פי מספר המשיבים לשאלות כתנאי לקבלת תעודה על השתתפות במבצע) היה קרוב ל- 5,000 בשנת 2014 עם 770,000 משתתפים, וכ- 3,750 בשנת 2015 עם למעלה ממיליון משתתפים. למעלה מחצי המקומות שהשתתפו במבצע בשתי השנים השתייכו לסקטור הבנייה למסחר. מספר המבצעים הקטן ביותר נמצא בענף הבנייה למגורים, בנייה ממשלתית ובניית כבישים ראשיים. עלייה בהשתתפות בקרב אתרים השייכים לבנייה ממשלתית נצפה בשנת 2015  בעוד שבשנה זו נצפתה ירידה במספר המשתתפים בבנייה למסחר. חלק מהמקומות שהשתתף במבצע בשנת 2014 השתתף גם בשנת 2015, אולם בחלק אחר היתה תחלופה במקומות, דבר המעיד על קושי בהתמדה במבצע. לא כל המשתתפים בצעו את המבצע לאורך שבוע עבודה שלם וחלקם הסתפקו בהקדשת יום אחד עבורו. סוגי הפעילות שאיפיינו את שבוע המבצע ב- 2014 כללו פגישות, הדרכות וחלוקת חוברות מידע, ואילו הפעילויות ב- 2015 התמקדו בהדרכה, בדיקת ציוד, מבדקים ודיון קבוצתי על נושאי בטיחות. פעילויות נוספות שדווחו במקומות השונים כללו העברת שאלוני מבחן, הצגת קטעי וידאו, תליית פוסטרים, הדבקת סטיקרים לקסדות, חלוקת חולצות ועריכת וובינארים. 

אחת מהמטרות המקוריות של המבצע היה להגיע לקבלנים קטנים. הדעה היא שקבלנים אלה נוטים פחות לשתף פעולה. בחלוקת האתרים לקבוצות גודל, על פי מספר העובדים,  נמצא שכ- 50% מהמקומות שהשתתפו במבצע בשנת 2014 היו כאלה שמספר שמספר העובדים בהם הוא 25 ומטה, ובהתאמה, כ- 44% בשנת 2015, רובם הגיעו מסקטור הבנייה למגורים. בקבוצת המקומות שמספר העובדים בהם 10 ומטה נמצא ש- 29% מהמקומות המשתתפים בשנת 2014 ו- 23% מהמקומות בשנת 2015 השתייכו לקבוצת גודל זו. מספר המקומות מסקטור הבנייה למגורים בקבוצת גודל זו היה מזערי והגיע לכ- 2%.

מבין ההמלצות שניתנו כמשוב ע"י המשתתפים ראוי לציין את ההמלצה לשפר את השימוש במדיה חברתית (לדוגמה, אפליקציות בטלפון סלולרי ו- facebook), להגדיל את חומרי ההדרכה המופיעים בשפות שונות ולהגדיל את מעורבות הפיקוח באתרים. באופן כללי ההתרשמות היתה שמקומות נענו למבצע בהתלהבות כאשר זו עלתה בשנה השנייה למבצע, כנראה עקב חלחולו לתודעה יחד עם סקרנות להשתתף ויוקרה מסויימת בקבלת תעודת השתתפות. ניתוח תוצאות של מבצע מסוג זה מסייע להבנת דרכים ואמצעים לקידום המניעה של נפילה מגובה בענף הבניין, אולם הוא ישים גם לענפי תעשייה, חקלאות ואחרים.


מקור:

 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה