כניסה הרשמה צור קשר

תקנות חדשות לעובדי בנייה החשופים לסיליקה – בארה"ב OSHA

מאת:רינה קנוביץ M.Sc, גיהותנית וסגנית מנהל מחלקת גיהות במוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:06/06/2017


הצורך בעדכון

הערכה שפורסמה על ידי OSHA  קובעת ש-2.3 מיליון עובדים בארה"ב חשופים לצורן דו-חמצני גבישי (סיליקה). מתוכם, 2 מיליון הם עובדי בנייה, המועסקים בכ-600,000 מקומות עבודה. עובדי בנייה אלה עוסקים בקידוח, בחיתוך ובשיוף של חומרים המכילים סיליקה (דוגמת בטון ואבנים שונות). ההערכה היא ש-840,000 עובדי בנייה מתוך 2 מיליון, חשופים לריכוזים של צורן דו-חמצני גבישי בר נשימה, הגבוהים מעל הרמה המרבית שנקבעה על ידי OSHA -  .PEL – 0.05 mg/m3 (התקן הישראלי –mg/m3 0.1).

מטרה ותוקף

בחודש ספטמבר 2013 פרסמהOSHA  הצעה לתקנות שמטרתן הגנה על העובדים מפני חשיפה לסיליקה. בחודש יוני 2016 אושרו ופורסמו שתי תקנות. המיועדת לעובדי בנייה, והאחרת מיועדת לעובדי תעשייה. התקנות לעובדי הבנייה אמורות היו להיכנס לתוקף שנה לאחר פרסומן ביוני 2017. לאחרונה, יצאה הודעה האומרת שאכיפת התקנות נדחית לחודש ספטמבר 2017, כדי לתת למעסיקים זמן נוסף להתארגנות.

התקנות החדשות מחליפות תקנות שתוקנו בשנת 1971, אשר לא נתנו מענה מתאים להקטנת הסיכון מפני חשיפה לסיליקה.
 
 
חובות המעסיק על פי התקנות  החדשות:

 
  • להכין תכנית שתכלול את זיהוי כל המטלות המתבצעות באתר הבנייה ובהן תיתכן חשיפה לסיליקה, ויישום תכנית מתאימה לצמצום החשיפה, כולל הגבלת כניסה לאזורים מסוימים כאשר תיתכן בהם חשיפה גבוהה לסיליקה.
  • למנות עובד מתאים, שיהיה אחראי ליישום התכנית.
  • להגביל שימוש בשיטות הגורמות לחשיפה גבוהה לסיליקה כאשר קיימות שיטות אלטרנטיביות.
  • לשלוח את העובדים לבדיקות רפואיות, כולל צילום חזה ותפקודי ריאות.
  • להדריך עובדים בשיטות עבודה נכונות, אשר יפחיתו את החשיפה לסיליקה.
 
חידוש וגמישות בתקנות החדשות

התקנות מאפשרות למעסיק גמישות בטיפול בבעיית החשיפה לסיליקה ומציגות שתי אפשרויות שאותן יכול המעסיק לנקוט:

האחת – לאמץ את הפתרונות המוצעים בטבלה מס' 1 המפורטת בתקנות. טבלה זו מפרטת תהליכים נפוצים באתרי בנייה ושיטות מתאימות להקטנת החשיפה. שיטות אלו נבדקו ונמצאו מתאימות להקטנת החשיפה, לדוגמה, כלים הפועלים בשיטה רטובה או יניקות מקומיות המחוברות ישירות לכלים. להלן, כמה דוגמאות מתוך רשימה ארוכה יותר של פתרונות אפשריים. במידה שהמעסיק מיישם את הפתרון המוצע בטבלה, לא נדרש לבצע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות, אלא אפשר לגשת ישירות לפתרון.

טבלה מס' 1 – רשימה חלקית של שיטות להקטנת החשיפה בעבודה עם מוצרים המכילים סיליקה:

 

השנייה – ביצוע ניטור סביבתי. על פי תוצאות הניטור, בעמדות שבהן נמדדו רמות הגבוהות מתקן החשיפה המותר, המעסיק חייב ליישם אמצעי להקטנת רמות האבק ולצייד את העובד במסכת מגן אישית, במידה שהאמצעים הטכניים לא הקטינו את רמות הסיליקה אל מתחת לרמות  PEL במידה מספקת.


References:
 
1. Fact sheet :OSHA’s Crystalline Silica Rule: Construction
2. OSHA's Final Rule to Protect Workers from Exposure to Respirable Crystalline Silica
https://www.osha.gov/silica/

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה