כניסה הרשמה צור קשר

הדרכת עובדי בנייה באמצעים ויזואליים

מאת:רינה קנוביץ M.Sc, גיהותנית וסגנית מנהל מחלקת גיהות במוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:06/07/2017


חלק גדול מעובדי הבנייה בארץ הם עובדים זרים שהשפה העברית איננה שגורה בפיהם. בנוסף, מוצאם ממדינות מגוונות, כגון סין, טורקיה, מולדובה, בולגריה ועובדים פלסטינים. הדבר מקשה על הדרכתם בנושאי בטיחות וגיהות במקומות עבודתם – אתרי בנייה. בבריטניה הדבר דומה – חלק ניכר מעובדי הבנייה הם מהגרים מארצות שונות באירופה, והשפה האנגלית איננה שפת אמם. בעקבות כך, אימצו חברות בנייה בבריטניה אסטרטגיות הדרכה עבור עובדים אלה, הכוללות הדרכה באמצעות תמונות.

מטרת המחקר שנערך בבריטניה ומובא להלן הייתה לבדוק אם העברת מידע על סיכונים בענף הבנייה באמצעות אמצעים ציוריים, לעומת טקסט בלבד, אכן משפרת את יכולת ההבנה וההתנהגות הבטיחותית אצל עובדים שאנגלית איננה שפת אמם.


שלבי המחקר:

פיתוח שורה של גורמים מדידים, שבאמצעותם ניתן יהיה לבדוק מודעות לבטיחות בקרב העובדים ושינוי התנהגותי.

אבחון ותיעוד המודעות הקיימת לנושאי בטיחות וההתנהגות הבטיחותית עוד טרם הלימוד באמצעים ויזואליים – זאת, כנקודת התחלה (base line).

הדרכה בנושאי בטיחות  במספר אתרי בנייה, תוך שימוש בעזרים ציוריים.

בחינת  הגורמים המדידים שנקבעו להצלחת ההדרכה בעזרים הוויזואליים.

בחינה סטטיסטית של הקשר בין ההדרכה בעזרים ציוריים ובין הגברת המודעות והשינוי ההתנהגותי-בטיחותי.


ארבעה נושאים בטיחותיים/גיהותיים נבחרו לשם בחינת מטרת המחקר:

1. אזורים מסוכנים
2. אחסון
3. שימוש בכלים ידניים
4. ציוד מגן אישי


שיטות

הידע בנושאים הבטיחותיים נבדק באמצעות שאלון, שכלל 24 שאלות בחירה (multi choice) – שש שאלות בכל נושא. ההתנהגות הבטיחותית נבחנה באמצעות ביצוע שמונה תצפיות, שתי תצפיות לכל נושא. בחינת הידע וביצוע התצפיות נערכו טרם ההדרכה ולאחריה. התערבות הדרכתית באמצעים ויזואליים (תמונות / איורים) התקיימה בנושא 1 ובנושא 2 בשני אתרי בנייה; הדרכה בנושא 3 ובנושא 4 התקיימה בשני אתרי בנייה אחרים. כל קבוצה שימשה גם כקבוצת ביקורת לנושאים שלא הודרכה בהם. כביקורת בוצעה הדרכה עם טקסט בלבד ולא באמצעות תמונות.

ממצאי המחקר
  1. במקרים שבהם אמצעי ההדרכה היו ויזואליים, הידע, כפי שהתבטא בבחינות, עלה בכל ארבעת הנושאים. לעומת זאת, כאשר ההדרכה שבוצעה כללה רק טקסט, המגמה לא הייתה ברורה. במספר נושאים הייתה עלייה קטנה בידע, בחלקם ירידה ובחלק אחר ללא שינוי.
  2. הדרכה באמצעים ויזואליים משפרת בהחלט את הידע וההבנה בקרב עובדים מהגרים ששפת אמם איננה אנגלית, לעומת הדרכה ללא אמצעים ויזואליים.
  3. בבדיקה נוספת, שנערכה לאחר חודש, עדיין תוצאות הבחינה גבוהות.
  4. תוצאות השינוי ההתנהגותי שנבדק באמצעות תצפיות איננו חד-משמעי כמו השינוי בידע שנבדק באמצעות בחינה. השימוש בעזרים ויזואליים בהדרכה עוזר בתקשור עם העובד,  אך לא בהכרח מבטיח שינוי התנהגותי.
המלצות המחקר
  1. היתרון של הדרכה ויזואלית לשיפור הידע בנושאי בטיחות ובריאות צריך לשמש באתרי בנייה ואף בענפי תעשייה שונים.
  2. הפורמט של סיכון- תוצאה-אמצעי בקרה הוא פורמט נכון לתקשור בנושאי בטיחות וגיהות, ויש לו השפעה על הידע.
  3. חשוב לבחון את המשכיות ההדרכה באמצעות עזרים ויזואליים על ידי מסרים טרויאנים ויזואליים, שיישתלו באתרים.

דוגמאות לאמצעי הדרכה ויזואליים ששימשו במחקר

נושא 1 - אזורים מסוכנים:
נושא 2 -  אחסון 
נושא 3 -  שימוש בכלים ידנייםנושא 4  - ציוד מגן אישי

 
Reference: Using pictures in training
The impact of pictorial OSH training on migrant worker
behaviour and competence
Report submitted to the IOSH Research Committee

 
 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה