כניסה הרשמה צור קשר

עבודה בגובה באתרי בניה

מאת:ד"ר סמי סעדי, מנהל מחוז חיפה והצפון, המוסד לבטיחות ולגיהות; אבי סייג, סגן מנהל וממונה הדרכה במחוז צפון, במוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:17/10/2017


ענף הבנייה נחשב לענף המוביל בתאונות עבודה. פוטנציאל הסיכון בעבודות בנייה ובנייה הנדסית הוא הגבוה ביותר. הסיבה העיקרית לכך היא שסביבת העבודה משתנה כל הזמן, דבר המקשה על התקנת אמצעים הנדסיים למניעת סיכונים.

על פי נתונים של משרד העבודה, יותר ממחצית מהתאונות נגרמות באתרי בנייה. מכאן החשיבות של ביצוע עבודות בנייה בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים בתחיקה, בתקינה ובנהלי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

הדרישות העיקריות מפורטות בתקנות הבאות:

 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988
התקנות כוללות הוראות בטיחות בנושאים שונים הקשורים לבנייה, כגון החובה למינוי מנהל עבודה לאתר בנייה, הקמת פיגומים, מניעה של נפילה מגובה באתר הבנייה, עבודה בטוחה עם ציוד ומכונות, עבודות חפירה, עבודות עם ביטומן חם, עבודות הריסה, תנאי תברואה באתר ועוד.
 
  • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), תשס"ז-2007

התקנות  מגדירות עבודה בגובה:
 
"עבודה בגובה כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור:
(1)  המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני.
(2)  המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ- 45מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח
העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין.
(3)  המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן".

 
תקנות אלה מחייבות הכשרה או הדרכה מתאימה על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה בעל אישור הסמכה בתוקף. כמו כן בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי ונוכחות אדם נוסף. 
 
כבר בשלב הראשוני של הבנייה, בעבודות החפירה, קיים פוטנציאל גבוה לנפילה לתוך החפירה.
כדי להתמודד עם סיכוני נפילה קיימות דרישות תחיקתיות בפרק ט': חפירות ועבודות עפר בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988.
 
החפירה מתבצעת לצורך יציקת כלונסאות, בניית מקלטים, מחסנים תת- קרקעיים וחניה לרכבים. לצורך מניעת קריסת דפנות החפירה יש צורך בדיפון של דפנות החפירה. התקנות מגדירות דרישות לגידור החפירה, למניעת נפילת עובדים לתוך החפירה, מרחק מותר לרכבים מהדפנות, מרחק מותר להנחת חומרים וערמות עפר, תליית שילוט ותאורת אזהרה ועוד.

שלב נוסף בעבודות הוא הנחת תשתיות, כגון מים, ביוב וחשמל, שמחייבות חפירת תעלות ושימוש בציוד מכני כבד קרוב לשפת החפירה, לצורך הנחת קווים אלה בתוך התעלות. דבר זה מגביר את הסיכון להתמוטטות התעלות, וכבר היו בארץ כמה מקרים של תאונות קטלניות שהיו כרוכות בקריסת חפירות.
 
השלבים הבאים מהווים מכלול שלם של עבודות אשר נכללות בקטגוריית עבודה בגובה: בניית  השלד, רצפה, עמודים וקירות בטון תת-קרקעיים עד לגובה פני הקרקע. לצורך כך, מרכיבים טפסות לקירות בגובה שבין 3 ל-6 מטרים. התקנת הטפסות מתבצעת באמצעות עגורן צריח או עגורן נייד, וכוונון על ידי פועלים המציבים את הטפסה בנקודה שבה אמורים לצקת את הקירות. בעת הנחת הטפסות, ברזלנים קושרים ברזל בין שתי הטפסות. לאחר השלמת התקנתן, מערבל הבטון מתחיל להזרים בטון מוכן לתוך משאבה, שמזרימה אותו דרך צינורות לחלל שבין הטפסות. עובד העומד בראש הטפסה אוחז בצינור ומכוון את זרימת הבטון לנקודות שבהן יש בו צורך. נוסף על הסיכונים, בעת ההתקנה והפירוק של הטפסות קיים סיכון לנפילה מגובה, כיוון שהעובד בראש הטפסה עומד באופן לא יציב, ופועלים עליו כוחות המקטינים את יציבותו. כדי לבצע שלב זה בצורה בטוחה יש להשתמש במרפסות תלויות עם מעקה בראש הטפסה (ראה איוור מס' 1 - 2), עם תמיכות מתאימות למרפסות. הטפסות מטפסות למעלה עם התקדמות הבנייה, ובכל קומה הסיכונים חוזרים ונשנים, ואף מתגברים עקב הגובה הרב בקומות העליונות.




ביציקת עמודים, אין מקום עמידה לעובד ואין לו נקודות עיגון יציבות דיין כדי להיקשר ברתמה. יש צורך בפתרונות יצירתיים לצורך שמירה על בטיחותם של העובדים. הפתרונות יכולים להיות מרפסות מגודרות בראש העמוד, התקנת נקודות עיגון בטפסות העמוד, עבודה מתוך סל הרמה או במת הרמה (ראה איוור מס' 3, 3.1 ו-4)
 
תמונה 3: משטח עבודה סביב עמוד בעת יציקה תמונה 3.1: מרפסת עמוד ליציקה בגובה
 
תמונה 4: דוגמה למשטחי עבודה סביב עמודים עבור יציקות

עם ההתקדמות בבנייה לגובה מתגבר הסיכון לנפילה מגובה עקב הצורך לעבוד במרפסות ובגגות בגובה רב. הפתרון הטוב ביותר הוא התקנת מעקות תקניים. קיימות טפסות ליציקות גג הכוללות מעקה לטפסה, או אז, כל העובדים על הגג אינם מוגדרים כעובדים בגובה. במקרה שקצות הגג אינם מגודרים או שהעובד אמור להתכופף מעבר למעקה לצורך ביצוע עבודתו, על העובד להיות מוסמך לעבודה בגובה על גגות, רתום ברתמה לנקודת עיגון או לקו חיים (ראה איוור מס' 5).
 
תמונה 5: מערכות ריסון ליד שולי גג ללא מעקה

פיגומים:

פיגומי זקפים צומחים לגובה עם התקדמות הבנייה. במידה שהפיגום תקני ובנוי בצורה נכונה עם אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, אין המקום אמור להיות מוגדר כעבודה בגובה עקב הגידור. אך כיוון שבעת מעבר בין מפלס למפלס בפיגום עוברים דרך סולם ואז הגידור הקיים אינו מספיק ויש מצבים שבהם העובדים מפרקים אזנים לצורך הכנסת חומרים לפיגום, נוצר לעתים צורך להגדיר עבודה בפיגום זקפים כעבודה בגובה. לכן, כיום הפיקוח דורש מכל העובדים על פיגומים להיות מוסמכים לעבודה בגובה.

ציוד מגן אישי:

כל עובד בגובה מחויב להיות מצויד בדברים הבאים:
 
  • כובע מגן תקני, הכולל סנטרייה למניעת שמיטת הכובע מהראש בעת נפילה.
  • נעלי בטיחות נגד החלקה. באתרי בנייה מחויבים העובדים גם בסוליה נגד חדירת מסמרים, ולכן התקן הנדרש הוא EN 345, S3.
  • רתמת בטיחות תקינה ותקנית.
  • נקודות עיגון או קווי חיים.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה