כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות בבניה - עבודות הריסה

מאת:דוד זיו, סגן מנהל מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:11/02/2018


כללי

עבודות הריסה הן לעתים חלק בלתי נפרד מעבודות הבנייה, בין אם מדובר בהריסת מבנה לצורך הקמת חדש, בהריסת מבנה ישן המט לנפול, ובין אם בהריסת חלקי מבנה. מטבע הדברים, עבודות הריסה מחייבות התייחסות שונה מאשר עבודות בנייה רגילה, מבחינת ההכנות הנדרשות, ההדרכה לעובדים והשילוט.

כבכל עבודות הבנייה, ניהול העבודה חייב להתבצע תחת אחריותו והשגחתו של מנהל עבודה בבנייה, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988. תקנה 2 מינוי מנהל עבודה. בסעיף (א) נדרש: "מבצע בנייה אחראי לכך כי כל עבודת בנייה תתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שהוא מינהו". כמו כן, בפרק י': הריסות. לתקנות הנ"ל נדרש בתקנה 127 – השגחת מנהל עבודה

מבצע בנייה אחראי, שעבודת הריסה תבוצע בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה בעל ניסיון של שנה אחת לפחות בהריסת מבנים.

דרישת התקנות היא שגם עבודות ההריסה תתבצענה על ידי "בונה מקצועי", כפי שמוגדר בתקנות. אף על פי שפעולת ההריסה הפוכה מבניית מבנה, היא נחשבת לעבודת בנייה מההיבט החוקי, וכפועל יוצא מכך פעולת ההריסה מחויבת בהיתר בנייה ובתכנון יסודי על ידי מהנדס בנייה.

ההכנות

תכנון ביצוע העבודות חשוב לא פחות מאשר ביצועה, זאת, בכפוף להוראות המופיעות בפרק י' – הריסות, לתקנות הנ"ל.

תכנון העבודה יהיה מפורט ויכלול את כל שלבי ההריסה כסדרם, לרבות שיטות מיטוט והפלת המבנה או חלקים ממנו, הציוד, הכלים וכן, אמצעי הבטיחות הנדרשים ומרחקי הבטיחות הנדרשים בהתאם לשיטת ההריסה.

חלק בלתי נפרד מתכנון ההריסה הוא ביצוע בדיקה הנדסית של מצב חלקי המבנה המיועד להריסה ושל אלו הנמצאים בקרבתם. הבדיקה תכלול רצפות, תקרות וקירות, כדי למנוע התמוטטות מוקדמת ובלתי מתוכננת.

הבדיקה ההנדסית, שלמעשה היא "סקר מקדים" לעבודת ההריסה, צריכה לכלול תשתיות המיועדות להריסה או כאלה הנמצאות בקרבת מקום ועלולות להיפגע. התשתיות, אשר יש לוודא את שלמותן וכי אינן חלק מהמבנה המיועד להריסה, הן:

 
  • קווי חשמל ותקשורת
  • קווי מים
  • קווי אספקת גז
  • צנרת ביוב ושפכים
  • קווי קיטור
  • קווי תשתית אחרים

יש לנתק את מערכות אספקת האנרגיה, כגון חשמל, גז, קיטור, ולסגור את הזרימה בקווים. בקווים חיוניים שלא ניתנים לניתוק יש לבצע מעקפים – למניעת כל סיכון בטיחותי באזור ההריסה. לפני תחילת הביצוע של עבודת הריסה כלשהי, יש לבצע הכנות קפדניות להבטחת בטיחותם של העובדים במשימה וכן, של כל אדם ושל רכוש בתחום אזור ההריסה ובסביבתו.
 
הדרכה ושילוט - גידור

לפני ביצוע עבודות ההריסה חובה לתדרך את העובדים שיעסקו בביצוע פעולות ההריסה ואת אלה הנמצאים בסביבה בכל סיכוני הבטיחות ובמניעתם, בשימוש בציוד מגן אישי המותאם לסוג ולאופי העבודה ולאברי הגוף השונים –ראש, פנים, עיניים, רגליים.

באזור ההריסה ובסביבתו יש להציב שילוט אזהרה. יש לגדר את אזור ההריסה, במידת הצורך יש להציב גדרות וחסימות בדרכי גישה ובמעברים, למניעת התקרבות אנשים, וכן במקומות ששברי ההריסה יכולים להגיע אליהם.

יש צורך בהתקנת הגנה פיזית על אובייקטים שונים, שיכולים להיפגע מחלקים או משברי הריסה מעופפים.
  

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה