כניסה הרשמה צור קשר

הצלחות בטיפול ברעש מזיק במקומות העבודה

מאת: ויטלי פרוביז, מדריך גיהות, מחוז צפון, המוסד לבטיחות ולגיהות.

תאריך:16/02/2018


בעיית הרעש במקום העבודה משותפת למפעלים רבים בענפי תעשייה מגוונים. בלי להיכנס לתחומי הרעשים המזיקים, ניתן לומר כי ההימצאות בסביבה רועשת גורמת לעייפות מצטברת, להגברת הסכנה לתאונות עבודה, לבעיות בתקשורת, וכמובן לנזק בשמיעה. לפי נתונים סטטיסטיים, כשליש מהאוכלוסייה העובדת בארץ נחשפת לרעש מזיק.

חשיפה ממושכת לרעש מזיק עלולה לפגוע בשמיעה עד כדי חירשות. הפגיעות בשמיעה מנזקי הרעש הן מהמובילות בשכיחותן מבין כלל מחלות המקצוע. השפעת הרעש על השמיעה תלויה בגורמים רבים, כגון מפלס הרעש, אופי הרעש, משך החשיפה. הפגיעה ביכולת השמיעה מתרחשת באטיות, ובדרך כלל העובד לא מודע לכך בשלבים המוקדמים. תהליך אובדן השמיעה איננו הפיך, והנזק איננו ניתן לתיקון. כאשר האדם מודע לאובדן השמיעה, הנזק כבר גדול.

המונח רעש מזיק במקומות העבודה, מוגדר בתקנות הבטיחות בעבודה ובריאות העובדים ברעש מזיק, התשמ"ד – 1984  על פי שני פרמטרים: מפלס הרעש, ומשך החשיפה אליו. לדוגמה: חשיפה למפלס של 85 דציבלים מותרת למשך 8 שעות בלבד ביום עבודה, חשיפה למפלס רעש של 88 דציבלים מותרת רק ל-4 שעות ביום עבודה, וכן הלאה. 

הדרך הנכונה והמועדפת לפתור את בעיית הרעש היא בטיפול באמצעים טכניים-הנדסיים במקור הרעש או, בעדיפות שנייה, במהלך המסלול של הרעש (גלי הקול) אל האדם העובד. באופן זמני ועד ליישום אמצעים הנדסיים, ניתן לספק לעובד ציוד מגן אישי או לנקוט אמצעים ניהוליים (למשל רוטציה בין העובדים). הפתרונות האחרונים מהווים "קו הגנה אחרון" שאין להסתפק בו. גם המחוקק נתן את דעתו לבעייתיות בשימוש בצמ"א להגנת השמיעה: "השימוש במגני אוזניים יהיה עד אשר יופחתו מפלסי הרעש הגבוהים באמצעים טכניים-הנדסיים ויגיעו לרמה הנמוכה מהחשיפה המרבית המותרת. השימוש במגני אוזניים לא יהווה תחליף לטיפולים הנדסיים, אלא אם קבע מפקח עבודה אזורי אחרת".
 
במאמר יוצגו שלושה מקרים של הצלחה בהורדת הרעש במקומות עבודה שונים בדרכים מועדפות:


חברת נמל חיפה

העיסוק העיקרי: העמסה ופריקה של מטענים שונים. רוב התהליכים מלווים ברעש מזיק, אשר נוצר עקב הפעלת ציוד כבד. 

במהלך ההיסטוריה של הנמל השקיעו ההנהלה ומחלקת הבטיחות מאמצים רבים בעניין הדרכת העובדים בנושאי בטיחות בעבודה, פיתוח תרבות בטיחות, ובפרט – הקפדה על שימוש בציוד מתאים להגנה על השמיעה.

בנמל נערכות בדיקות רעש על פי תקנות בטיחות ובריאות עובדים ברעש מזיק-1984. תוצאות הבדיקות הצביעו על כך שמספר גדול של עובדים חשופים לרעש מזיק. בשטח ענק של נמל חיפה ממוקמות עמדות העמסה ופריקה רבות ובהן מנופי שער מסוג "טרנסטנר".   


בתחילת שנת 2017 נערכו מדידות רעש בעת העמסת הגורר ליד מנוף שער "טרנסטנר".  עוצמת הרעש בתוך קבינת הגורר, בסמוך לאוזנו של מפעיל הגורר – 85.7 דציבל במצב של חלון סגור ו-88.9 דציבל במצב של חלון פתוח. מקור הרעש העיקרי – הצפצופים של מנוף השער בעת נסיעתו לפנים ולאחור. עבודות ההעמסה הן העיסוק העיקרי של עובדים רבים: מפעילי גוררים, מפעילי עגורנים, אתתים וכו'. לאחר ניתוח מעמיק של תוצאות בדיקות הרעש בהנהלת הנמל התקבלה החלטה לבדוק את אפשרות הפחתת עוצמת הרעש של הצפצפת במנופי השער "טרנסטנר".

בחודש יוני 2017 נערכה בדיקת רעש חוזרת למפעילי גורר בנמל חיפה. הבדיקה נערכה ביוזמת נמל חיפה, בעקבות שיפורים אקוסטיים שנעשו בצפצפה של מנוף השער "טרנסטנר". בנמל נעשתה עבודה יסודית לצורך הפחתת עוצמת הרעש של הצפצפה, ובו-זמנית לצורך שמירה על אפשרות לשמיעת הצפצפה, אשר נותנת אות אזהרה חיוני לכל העובדים הנמצאים בסביבת ההעמסה.

נכון לעכשיו, בעת העמסת הגורר ליד מנוף שער "טרנסטנר", עוצמת הרעש בתוך קבינת הגורר בסמוך לאוזנו של מפעיל הגורר היא 75.5 דציבל במצב של חלון סגור ו-79.4 דציבל במצב של חלון פתוח. עוצמות רעש אלה אינן מהוות סיכון בריאותי לעובדים. 

סיכום: לפי תוצאות בדיקות הרעש האחרונות, חלק מקבוצות העובדים עברו לקטגוריית עובדים שאינם חשופים לרעש מזיק.


 
מנוף שער "טרנסטנר" בשטח נמל חיפה

מפעל יוניליבר ורד הגליל, צפת

מפעל זה הוא דוגמה נוספת של הצלחה בהפחתת רעש מזיק. המפעל מייצר שוקולד. במחלקת האריזה העובדים עוסקים באריזת המוצרים. רוב התהליכים ממוכנים, אך מלווים בהשגחה צמודה של העובדים. חלק מהתהליכים ידניים. מעל עמדות האריזה ממוקמת גלריה, ובה נמצאת מכונה למיון ולאריזת דרג'ה. נוסף על כך, בגלריה מפעילים מלגזה מסוג אדם הולך. משטח הגלריה עשוי מברזל מחוספס. גלגלי המלגזה הם מפלדה. בעת הפעלת המלגזה עוצמת הרעש בעמדות האריזה עולה ל-95 דציבל. פרק הזמן של פעולת המלגזה במהלך יום עבודה שגרתי מסתכם ב-4 שעות לפחות. עוצמת הרעש בעמדות האריזה, ללא פעילות של המלגזה, היה כ-78 דציבל. במפעל נעשתה חשיבה לעומק, בהשתתפות צוות מורחב ובו מנהל המפעל, ממונה בטיחות, מנהל הייצור, ונערך דיון בישיבת ועדת בטיחות. סוכם לבדוק כמה אפשרויות. לבסוף, הוחלט ויושם פתרון טכני – החלפת גלגלי הפלדה של המלגזה לגלגלי אקולון (חומר פלסטי קשיח) מיוחדים. לאחר החלפת הגלגלים,ירדה עוצמת הרעש בעת הפעלת המלגזה ל-82 דציבל בעמדות האריזה בעת הפעלתה. 

סיכום: נכון להיום העובדים באריזה אינם נחשפים לרעש מזיק.

 
מפעל יוניליבר ורד הגליל – אזור אריזה וגלריה עם מלגזה מסוג אדם הולך

מפעל "בן שמעון פלוריש"

המפעל מצא ויישם פתרון מצוין להפחתת רעש מזיק בהפרדה אקוסטית בין  אזורים שונים באולם הייצור. בשלושה חדרי ייצור, במחלקת פארמה, מבצעים תהליך מילוי ואריזת מוצרים. מקור הרעש העיקרי היה בתהליך המילוי. בכל חדר עובדים כ-3 עובדים באופן קבוע. 2 עוסקים באריזה ואחד במילוי. במפעל הוחלט להפריד בין האזורים, תוך שמירה על רצף קו הייצור. בשלושה חדרים נבנה קיר אקוסטי מזכוכית משוריינת. לפני בניית הקיר עמדה עוצמת הרעש בעמדות האריזה על כ-89 דציבל. אחרי בניית הקיר ירדה עוצמת הרעש ל-77 דציבל.  

סיכום: 6 עובדים (שלושה בכל החדר), אשר עוסקים באריזת מוצרים, לא נחשפים היום לרעש מזיק. 

 
הפרדה אקוסטית בחדר 18 מפעל בן שמעון פלוריש

בניית אסטרטגיה נכונה ומעקב צמוד של כל הגורמים הרלוונטיים בנושא הפחתת רעש, נשאה פרי. לפי תוצאות בדיקות הרעש, לאחר יישום פתרונות טכניים-הנדסיים בצורה חכמה ומחושבת, מספר גדול של עובדים עבר לקטגוריית עובדים לא חשופים לרעש מזיק, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ובריאות העובדים ברעש מזיק, התשמ"ד-1984. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה