כניסה הרשמה צור קשר

עבודה בגובה - אוסף חוקים, תקנות, תקנים ופסקי דין

תאריך:06/05/2018


מרכז המידע והאינטרנט של המוסד לבטיחות ולגהות יוצא בסדרת פרסומים בהם ירוכזו אוסף חוקים, תקנות, תקנים ופסקי דין במספר נושאים בתחום הבטיחות והגהות. הנושא הראשון הינו: עבודה בגובה.

עבודה בגובה - אוסף חוקים, תקנות, תקנים ופסקי דין

תחיקה

 
החוק התקנה הרלוונטית
פקודת הבטיחות בעבודה[ נוסח חדש] תש"ל – 1970 תקנה 50  - הגנה מפני נפילה.
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התש"ז – 2007  
תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז – 1997 תוספת (תקנה 3) סעיף 14 -  הגנה של כל הגוף מפני נפילה מגובה ולכידה במקום מוקף.
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ד -  1988 תקנה 109 - גישה לנקודות העבודה.
תקנה 168 - אמצעי בטיחות מיוחדים למניעת נפילת אדם.
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ן – 1986  תקנה 3 - מניעת נפילה.
תקנה 6 - שיטות בטיחות אחרות.
תקנה 8 - גג תלול או חלקלק.
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), 1966 תקנה 84 - הגנה מפני נפילת אדם.

תקינה

ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה 

תקן ישראלי 1849  חלק 1 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - דרישות כלליות להוראות שימוש, תחזוקה, בחינה תקופתית, תיקון, סימון ואריזה

תקן ישראלי 1849  חלק 2 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה  - שיטות בדיקה

תקן ישראלי 1849  חלק 3.1 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון קשיח

תקן ישראלי 1849  חלק 3.2 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון גמיש.

תקן ישראלי 1849  חלק 4 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - אמצעי קשירה

תקן ישראלי 1849  חלק 5 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - בולמי זעזועים

תקן ישראלי 1849  חלק 6 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - חגורות ואמצעי קשירה למיקום ובלימה בתנוחות עבודה

תקן ישראלי 1849  חלק 7 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - בולמי נפילה מטיפוס נסוג

תקן ישראלי 1849  חלק 8 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה - רתמת גוף שלמה

תקן ישראלי 1849  חלק 9 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה -  מחברים

תקן ישראלי 1849  חלק 10 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה -  מערכות לבלימת נפילה

תקן ישראלי 1849  חלק 11 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה -  התקני עיגון דרישות ובדיקות

תקן ישראלי 1849  חלק 12 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה -  חבלי ליבה ומעטפת בעלי כושר מתיחה נמוך

תקן ישראלי 1849  חלק 13 - ציוד מגן אישי מפני נפילה מגובה -  מערכות של חבלי הצלה אופקיים גמישים

קסדות בטיחות תעשייתיות  

תקן 484 -  קסדות בטיחות תעשייתיות

נעלי בטיחות

תקן   1112  חלק 1 - ציוד מגן אישי: שיטות בדיקה למנעלים
תקן   1112  חלק 2 - מנעלי בטיחותפסקי דין

טפסן שנפגע בתאונת עבודה לאחר שנפל מגובה

תקציר:  בית משפט השלום קיבל תביעת נזקי גוף של טפסן שנפגע בתאונת עבודה לאחר שנפל מגובה בעת שביצע עבודות בפרויקט בניה ברמת גן.  התאונה אירעה ביום 19.7.07.

... גרסת התובע בכתב התביעה ובעדותו, הינה, כי ביום האירוע הוא נדרש לבצע עבודת טפסנות בגובה של כ- 6 מטר. 
לצורך כך עלה סולם שלדבריו היה רעוע ולא תקני, אשר ניצב על גבי פיגום באתר העבודה. 
לטענתו, הסולם החליק ונפל, הוא נפל על הפיגום ומהפיגום לקרקע.
....  בעת האירוע לא חבש התובע קסדת ראש ולא היה מאובטח באמצעות רתמת גוף לבלימת נפילה מגובה.

נקבע, כי המעסיקה לא עמדה בחובות הזהירות שלה כלפי התובע, נוכח מחדלה לספק לו אמצעי הגנה מפני הסיכון הגלום בעבודה בגובה ולהדריכו ביחס לסיכון האמור ואופן ההימנעות ממנו. 

נוכח זאת, המעסיקה חבה כלפיו ברשלנות וכן נושאת בחבות בגין הפרת חובה חקוקה עקב אי-קיום הוראות תקנות הבטיחות. 
עוד נקבע כי אין להשית על התובע אשם תורם שכן הוא אמנם בעל ניסיון בעבודתו, אולם הליקוי הבטיחותי שנמצא איננו קשור בו, אלא בשיטת העבודה הכללית שהונהגה באתר. סך הפיצוי שנפסק: 183,000 ₪.

"תא (שלום נצרת) 33400/10/11 מ ע נגד X,בע"מ,מאנע יחזקאל,אליהו חברה לביטוח בע"מ, דינים שלום 2017 (89) 1069 (21/05/2017)"פיצויים בשל מותו של עובד שנפל מגג מפעל 

תקציר: בית משפט השלום קבע כי מעסיקה, משכירת נכס ובעלת נכס נהגו ברשלנות ותוך הפרת חובות חקוקות אשר גרמו לנפילתו של עובד מגג מפעל ומותו. נקבע כי עליהן לפצות את עיזבון המנוח ב- 385,653 ₪, לאחר ניכוי אשם תורם בשיעור 25%. 

בשנת 2004 נשלח המנוח., לביצוע עבודות במבנה במפעל ...
בעת שהמנוח עשה מספר צעדים בודדים על גבי תקרת גג המבנה הוא צנח לפתע אל אולם הייצור שמתחתיו, מגובה של כ - 7 מטרים וכתוצאה מכך נפטר. ....

התובעים טענו, כי התאונה ארעה כתוצאה מרשלנותם של המעסיקה, .... ובעלת הנכס וכי הנ"ל הפרו חובות חקוקות, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה. ...
.... נקבע כי הגם שהמנוח תואר כמי שמקפיד על הוראות הבטיחות, הוא סיכן עצמו עת עלה לגג ללא אמצעי זהירות, בפרט לאור העובדה כי היה בהשכלתו מהנדס בניין ועבד בתחום שנים רבות. על כן נקבע כי מדובר בפעולה שיש בה סיכון עצמי, אשר מצדיקה קביעת אשם תורם בשיעור של 25%. 
עוד נקבע כי לא הובא ולו בדל ראיה שתעיד על כך שעובדיה של המעסיקה וביניהם התובע, עברו הדרכה או הכשרה כלשהי לצורך ביצוע עבודתם בגובה על גבי הגג השביר. נפסק כי המעסיקה לא הנהיגה נוהלי עבודה בטוחים, לא ספקה לעובדיה אמצעי בטיחות ולא דאגה להדרכות מתאימות והפרה בכך את חובת הזהירות הקונקרטית בה היא חבה כלפי המנוח והפרה גם חובות חקוקות שנועדו להגן על עובדיה ובכללם המנוח. .....

.... עילת התביעה נגדה נשענה אף היא הן על עוולת הפרת חובה חקוקה והן על עוולת הרשלנות. נקבע כי אייס, אם כמבצעת הבניה במקום ואם כתופסת המפעל, לא מינתה מנהל עבודה שיהא אחראי על בטיחות והפרה את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים ותלולים). 
נקבע כי לו הייתה אייס ממנה מנהל עבודה, חזקה עליו שהיה מונע עלייתו של המנוח לגג ולחילופין, היה מאפשר לו לעלות לגג רק עם אמצעי בטיחות מתאימים. 

בנוסף, לו אייס הייתה מציבה במקום שלטי אזהרה מאירי עיניים אפקטיביים, סביר להניח כי היה בכך כדי להסב את תשומת לבו של המנוח לסכנה הטמונה בעליה לגג וכך התאונה הייתה נמנעת. .....

באשר לבעלת הנכס, נקבע כי ידעה כי גג המבנה עשוי אסבסט שביר המהווה אחת מתכונות הנכס. משכך נקבע כי היה עליה להתריע על כך, להזהיר ולנקוט אף מיוזמתה באמצעים המתבקשים לצורך מניעת הסיכונים טרם העברת הנכס לחזקתה של אייס. 

נקבע כי בהיעדר שילוט אזהרה מתאים, היה על בעלת הנכס לצפות מראש את האפשרות שאנשים יעלו על הגג, בפרט לאור העובדה שידעה כי אייס אמורה לבצע במבנה עבודות בניה. ...

על כן נקבע כי השכרת הנכס לאייס, שעה שהיא מודעת לסכנה הטמונה בגג, אינה פוטרת את בעלת הנכס מאחריות. 

"תא (שלום חיפה) 12003/07 עמית בן צבי,רוני בן צבי,מרגלית בן צבי,עיזבון המנוח צבי בן צבי ז"ל,המוסד לביטוח ל ואח'... נגד  ש.ב.א. מסד מהנדסים בע"מ,כלל חברה לביטוח בע"מ,אייס רשתות שיווק מוצרי צריכה בע"מ, ואח'..., דינים שלום 2014 (140) 105 (22/07/2014)"


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה