כניסה הרשמה צור קשר

מניעת דלקות עור בקרב עובדים בתחום עיצוב השיער

מאת:ניצן רייס-חבלין, מחלקת מחקר, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:08/07/2018


מעצבי שיער ומתלמדים בתחום זה, נמצאים בסיכון מקצועי גבוה לחלות במחלות עור. חשיפה רבה של העור למים במהלך יום העבודה יחד עם שימוש בחומרים הידועים כמגרים את העור ומכילים גורמים אלרגנים הם מהסיבות הבולטות לדלקות עור בענף זה (Lind et al, 2005; Breghøj, 2011; Lysdal, 2011; Geens et al, 2014). במחקר נרחב, שבו השתתפו 2918 מעצבי שיער בשלב הכשרתם המקצועית, נבדקו תדירות ומשך ההרטבה של העור במים. יותר מחצי מהנשאלים (54%) העידו שידיהם רטובות ארבע שעות ביום ויותר (במשימות כגון: חפיפת שיער, תספורת של שיער רטוב וניקיון). אחוז דומה (41%) שוטף את ידיו במהלך יום העבודה 6-10 פעמים . במקביל נבחן השימוש בכפפות באוכלוסייה זו, נמצא שהרוב (98.2%) משתמש בכפפות, אך השימוש בהן הוא לרוב במשימות של צביעת שיער. רק חצי מהמשתמשים בכפפות משתמש בהן בכדי לחפוף שיער של לקוח אחרי צביעה ורק 10% מהמשתמשים לובשים כפפות בעת תספורת לשיער רטוב של לקוח אחרי צביעת השיער (Lysdal, 2011). תספורת של שיער רטוב וחפיפת שיער הן שתי המשימות אותן מבצעים הספרים בתדירות גבוהה במהלך השבוע ודווקא בהן השימוש בכפפות הוא נמוך יחסית.  חשיבות ההגנה על הידיים, לרבות לאחר יישום הצבע על השיער, באה לביטוי במחקר נוסף בו עקבו אחר זיהום הידיים של הספרים מחומרי הצבע ומצאו שאריות של  מזהמים גם לאחר תספורת של שיער רטוב אחרי צביעתו, שלב בו לרוב לא משתמשים בכפפות (Lind et al, 2005).

ממצאים נוספים מעידים על חשיבות המודעות לשימוש בכפפות ואופן השימוש בעת צביעת שיער. רבים מהנשאלים אינם מחליפים כפפות בתדירות גבוהה ולעיתים אף הופכים אותן ולובשים שוב - 40% מתוך 564 נשאלים העידו שעושים שימוש חוזר בכפפות ובחלק מהמקרים אף הופכים אותן  (Lysdal, 2011).

אפקט ההדרכה על שימוש נכון בכפפות היה נושא למספר מחקרים שבחנו מדדי זיהום שונים לפני ואחרי מתן הדרכה על חשיבות השימוש בכפפות ואף סיפקו כפפות מתאימות.  אחד ממחקרים אלה, שנערך ב- 10 בתי ספר לעיצוב שיער, התמקד בקבוצת המתמחים הנחשבת לאוכלוסייה בה יש מקרים רבים יחסית של דלקות עור תעסוקתיות שגורמות לפרישה מוקדמת מהמקצוע (Breghøj, 2011; Lysdal, 2011). אחרי המתמחים נערך מעקב ובדיקה לנוכחות אקזמה שלוש פעמים במשך שנה וחצי. בחצי מבתי הספר עברו המורים הכשרה מיוחדת על עבודה נכונה במספרה למניעת החשיפה לחומרים מזיקים בכלל ועל אקזמה בפרט. מורים אלו הדריכו את המתמחים במהלך הלימודים ונערכה השוואה ביניהם לבין מתמחים שלא קיבלו הכשרה. התוצאות הראו עליה בשימוש בכפפות בעיקר במטלות כגון חפיפה וחמצון, בהן דווח על שימוש מועט בכפפות. כמו כן נמצאה ירידה בכמות השעות בהן הידיים רטובות וכן ירידה משמעותית במתמחים הלוקים באקזמה - 20% לאחר הדרכה לעומת 30% לפניה (Breghøj, 2011).

האפקט של אופן השימוש בכפפות על חשיפה לחומרים בצביעת שיער נחקר גם כן. בשתן של מעצבי שיער נמדדו סמנים לזיהום מחומרי הצבע הנפוציםparatoluenediamine  (PTD) ו- Paraphenylenediamine  (PPD) . הבדיקה נערכה במהלך שני שבועות עבודה עוקבים כאשר בראשון בהם השתמשו העובדים בכפפות באופן שבו היו מורגלים ובשני השתמשו בכפפות לאחר אספקה של כפפות מתאימות והדרכה על אופן שימוש נכון בהן. נמצאה ירידה משמעותית בריכוז ה-PTD  בשתן לאחר ההדרכה (gr/µg4.2) לעומת ריכוזו בשתן בתקופה שלפני ההדרכה  (gr/µg24.1) (Geens, et al, 2015).

ממצאיהם של מחקרים אלו  ואחרים מחזקים את הצורך לחקור את תרומתם של אופן ושיטות העבודה של העוסקים בעיצוב השיער לחשיפה לחומרים העלולים לפגוע בבריאותם וכן את החשיבות בהעלאת המודעות לסיכונים אלו ולשימוש נכון באמצעי הגנה כגון כפפות חד פעמיות.

רשימת מקורות
 
Bregnhøj, A. (2011). Prevention of occupational hand eczema among Danish hairdressing apprentices. Copenhagen University. 
Geens, T., Aerts, E., Borguet, M., Haufroid, V., & Godderis, L. (2015). Exposure of hairdressers to aromatic diamines: an interventional study confirming the protective effect of adequate glove use. Occup Environ Med, oemed-2014.  
Johansson, G. M., Jönsson, B. A., Axmon, A., Lindh, C. H., Lind, M. L., Gustavsson, M., & Albin, M. (2014). Exposure  of  hairdressers to ortho - and meta-toluidine in hair dyes. Occup Environ Med, oemed-2013   
 Lind, M. L., Boman, A., Sollenberg, J., Johnsson, S., Hagelthorn, G., & Meding, B. (2005). Occupational dermal exposure to permanent hair dy es among hairdressers. Annals of occupational hygiene, 49(6), 473-480 
Lysdal, S. H. (2011). Occupational Hand Eczema and Its Career Consequences Among Trained Hairdressers: A Register-based Questionnaire Study: PhD Thesis. Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.  
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה