כניסה הרשמה צור קשר

בטיחות בשימוש בפיגום תלוי

מאת: מוטי סולטני, מדריך תעשיה ובניה, מחוז מרכז וירושלים, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:02/09/2018


בתהליך בנייה, שיפוץ או הרכבה של אלמנטים שונים, נדרשים לעתים המועסקים לבצע עבודות בגובה. השיטות המקובלות לעבודה בטוחה בגובה הן במות הרמה, סל להרמת אדם, סולם, גלישת מעטפת או פיגום. לכל אחת מהשיטות יתרונות וחסרונות. ההיגיון להקמת פיגום, כפי שמנוסח בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988 (פרק ג' פיגומים סימן א'- כללי, סעיף 16, חובה להתקין פיגום), הוא "אם אי אפשר לבצע עבודה בביטחון, תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח, יתקין מבצע הבנייה פיגומים מתאימים ובמספר הדרוש". קיימים כמה סוגי פיגומים: פיגום זקפים, פיגום עצמאי (פיגום עצמאי נייד, פיגום עצמאי נייד-ממוכן), פיגום שלוח, פיגום זיזי ופגום זיזי מיוחד; פיגום כיסא, פיגום חמורי וכן, פיגום תלוי.

מאמר זה מתייחס לדרישות החוק בנושא פיגום תלוי, כפי שמצוין  בחוק "סימן ה'-פיגום תלוי".


פיגום תלוי

יש שני סוגים לפיגום תלוי. האחד, עם כננת ידנית והשני, פיגום תלוי ללא כננת. העומס המותר על פיגום תלוי עם כננת ידנית לא יעלה על 100 ק"ג למטר רבוע של רצפה. בפיגום תלוי ללא כננת "הכבלים, השרשראות, המוטות או הצינורות של הפיגום יהיו בעלי מקדם ביטחון מתאים, בשים לב לעומס הגדול ביותר העלול להיות עליהם, ובלבד שמקדם הביטחון יהיה לפחות 10. כמו כן עליהם להיות ומחוברים  היטב לשלוחות ולגוף הפיגום".

בנוסף, כבלי פיגום תלוי עם כננת יהיו ארוכים, כך שלפחות שני ליפופים של כבל התיל יהיו מסביב לתופי הכננת, כשרצפת הפיגום נמצאת במקום הנמוך ביותר של מפלס העבודה שאליו אפשר להורידה. רצפה של פיגום תלוי הפועל באמצעות כננת ידנית תהיה ברוחב של 65 סנטימטרים לפחות, ובאורך שלא יעלה על 4 מטרים. כאשר רצפת פיגום תלוי ללא כננת תהיה אף היא 65 סנטימטרים לפחות. אין בחוק אזכור למגבלת אורך רצפת הפיגום. 

השלוחות של פיגום תלוי עם כננת יותקנו במאוזן ובאופן המבטיח 10 סנטימטרים לפחות בין משטח העבודה לקיר, אם העבודה נעשית בעמידה, ולפחות 30 סנטימטר, אם העבודה נעשית בישיבה. גם פיגום תלוי ללא כננת יהיה במרחק של 30 סנטימטר מהקיר.
 
אמצעי בטיחות נוספים

בפיגום תלוי עם כננת יותקן כבל עם התקן ביטחון, אשר יבטיח כי במקרה של תקלה בכבל או במנגנון התלייה תישאר הרצפה תלויה על כבל ביטחון. כמו כן, השלוחות יהיו מחוברות היטב לבניין על ידי לולבי עיגון או אמצעים דומים להם, או קשורות היטב למשקולות נגדיות מתאימות ששלמותן תובטח כהלכה, ולא ישמשו לשם כך בשקי חומר בתפזורת או בחביות המכילות נוזלים. בפיגום תלוי ללא כננת השלוחות יהיו מעוגנות היטב בקצוות הפנימיים, קשורות היטב למשקולות נגדיות מתאימות ובאופן שאינן ניתנות להסרה או להזזה מקרית. ולא ישתמשו לשם כך בשקי חומר בתפזורת או בחביות המכילות נוזלים.


 
הוראות והנחיות נוספות

1. מפעיל הפיגום חייב לעבוד בהתאם להנחיות היצרן.
2. מפעיל הפיגום יהיה מוסמך לעבודה בגובה בתוקף על פיגומים ממוכנים ויקבל הדרכה בהפעלה, והדרכת בטיחות וחילוץ מהפיגום.
3. העובדים הנמצאים בפיגום ישתמשו ברתמת בטיחות, המחוברת לנקודת העיגון, על פי הגדרת יצרן הפיגום.
4. לפני תחילת עבודה יש לבדוק  (ת.ת.ת. תקן, תקינות, תוקף) תסקיר בודק מוסמך לתוקף והערות.
5. ודאו שלקורות העליונות מחוברים כבלי התלייה של הפיגום ביציבוּת וללא נזקים או פגמים, כולל נקודות החיבור.
6. יש לתחום את אזור העבודה מתחת לפיגום ולוודא שהכלים הידניים מאובטחים מפני נפילה.
7. בדוק שאין חפצים הבולטים מהבניין ומפריעים לעלייה ולירידה של הפיגום.
8. בדוק שכבל החשמל תקין ומחובר לשקע חשמל עם מפסק פחת תקין, ומערכות מתגי ההפעלה והבלמים אכן פועלים. 
9. בדוק שכבל החשמל משוחרר לכל אורכו; בדוק מרחק על פי החוק ממקור מתח חשוף.
10. בדוק שכבלי הפלדה משוחררים ותקינים; בדוק שפיני הביטחון במקומם.
11. בדוק שמשטח העבודה תקין ונקי מלכלוך ומחפצים.
12. ודא שמעקה הבטיחות מותקן ותקין.
13. בדוק שכמות המשקולות לפי הוראות היצרן.
14. בדוק שכבל האבטחה על נקודת העיגון מותקן ותקין.
15. אין לעבוד על פיגום כשמהירות הרוח היא מעל מה שהגדיר יצרן הפיגום.
16. בדוק תקינות מתקן הביטחון ובקר מהירות יתר.
17. חל איסור מוחלט לפרק את הפיגום או חלק ממנו בניגוד להוראות היצרן.
18. אין להעמיס פיגום מעל לעומס העבודה המאושר על ידי היצרן ואשר אושר בתסקיר הבטיחות על ידי הבודק מוסמך.
19. עבודה על פיגום תתבצע על פי כמות העובדים שהוגדרו בהוראות היצרן ואושרו על ידי בודק המוסמך בתסקיר.
20. יש לעבוד על פיגום עם ציוד בטיחות בהתאם להוראת עבודה בגובה.
21. יש לעבוד עם הפיגום בהתאמה מוחלטת להוראות היצרן.
22. כאשר משטח העבודה לא בשימוש, יש להורידו למפלס התחתון.
23. דאג לנקות את משטח העבודה בסיום יום העבודה.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה