כניסה הרשמה צור קשר

עגורני צריח בעבודה במזג אוויר קיצון

מאת:מוטי סולטני, מנהל המוקד הלאומי "קו החיים", המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:13/12/2021


תנאי מזג אוויר המשתנים במהרה בחורף מעלים את רמת הסיכון בעבודה עם עגורני צריח. מזג אוויר סוער, ובמיוחד רוחות עזות, משפיע על מצב הבטיחות של העגורן. כדי למנוע פגיעה במפעילי העגורן, בעובדי האתר, ובשטח האתר הסמוך, כל מבצע בנייה ובעל מקום עבודה, נדרש לבחון את הסדרי הבטיחות באתרים שבאחריותו, למניעת פגיעה בעגורן, בעבודת האתר, וכן, ובמידת הצורך, אף להפסיק את העבודה ולהרחיק את העובדים.

עקב פוטנציאל הסיכון העולה בקריסת עגורני צריח בתקופת זו, כתוצאה ממזג האוויר הסוער, קיימת חובה לוודא שכלל הבדיקות התקופתיות המחייבות לפי דרישות החוק והוראות היצרן בוצעו וטופלו. כמו כן, יש לטפל בכלל המפגעים ולמזער את הסיכונים בסביבת עבודת העגורן והעגורנאי.
 
אף שהוראות היצרן קובעות כללים לעבודה בטוחה של עגורן הצריח, יש להקפיד להוציא את העגורן משירות כאשר מהירות הרוח מתקרבת לגבול העבודה הבטוח המוגדר על ידי היצרן. אם מותקן מד-רוח על העגורן, יש לוודא שהוא פועל כהלכה. במקרים שהוזכרו לעיל, על העגורנאי לעצור את פעילות העגורן.
 
להלן כמה המלצות לעגורנאי לצורך העלאת רמת הבטיחות והתפעול התקין של העגורן במזג אוויר סוער, והערכה של עומסי הרוח – הן במהלך ההפעלה והן בשעות שבהן העגורן לא פועל. רוחות חזקות מפעילות כוחות ניכרים על עגורני צריח, אשר ממוקמים לעתים קרובות בקרבת בניינים גבוהים. במצב כזה, יש להביא בחשבון את לחצי הרוח המקומיים, הנגרמים בגלל אפקט המנהרה או אפקט ונטורי (הפחתה בלחץ נוזל או אוויר, שמתרחשת כאשר הנוזל או האוויר עוברים דרך חלק צר של צינור שחלקיו האחרים עבים יותר, כפי שקורה במשפך), ואת השפעותיהם של משבי הרוח.
 
יש לוודא כי באתר קיימים נתונים מיצרן העגורן לגבי המשקל העצמי של עגורן הצריח והכוחות הדינמיים היכולים להיווצר במהלך הפעלתו. זאת, כדי לקבוע את ההשפעות הקריטיות ביותר של עומסי הרוח, בהתחשב בהנחיות היצרן לגבי גשמים ורוחות המסכנים את העבודה.


דגשים עיקריים להיערכות נדרשת ולפעילות שוטפת בתקופת החורף:

 
 •  על העגורנאי לבצע בדיקה יומית לבדיקת תקינותם של הבלמים השונים, גובלי העומס (על ידי שימוש במשקולת מבחן), התקני אזעקה למניעת עומס יתר והמתגים הגובלים. נוסף על כך, תבוצע בדיקה שבועית, הכוללת בדיקה ויזואלית של כל כבל המשמש בעגורן. ליקויים שיימצאו בבדיקות הללו יירשמו על ידי העגורנאי בפנקס העגורן וידווחו למנהל העבודה ולמבצע הבנייה, לשם תיקונם.
 • יש לוודא קיום בדיקה תקופתית של העגורן על ידי בודק מוסמך במהלך ששת החודשים האחרונים, ובכלל זה תיקון הליקויים, אשר עליהם הצביע הבודק בתסקיר. ליקויים אשר הבודק מורה על תיקונם המידי, יתוחמו בזמן, ועל הקבלן המבצע לוודא את תיקונם במסגרת הזמן שהוגדר.
 
 • יש להפעיל מצב שחרור לילה / זווית שחרור לילה בהתאם לסוג העגורן, על פי ההנחיות היצרן של המנוף.
 
 • יש לוודא את תקינות המנגנון של שחרור הבלם בכל מנועי הסיבוב, בהתאם להגדרות היצרן.
 
 • יש לוודא כי אין גופים זרים על העגורן, אשר עשויים למנוע סיבוב חופשי של הזרוע בהתאם לכיוון הרוח.
 
 • יש להרים את האונקל לגובה המרבי, וכן להוריד שרשראות ו/או כל אביזר הרמה אחר.
 
 • יש להכניס עגלה למקום הקרוב ביותר למנוע (שורש הזרוע).
 
 • יש לוודא סגירה ונעילת דלתות הקבינה- בעת ירידת מפעיל העגורן.
 
 • יש לוודא סגירת ארונות החשמל ותקינות ההארקה, עקב סכנת התחשמלות.
 
 • יש לוודא שתאורת אזהרת המטוסים תקינה.
 
 • בשום מצב אין להמשיך לעבוד עם העגורן ו"להילחם" ברוח.
 
 • יש לוודא כי אין היקוות מים סביב יסודות העגורן, העשויים לגרום לאי-יציבותו.
 •  
 • אם לדעת העגורנאי המשך הפעלת העגורן במזג אוויר סוער מסכנת את יציבותו, עליו להפסיק את העבודה ולבצע שחרור לילה בהתאם להוראות היצרן ולסוג העגורן (הבאת אונקל העגורן לגובה המרבי, הסמוך ביותר לתורן, לאחר ניתוק אביזרי ההרמה מהאונקל; הטיית הזרוע הקדמית בעגורני לאפינג וכו'). 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה