כניסה הרשמה צור קשר

הוראות חדשות להגנה מנדפי ריתוך

מאת:רנא דלאשה, מחלקת מחקר, המוסד לבטיחות ולגיהות


בשנת 2017 סווגה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) את נדפי הריתוך כגורם מסרטן לאדם, שעלול לגרום לסרטן ריאות וכליות. העדויות המדעיות החדשות מראות שסווג זה נכון גם לנדפי ריתוך של פלדה פחמנית קלה שחשיפה אליה נחשבה קודם לכן כבעלת סיכון נמוך יותר . כמו כן עלולה פלדה פחמנית קלה לגרום להשפעות נוירולוגיות הדומות למחלת פרקינסון עקב תכולת המנגן בה.

ועדה בלתי תלויה של מומחים בבריאות העובד בבריטניה, המספקת חוות דעת מקצועיות לרשות הבטיחות והבריאות בבריטניה, אישרה את הסיווג של נדפי ריתוך מפלדה פחמנית קלה כמסרטן ודאי לבני אדם. בעקבות זאת החליטה הרשות הבריטית לבטיחות ובריאות תעסוקתית (HSE -Health and Safety Executive) שהגנה על העובד באמצעות שיטת האוורור המוהל (general ventilation) אינה מספיקה כדי להגן עליו מנדפי ריתוך. רשות זו היא רשות ממשלתית בבריטניה האחראית לעידוד, רגולציה ואכיפה של הבטיחות במקום העבודה ולכן הוציאה למקומות עבודה הוראות הגנה חדשות מחייבות להגנה מנדפי ריתוך.

על מנת להגן על העובדים מהסיכונים בעבודת ריתוך ומחשיפה לחומרים מסרטנים נדרשת בקרה הנדסית מתאימה בכל פעילויות הריתוך. בקרה הנדסית הולמת היא, לדוגמה, זו המשתמשת בטכנולוגיית האוורור המקומי. הבקרה תגן על העובד גם מחשיפה למנגן, הנמצא בנדפי ריתוך מפלדה פחמנית קלה וידוע כגורם להפרעות עצביות דומות למחלת פרקינסון.

כאשר האוורור המקומי אינו מספק בקרה טובה על החשיפה, יש צורך להשתמש בציוד הגנה אישי מתאים להגנה נשימתית, ולדאוג שהעובדים הודרכו להשתמש באמצעי ההגנה בצורה הנכונה ללא קשר למשך זמן העבודה בריתוך. לא יבוצעו פעולות ריתוך ללא אמצעי בקרה מתאימים לחשיפה, כיוון שאין רמה ידועה לחשיפה בטוחה. כמו כן צריכה הערכת הסיכונים לשקף את השינוי בבקרה הנוספת שתופעל.
 
 
פעולות נדרשות ע"י הרשות הבריטית לבטיחות ובריאות תעסוקתית:
 
  • לוודא שכל חשיפה לנדפי ריתוך מבוקרת היטב ע"י בקרה הנדסית (בדרך כלל אוורור מקומי).
  • לוודא שאמצעי הבקרה המתאימים לכל פעילויות הריתוך מיושמים ופועלים באופן תקין ללא קשר למשך זמן הפעולה. אמצעים מתאימים צריכים להיות מיושמים גם בעבודת ריתוך מחוץ למבנה.
  • כאשר הבקרה ההנדסית בלבד אינה מספקת הגנה נאותה, יש צורך להוסיף שימוש באמצעי מיגון אישיים להגנה נשימתית.
  • לוודא שהשימוש והתחזוקה של אמצעי הבקרה ההנדסיים הוא כראוי, ושהם עוברים בדיקות יסודיות היכן שנדרש.
  • לוודא שאמצעי המיגון האישיים להגנה נשימתית אפקטיביים, כלומר מצמצמים את החשיפה לתחום קביל ומותאמים היטב לפנים.
 
בעקבות ההוראות שיצאו בבריטניה הורה גם מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל לנהוג לפיהן. מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית זיהה סיכון בריתוך של כלל סוגי הפלדות, לרבות פלדות פחמניות קלות, עוד לפני מספר שנים ופרסם מסקנותיו והנחיות מעשיות באתר המינהל. המינהל אף מחמיר בדרישות לעומת Health and Safety Executive (אשר מאפשר שימוש בציוד מגן אישי נשימתי פסיבי) ודורש מסיכות ריתוך אלקטרוניות עם אספקת אוויר מאולצת.

מקור

 
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה