כניסה הרשמה צור קשר

חשיפה עורית תעסוקתית בקרב מעצבי שיער במספרות ומכוני יופי


ד"ר אשר פרדו, ניצן רייס-חבלין, רנא דלאשה - מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות


סיכוני בריאות וכשלים בענף עיצוב השיער

ענף עיצוב השיער גדל מאוד בשנים האחרונות בישראל וברחבי העולם ואיתו מגוון התכשירים והאפשרויות לטיפול בשיער ובעיצובו. מספר המספרות בישראל עלה מכ-4000 בשנת 2011 למעל 9,000 ב 2016 ולפי אחת ההערכות מגיע כיום לכ- 20,000 (1). התחזית לגידול הענף בארה"ב עד 2026 היא כמעט כפולה לעומת ענפים אחרים במשק (2,3).

מכוני יופי ומספרות משגשגים ויוצרים אוירה נעימה עבור קהל הלקוחות, אך מאידך, עלולים העובדים במקומות אלה לסכן את בריאותם מדי יום, ע"י חשיפה לחומרים כימיים מסוכנים רבים, החודרים לגוף דרך הנשימה ודרך העור. מדובר בחומרים הנמצאים בשימוש בתהליכי עיצוב כגון צביעה, הבהרה, צביעת גוונים והחלקת שיער, וביניהם כאלה הידועים או חשודים כמסרטנים וכאלה הגורמים לגירויים ודלקות עור חמורות ולמחלות אלרגיות בעור. על פי ספרות מחקרית, הסיכון לפתח מחלות עור מקצועיות לאורך קריירה בעיצוב שיער גבוה פי 10 מהממוצע של כל המקצועות האחרים (4). בבריטניה, לדוגמה, מוערך שכ- 70% מעובדי המספרות סובלים במהלך שנות עבודתם מפגיעות עור שאת רובן ניתן למנוע.  במצבים החריפים ביותר נאלצים עובדים בעיצוב שיער לעבור הסבה למקצועות אחרים (5).

למרות הסיכון, במקרים רבים מעצבי שיער אינם מגינים על עורם באופן משביע רצון. על פי מחקרים, הם בדרך כלל מודעים לסיכון, אך רבים מהם אינם משתמשים בכפפות, או אינם מגינים על העור דווקא בפעילויות מסויימות שיש בהן חשיפה לחומרים מזיקים. יתרה מזאת, מעצבי שיער אינם מודעים מספיק לתכונות הכפפות ולכן חלקם משתמש בכפפות בלתי מתאימות להגנה, או משתמש בהן בדרך לא נכונה והופך אותן למקור לזיהום העור (6).

לכשלים אלה נוספות נקודות חולשה אחרות, במדינת ישראל מסווג ענף עיצוב השיער בקטגוריה של "עסקים קטנים" ואינו נכלל במעגל הפיקוח והרגולציה על העבודה ואין פיקוח הדוק על חומרי עיצוב. בארצות הברית, לעומת זאת, קניית חומרים להחלקה והבהרה מותרת רק לאחר הכשרה מקצועית מפוקחת ע"י המדינה, ועם הצגת תעודת מקצוע. ארגון מקצועי אחד של מעצבי שיער קיים כיום בארץ, אך חלק גדול מהמספרות אינו מאוגד בו ואף אין בו זרוע המטפלת באופן מעשי בבטיחות ובריאות תעסוקתית (1).
  

פעילות המוסד לבטיחות ולגיהות

כדי לבסס את תמונת המצב של חשיפה עורית בקרב מעצבי שיער ולהציב בסיס נתונים ראשוני ביצע המוסד לבטיחות ולגיהות מחקר חלוץ ראשון מסוגו בישראל ובחן את החשיפה העורית הפוטנציאלית בענף תעסוקה זה. ממצאי המחקר הביאו למספר המלצות ישומיות לצמצום החשיפה של עובדי מספרות ומניעתה ותקוותנו, כי הממצאים וההמלצות יגבירו את מודעות מעצבי השיער לסיכון שבחשיפה העורית ולחשיבות ההגנה מפניו.

המחקר הוא מחקר שטח ונערך ב – 30 מספרות, רובן בצפון הארץ. המחקר כלל 16 מספרות מהמגזר היהודי ו- 14 מהמגזר הערבי והדרוזי, כאשר 24 מהמספרות ממוקמות במתחמים ציבוריים. במחקר השתתפו 38 מעצבי שיער, 22 גברים ו– 16 נשים, בתחום הגילאים 24-69 (ממוצע הגיל - 41 שנים). קרוב לחצי מהם (42%) עוסקים במקצוע מעל 20 שנים והוותק של 18% מהם קטן מחמש שנים. רובם (76%) עברו הכשרה פורמלית לעיסוק, חלקם (13%) היה עדיין בשלב הכשרה והשאר (11%) רכשו ידע באופן לא פורמלי. כלי המחקר הורכב משאלון אישי למעצב השיער ומסקר תצפית על עובדי המספרה. בסקר תועדו פעילויות שסווגו כמטלות, שיטות והרגלי עבודה, תנאי סביבה במספרה ואמצעי הגנה עורית. המידע שנאסף על חומרים בהם משתמשים מעצבי השיער במטלות השונות סייע לדרג את החומרים על פי חומרת ההשפעה הפוטנציאלית שלהם על סמך נתונים בספרות המקצועית. המידע הכללי שנאסף סייע לפתח סולם דירוג יחסי של חשיפה עורית פוטנציאלית ושל סיכון בריאותי בעבודה. ניתוח הנתונים נעזר בשיטות סטטיסטיות.
 

ממצאי המחקר

הממצאים מצביעים על חשיפה אפשרית של עור הידיים לחומרים ותכשירים מזיקים בפעילויות שונות של עיצוב שיער. נמצא שהחשיפה המשמעותית ביותר של המעצבים מתרחשת בעת ביצוע צביעת גוונים בשיער, החלקת שיער, ביצוע תספורת וחפיפה לאחר תהליכי צביעה והחלקת שיער. הסיבה העיקרית לחשיפה העורית, כפי שנצפתה, היא טיפול בראש הלקוח/ה בידיים חשופות בחלק מהמטלות, ללא הגנת כפפות וללא שימוש בכלי עבודה מתווך, כגון מברשת צביעה או מספריים, שמונעים מגע ישיר של העור עם החומרים. על פי דיווח המעצבים, 66% מהם בממוצע אינם משתמשים בכפפות במטלה של צביעת גוונים בה מגע העור עם חומרי ההבהרה לאורך זמן עלול לגרום לנזק, ו- 11% נוספים משתמשים בכפפות לעתים. בהחלקת שיער משתמשים רק 47% מהמעצבים בכפפות באופן מתמיד ורק בצביעת שיער משתמש רוב גדול של המעצבים (86%) בכפפות.
 
הסיכון הבריאותי לעור תלוי גם במשך הזמן המצטבר של מגע העור עם התכשירים הכימיים. כ- 60% מהמעצבים משתמשים בתכשירים כימיים למעלה מ- 2 שעות ביום וכ- 16% משתמשים בחומרים למעלה מ- 6 שעות ביום. 87% ממעצבי השיער עובדים למעלה מ- 5 ימים בשבוע. כאשר אין שימוש בכפפות מגן, פרק הזמן המצטבר למגע עורי עם חומרים מזיקים הוא משמעותי ומגביר את הסיכון לנזק. ממצא נוסף, המעיד על חוסר ידע וצורך בהדרכה ונמצא אצל שליש ממעצבי השיער, הוא שימוש בכפפות ניילון או פוליאתילן מולחם שאינן מתאימות להגנה מחומרי העיצוב. במקרים מעטים (9%) קיימת גם תופעה של שימוש חוזר בכפפות ללא קשר למגדר, גיל, ותק, או הכשרה.
 
ידוע כי שטיפה מרובה של העור במים ודטרגנטים  עלולה לגרום לגירוי עורי. במחקר נמצא, על פי דיווחם של המעצבים, שידיהם של כמחצית מהם חשופות בכל יום למים למעלה משעתיים וחלקם עד 6 שעות במטלות כגון חפיפת הראש של הלקוח ובעת תספורת ועיצוב. הם שוטפים את ידיהם במים וסבון פעמים רבות במהלך יום העבודה, כחצי מהם בין 10-30 פעמים ביום וכרבע מעל 30 פעם ביום. מגע מיותר של עור במים מתרחש גם בעת ביצוע מטלות ניקיון.
 
באופן ראשוני מראים הממצאים שחלה הקטנה בחשיפה העורית הפוטנציאלית ככל שגיל המעצבים והוותק שלהם עולים, אך לבדיקה מובהקת של הקשר נדרש מדגם מעצבים גדול יותר.
 
באבחנה מגזרית בין המגזר היהודי לערבי נמצא, על פי ניתוח נתוני התצפיות, שפוטנציאל החשיפה העורית גבוה יותר באופן סטטיסטי מובהק במגזר הערבי בחלק מהתהליכים. הבדל נמצא בתהליך צביעת שיער (p=0.016) וחפיפה אחרי צביעה (p=0.035). לא נמצא הבדל מגזרי מובהק בחשיפה הפוטנציאלית בתהליכי החלקת שיער ועיצוב שיער אחרי צביעה. מנתוני השאלון האישי עולה כי באופן כללי השימוש בכפפות במגזר היהודי שכיח יותר מהמגזר הערבי (p=0.036) למעט במטלת צביעת גוונים והכנת חומרים שם המגמה הפוכה (p=0.005 ו- p=0.041, בהתאמה). בהשוואת התנאים הסביבתיים במספרה נמצא שתנאי האיוורור, המיזוג והתאורה טובים יותר במספרות במגזר היהודי. לא נמצא הבדל בין המגזרים בצפיפות במספרה.
 

תובנות ומסקנות

חשיפה עורית וגורמיה

המחקר מצביע על פוטנציאל משמעותי לחשיפה עורית וסיכון בריאותי יחד עם ליקויים בהגנה על העור בחלק מתהליכי עיצוב שיער במספרות ובמכוני יופי. תמונה זו עומדת בניגוד בולט למראה הסביבה הנוחה, המעוצבת וה"מזמינה" במספרות ומכוני יופי ולמודעות המעצבים לחשיבותו של לבוש הולם. מהיבט גיהותי מראים ממצאי המחקר כי אי-שימוש בכפפות בעת מגע בחומרים, כמו גם משך זמן מצטבר ומשמעותי למגע זה יחד עם מגע רב במים וסבון מהווים את הגורמים העיקריים לסיכון לדלקות עור. מסקנה דומה יחד עם דיווח על אחוז גבוה של אי שימוש בכפפות במטלות שונות מוצגת גם במחקרים אחרים בעולם (7).
 
תופעה נוספת שהתגלתה במחקר זה היא העדפתם של מעצבי שיער לא להשתמש בכפפות במטלות שונות, לטענתם, כדי לא לפגום באיכות העבודה ו/או בתחושה שהם מעניקים ללקוח. זאת, על אף מודעותם לסכנה ממגע עור חשוף בחומרים וסבל של חלק מהם מנזק בעור. התופעה קיימת במטלות כגון חפיפה לאחר צבע וצביעת גוונים. בשתי המטלות האלו דורגה החשיפה הפוטנציאלית לחומר במטלה במקום הגבוה ביותר.

כל מעצבי השיער חשופים למים בעת העבודה במספרה, אך גם בבית בשעות הפנאי. עבודה בסביבה לחה מקטינה את ההגנה הטבעית של העור, מעלה את חדירות העור לחומרים  וגורמת לעור יבש וסדוק. שטיפה מרובה במים עלולה, כאמור, לגרום לגירוי עורי.
 
רוב התכשירים לעיצוב שיער מאושרים לשימוש, אך יש חסר בהנחיות שימוש ברורות לצורך הגנה על העור והנשימה. מרכיבים רבים בתוך תכשירים בהם משתמשים במספרה הינם חומרים בעלי פוטנציאל אלרגני או גירויי גבוה. הסיכון לעור בתהליך ההחלקה עלול לעלות כתלות בחומרים בהם משתמשים בתהליך זה, לדוגמה, אמוניום גליקולאט העלול לעורר תגובה אלרגית בעור. החומר המסרטן פורמאלדהיד, הנמצא בתכשירים מסויימים להחלקת שיער, נאסר לשימוש ע"י משרד הבריאות, אך אין על כך פיקוח הדוק. יצויין גם שמגוון החומרים הנמצאים בשימוש במספרות רחב יותר מאלו שנצפו במחקר.
 

מודעות לסיכון ולדרכי מניעה

כשל במודעות של מעצבי שיער קיים לגבי תנאים שונים בהם מתרחשת חשיפה עורית. מעצבים מודעים לחשיבות השימוש בכפפות בעת צביעת שיער, אך אינם מודעים לכך שחומרי הצבע ממשיכים לזהם את הידיים שלהם גם בעת ביצוע מטלות של חפיפה ותספורת לאחר צבע ושימוש בחומרי החלקה. זיהום זה עלול לגרום לחדירת חומרים דרך העור לתוך הגוף. מודעות פחותה קיימת גם לגבי זיהום בגדי עבודה בחומרים במהלך העבודה ואפשרות של מגע עור מקרי עם זיהום זה. המודעות הפחותה בנקודה זו יכולה להסביר מדוע ב- 64% מהתצפיות לא נצפה שימוש בסינר או חלוק שיכול למנוע את זיהום הבגדים. העדר ידע על התאמת סוג כפפות המגן לסוג החומר או התכשיר מאפיין חלק ממעצבי השיער וגורם לשימוש בכפפות לא מתאימות.

ממצאי המחקר מצביעים על צורך לחזק את הדרכים למניעת החשיפה העורית בכל המגזרים.
 

המלצות יישומיות למעצבי שיער

בכדי לצמצם את פוטנציאל החשיפה העורית והנזק האפשרי חשוב ליישם את ההמלצות הבאות.

הגנה על העור
 
 • להשתמש בכפפות בעת ביצוע חפיפת ראש, תספורת ועיצוב אחרי צבע או החלקה.
 • להימנע משימוש בכפפות ניילון בזמן שעובדים בחומרי צבע והחלקה.
 • להשתמש בכפפות במטלות ניקיון בהן קיימת חשיפה למים, כגון שטיפת כלים ורצפה.
 
צמצום חשיפה
 
 • להקפיד ללבוש חלוק או סינר במטלות בהן יש מגע בתכשירים.
 • לבצע תספורת ללקוח לפני ביצוע צביעת שיער ולא אחריה כדי לצמצם אפשרות מגע בחומרים
 • לבחור חומרים שחומרת ההשפעה שלהם ידועה כנמוכה.
 • להשתמש בתכיפות גבוהה בתכשירי הגנה על הידיים (גם בשעות הפנאי).
 
המוסד לבטיחות ולגיהות יוזם מחקר חדש כמחקר המשך לנושא החשיפה העורית של עובדים. במחקר החדש תיבדק החדירות של העור ותגובתו לחומרים כימיים ועמידותן של כפפות מגן שונות בפני חומרים אלה. בין החומרים יכללו תערובות חומרי ניקוי אליהם חשופים עובדי ניקיון רבים וחומרים בהם משתמשים בעיצוב שיער.

רשימת מקורות
 
 1. ענף עיצוב השיער בישראל: אופטימיות היא לא שם המשחק? מגזין העסקים מונופולי, 17.4.2019
 2. Adewumi-Gunn, T. (2019). Salon Safety: Community-Engaged Approaches to Workplace Safety Interventions (Doctoral dissertation, UCLA).
 3. Nassaji, M., Kamal, S., Ghorbani, R., Moalem, M., Karimi, B., Habibian, H., Haghighi, S. (2015). The Effects of Interventional Health Education on the Conditions of Hairdressing Salons and Hairdressers Behaviors. Middle East Journal of Rehabilitation and Health2(1).
 4.                                             מכוני יופי/מספרות - דגשי בטיחות וגיהות בעבודה במכוני יופי, המוסד לבטיחות ולגיהות, מרכז מידע ואינטרנט, ת-182 
 5. Hajaghazadeh, M., Jafari, A., Jafari, S., Hekmatirad, S., & Didarloo, A. (2018). The Prevalence of Hand Eczema and Its Determinants Among Female Hairdressers: A Cross-Sectional Survey. The Open Public Health Journal11(1).
 6. Lind, M. L., Boman, A., Sollenberg, J., Johnsson, S., Hagelthorn, G., & Meding, B. (2005). Occupational dermal exposure to permanent hair dyes among hairdressers. Annals of occupational hygiene, 49(6), 473-480.
 7. Franić, Z., Babić, Ž., Bjelajac, A., & Macan, J. (2019). Factors related to skin health in hairdressing apprentices from two Croatian regions. Contact dermatitis, 81(4):266-273.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה