כניסה הרשמה צור קשר

דגשי בטיחות ובריאות תעסוקתית באתרי בניה למניעת התפשטות נגיף הקורונה

מאת: מיקי וינקלר, ראש מנהל הנדסת בטיחות, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:07/05/2020


המוסד לבטיחות ולגיהות פועל על מנת לקדם את תרבות הבטיחות והבריאות התעסוקתית במקומות העבודה בישראל, ובעת הזו מרחיב את פעילותו בתחום הבריאות התעסוקתית על מנת לסייע במניעת את התפשטות נגיף הקורונה. להלן מספר דגשים:

הדרכה
 • יש להדריך את העובדים על החשיבות שבעמידה בהנחיות ה"תו הסגול" לאתר הבניה, בהתאם למסמך ההנחיות והשילוט באתרים, כפי שהופץ על ידי משרד הבינוי והשיכון, לרבות הצורך להישאר בבית אם הם חשים באחד מתסמיני קורונה, בין השאר, שיעול, קושי בנשימה או חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.
 • ההדרכה תועבר מידי יום ותכלול, בין השאר, דגשים והנחיות עדכניות ורלוונטיות בנושא הקורונה, בהתאם למאפייני העבודה, הנחיות לשמירה על הבטיחות ומזעור הסיכונים בעבודה.

הסברה ומסירת מידע
 • מומלץ למסור לעובדים תמצית מידע ייעודי ל"תו הסגול" לאתר הבניה.
 • ברחבי האתר יופיע שילוט הסברה בהתאם להנחיות ה"תו הסגול" לאתר הבניה, לרבות בכניסה לאתר, במעליות, באזורי רווחה ואכילה וליד מבני השירותים. השילוט יופיע בשפות הרלוונטיות לעובדים הפעילים באתר (בעברית, בסינית, ברוסית,  באנגלית, תורכית).

התנהגות עובדים
 • חובה לעטות מסכת פנים (למעט כאשר העובד נמצא לבדו בתחנת העבודה), לשמור על ההיגיינה, להרבות בשטיפת ידיים במים וסבון ולהימנע ממגע באזורי הפה, האף והעיניים.
 • יש להקפיד, במידת האפשר, על שמירת מרחק של לפחות 2 מטרים בין עובד לעובד.
 • השימוש במעלית יוגבל לשני עובדים בלבד בו זמנית (לא כולל העובד האחראי להפעלת המעלית במעליות העובדים). במעליות משא ומעליות חיצוניות יתאפשר שימוש של עד ארבעה עובדים ובתנאי שנשמרים תנאי המרחק בין העובדים.
 • במבנים בשלב הגמר ובאתרי שיפוצים, בהם מותקנים דלתות וחלונות, יעבדו בו זמנית בחדר בגודל של עד 10 מ"ר שני עובדים לכל היותר.
 • מומלץ למזער את החשיפה בין העובדים לבין ספקי שרות שקיימת סבירות כי הם פועלים במספר מקומות עבודה שונים במהלך היום.
 • וודא שאין התקהלות של עובדים, לרבות במנוחה ובעת הפסקות האוכל.

היגיינה
 • יש לוודא חיטוי על בסיס אלכוהול (לפחות 70%), של כלי עבודה שבשימוש מספר עובדים, וכן לתחנות העבודה, אזורי רווחה ושירותים, ידיות דלתות, ברזים, מפסקים וכד'.
 • מגע בפריטים וציוד מומלץ לקיים תוך שימוש בכפפות חד פעמיות.
 • יש להנחות את העובדים להשתעל ולהתעטש לכיוון המרפק או לתוך טישו.
 • יש לוודא הימצאות פחי אשפה להשלכת ציוד מיגון אישי מתכלה, בין השאר, מסכות וכפפות חד פעמיות.

דיווח
יש לעודד את העובדים לדווח על כל אירוע חריג או בעת חשש לבטיחותם ובריאותם, שלהם, ושל העובדים בסביבתם.
 
*הדגשים במסמך זה הינם בנוסף להוראות כל דין ולהנחיות בטיחות ובריאות תעסוקתית בזמן שגרה.
 
מידע נוסף ניתן למצוא 
במדור קורונה ובאתר המוסד לבטיחות ולגיהות בכתובת https://www.osh.org.il 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה