כניסה הרשמה צור קשר

שיטת אנליזה חדשה לזיהוי ולמדידה של ניקוטין בדגימות אוויר

מאת: מרכז מידע, מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:26/10/2022


על אף העלייה במודעות ובערנות של הציבור הרחב לסיכונים משימוש בסיגריות אלקטרוניות, גדלה התעשייה העוסקת בייצורן באופן חסר תקדים. תכולת הניקוטין - חומר רעיל מאוד - בסיגריה האלקטרונית גבוהה במיוחד, ובריאות עובדי הייצור של הסיגריות האלקטרוניות עלולה להינזק כתוצאה מחשיפה אליו. מקור: Annual Science Review 2022, HSE

ארגון הגיהותנים האמריקאי ACGIH קבע עבור ניקוטין תקן חשיפה תעסוקתית משוקללת מֵרבית מותרת לשמונה שעות עבודה (TLV -TWA) - 0.5 mg/m3 או ppbי75. בכל העולם, כולל בישראל, אימצו תקן זה. זהו ריכוז נמוך מאוד ומאתגר למדידה מעבדתית, במיוחד כאשר דגימת האוויר מכילה מספר עצום של חומרים אחרים, מלבד ניקוטין, המרכיבים את חומר המילוי של הסיגריה האלקטרונית ומצויים בסביבת הייצור. 

צוות של כימאים אנליטיים של ארגון הבריאות והבטיחות בבריטניה HSE הצליח לפתח שיטת אנליזה סלקטיבית לזיהוי ולמדידה של ניקוטין בריכוזים נמוכים מאוד - ppb
י1 תוך 15 דקות. רגישות השיטה גבוהה פי 50 יותר מאשר רגישות השיטות הסטנדרטיות, שהיו קיימות עד כה. 

צוות גיהותנים מטעם HSE ערך ניטור תעסוקתי של ניקוטין בחלל האוויר של שני אתרי ייצור של סיגריות אלקטרוניות בתכולה של 7% ניקוטין, בבריטניה. האנליזה המעבדתית של דגימות האוויר נערכה באמצעות השיטה החדשה. רמות החשיפה שהתקבלו היו בטווח של ppb
י1-28 בשני האתרים. 

לידיעה, בישראל, אישור התיקון ל"חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ"ג-1983", אשר נכנס לתוקף במרץ 2019, אוסר על ייצור ושיווק סיגריה אלקטרונית, מחסנית או חומר מילוי, המכילים ניקוטין בריכוז העולה על 20 מיליגרם למיליליטר.

מקורות

מה לסיגריות אלקטרוניות ולגיהות תעסוקתית?
דף / מידע זה הוכן לפרסום על ידי יפעת זר מידענית, מהנדסת כימיה
 
לקריאת ידיעות נוספות מהעולם לחץ כאן >>
 

 

שלח להדפסה