כניסה הרשמה צור קשר

שיטות תקשורת יעילות בתהליך החזרה לעבודה של נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע

מאת: מרכז מידע, מדור ידע וחדשנות המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:02/11/2022


רשויות הבריאות בקולומביה הבריטית מספקות מגוון שירותים רפואיים, הניתנים, בין היתר, גם לעובדים בתהליך החלמה מתאונות עבודה או ממחלות מקצוע ולמען החזרתם לעבודה. מנהל נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע מטעם רשות הבריאות בקולומביה הבריטית משתתף בצוות ניהול תהליך החזרה לעבודה (Return To Work) RTW, אשר מתקשר עם העובד שנפגע. הצוות כולל גם את המנהל הישיר של העובד, נציג ועד העובדים ונציג חברת הביטוח.

תקשורת טובה בין אנשי צוות ניהול תהליך ה-RTW לבין העובד הנפגע היא קריטית להצלחת התהליך וצוותי עבודה בעלי מיומנות גבוהה ביישום שיטות תקשורת יעילות מבטיחים שיעורים גבוהים של החזרת נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע לתפקוד מלא בעבודה.

חשוב שמצד אחד, לעובד הנפגע תהיה תחושת אמון באנשי צוות ניהול תהליך ה-RTW, שיבין את מהות תפקידיהם ותחומי אחריותם ואת מדיניות התהליך, ומצד שני, שאנשי צוות התהליך יקבלו את כל המידע המעשי הקשור לתאונה או למחלת העובד, כמו הערכת משך ההחלמה, מגבלות התפקוד הצפויות לעובד ומידת הצורך שלו בשיקום, בהתאמות ארגוניות ובסידורי נגישות לצורך השתלבותו מחדש בעבודה. אולם, בארגוני עבודה גדולים ומורכבים, כמו ארגונים בעלי מחלקות רבות, קשה לייצר אחידות בשיטות התקשורת של אנשי צוות ניהול תהליך ה-RTW וגם לשמר לאורך זמן שיטות תקשורת שנמצאו יעילות.

מחקר ראשון מסוגו בחן שיטות תקשורת ספציפיות, שיושמו בהצלחה בתהליכי RTW בארגוני עבודה גדולים ומורכבים. המחקר נערך בשתי רשויות בריאות בקולומביה הבריטית והתבסס על מידע שנאסף באמצעות ראיונות עומק עם 40 משתתפים, 85% מהם נשים. 25% מהם היו מנהלי נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע, 35% מפקחי עבודה, 12% נציגי ועדי עובדים, 8% נציגי חברות ביטוח עובדים, ו-20% נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע ששבו בהצלחה לעבודתם. במחקר הזה לא השתתפו נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע שמסיבות שונות לא שבו למסגרת עבודה.

המשתתפים במחקר תיארו חמש שיטות תקשורת, שנמצאו יעילות בתהליך ה-RTW. להלן ההמלצות המתבססות עליהן:
  1. בניהול השיחות עם העובדים שנפגעו יש לכלול מסרים של תמיכה רגשית, עידוד להחלמה מהירה וחיזוק תחושת התרומה של העובד לארגון העבודה בכל שלבי תהליך החזרה לעבודה.
  2. במקרי פציעה או תאונת עבודה, חשוב ליזום תקשורת ראשונית עם העובד הנפגע מיד לאחר פגיעתו, לשם התחלת מערכת יחסים, המושתתת על אמון הדדי ושיתוף פעולה, במטרה שתימשך בהצלחה לאורך כל תהליך החזרה לעבודה. השיחות עם העובד שנפגע יכוונו להבנת מהלך ההחלמה שלו ויעסקו בפרטי תוכנית החזרה לעבודה. במקרים של תהליכי החלמה ארוכים, יש לנהל רצף של שיחות במרווחי זמן קבועים.
  3. יש לנהל עם העובדים שנפגעו שיחות המפשטות ומסבירות את המידע במסמכים הקשורים לתהליך החזרה לעבודה, אשר יכולים להיות עמוסים במונחים טכניים ומשפטיים, שלעתים אינם לגמרי מובנים לעובדים, במיוחד לעובדים שנפגעו קוגניטיבית או מתקשים בריכוז, עקב פגיעתם.
  4. בשיחות עם העובד שנפגע יש להדגיש בפניו את יתרונות החזרה לעבודה או את החסרונות באי-חזרה לעבודה, למשל, ההשפעה על המצב הפיננסי, על הקשרים החברתיים ועל הבריאות הנפשית.
  5. יש להתאים את התקשורת למאפייני העובד שנפגע (גיל, רמת השכלה, תפקיד בעבודה וכו'), לרמת נכונותו לחזור לעבודה, לסגנון התקשורת שלו ולרמת ההבנה שלו את תוכנית החזרה לעבודה.
לסיכום, ממצאי המחקר הראו כי תהליך החזרה לעבודה של נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע מושפע מאוד מאופני התקשורת בין אנשי הצוות המנהלים את התהליך לבין העובדים שנפגעו בארגונים גדולים ומורכבים, והחוקרים המליצו להדריך את אנשי המקצוע ביישום שיטות התקשורת היעילות שנמצאו במחקר. החוקרים ציינו כי נציגי ועדי העובדים נתפסו על ידי העובדים שנפגעו כאנשים שאפשר לתת בהם אמון, יותר מכל אנשי צוות הניהול האחרים, ועל כן, מומלץ כי ימלאו תפקידי מפתח בבניית מערכת יחסים מוצלחת עם העובדים שנפגעו. כמו כן, מסכמים החוקרים כי נותר עדיין לחקור ולאתר את השיטות המתאימות להחזרה לעבודה של נפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע שמסיבות שונות לא שבו למסגרת העבודה.

מקור

 
דף / מידע זה הוכן לפרסום על ידי יפעת זר מידענית, מהנדסת כימיה

לקריאת ידיעות נוספות מהעולם לחץ כאן >>

 

שלח להדפסה