כניסה הרשמה צור קשר

איך תקן ארגונומי נולד, ומתחיל ללכת...? אימוץ תקינה בינלאומית בארגונומיה

מאת:אייל לוי, יו"ר ועדת מומחים בארגונומיה, מכון התקנים הישראלי

תאריך:15/02/2016


בשנת 2010 פרסם ארגון מדעי בינ"ל בשם The Work Foundation דוח בשם Fit for Work, אשר בדק את  הנטל הבריאותי והכלכלי של פגיעות שריר ושלד בישראל, בחן את המדיניות הננקטת כדי להתמודד עם הבעיה והגיש המלצות לקידום התחום. הערכת הארגון הייתה כי כ-700,000 איש סובלים מבעיות שריר-שלד כרוניות וכי העלויות הנגזרות למשק הן כארבע מיליארד דולר בשנה. מנתוני הביטוח הלאומי של ישראל (מבוסס על נתוני 2009)  עלה כי: הביטוח הלאומי מוציא כ-737 מליון ₪ בשנה, על תשלום קיצבאות ונסיונות שיקום של נפגעים בהפרעות שריר-שלד. בין ההמלצות לממשלה נכתב שיש לשקול שינויים בקווי מדיניות ולעודד חקיקה חדשה, כדי למנוע את הבעיה.

במהלך שנת 2012, פנה מר אייל לוי מהאגודה הישראלית לארגונומיה והארגונום של אינטל קריית-גת וירושלים, למנהל המחלקה לבריאות העובד ,ד"ר אלי רוזנברג, וכן להלן עטרות, מנהלת אגף התקינה במכון התקנים,  אודות הצורך לאמץ תקנים ישראליים בתחום והצביע על ההזדמנות לשלב כוחות עם גורמי מקצוע אחרים (המינהל לבטיחות ובריאות תעסוקתית, הביטוח הלאומי, המוסד לבטיחות ולגיהות, איגוד התעשיינים, נציגי צרכנים ועוד) בוועדה שתפעל במסגרת מכון התקנים הישראלי.

לאחר הסכמה מונתה רכזת מלווה מטעם מכון התקנים (גב' נורית הולצינגר, ואח"כ גב' חלי שי), והוקמה ועדת מומחים שכללה את: גב' זוהר עשת-שרם (משרד הבריאות) ד"ר יוהנה גייגר (המוסד לבטיחות ולגיהות), ד"ר אורן זק (האיגוד לרפואה תעסוקתית), פרופ' יאיר ליפשיץ (יו"ר האגודה הישראלית לארגונומיה) ובראשות היו"ר אייל לוי (אינטל).

במהלך שנת 2013 התכנסה ועדת המומחים כדי לסקור את התקנים הקיימים בעולם המערבי ולבחור מתוכם תקנים מתאימים למדינת ישראל. מבין 117 תקני ISO שאותרו, נבחרו 9 תקנים ראשוניים לאימוץ בישראל. 

תקני הארגונומיה שאומצו: 

תקני הארגונומיה הישראליים הינם וולונטריים, ומתבססים על אימוץ תקינה בינלאומית קיימת. התקנים שאומצו מחולקים לשלושה נושאים עיקריים: 

א. עקרונות ארגונומיה כלליים ותכנון בגישה משולבת.
ב. ניטול ידני: הרמה ונשיאה, דחיפה ומשיכה וניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה.
ג. עקרונות הארגונומיה בסביבות עבודה משרדית ומול מחשב (מסופי צג).


ת"י 6385- עקרונות ארגונומיים לתכנון מערכות עבודה

תקן זה קובע את העקרונות הבסיסיים של הארגונומיה כקווים מנחים כלליים לתכנון מערכות עבודה, ומגדיר מונחים בסיסיים רלוונטיים. התקן מתאר גישה משולבת לתכנון של מערכות עבודה, שבה ארגונומים ישתפו פעולה עם  אחרים המעורבים בתכנון, תוך מתן דגש לדרישות אנושיות, לדרישות חברתיות ולדרישות טכניות באופן מאוזן במהלך תהליך התכנון.

ת"י 26800- ארגונומיה – גישה כללית, עקרונות ומושגים

תקן זה מציג את גישת הארגונומיה הכללית ומפרט עקרונות ומושגים בסיסיים בארגונומיה. עקרונות ומושגים אלה חלים על התכנון וההערכה של משימות, עבודות, מוצרים, כלים, ציוד, מערכות, ארגונים, שירותים, מיתקנים וסביבות שונות, כדי להתאימם למאפיינים, לצרכים, ערכים וליכולות ומגבלות של אנשים.

ת"י 11228 חלק 1 - ארגונומיה – ניטול ידני: הרמה ונשיאה

תקן זה מפרט גבולות מומלצים להרמה ולנשיאה ידניית הלוקחים בחשבון, בהתאמה, את המאמץ בביצוע המשימה, את תדירותה ואת משכה. תקן זה מתוכנן לספק הנחיה להערכת מספר משתנים של משימות, המאפשרים להעריך את הסיכונים הבריאותיים של האוכלוסייה העובדת.

ת"י 11228 חלק 2 - ארגונומיה – ניטול ידני: דחיפה ומשיכה

תקן זה מפרט גבולות מומלצים לדחיפה ולמשיכה באמצעות כל הגוף. תקן זה מביא הנחיה להערכת גורמי הסיכון הנחשבים חשובים לדחיפה ולמשיכה ידניות, המאפשרים להעריך את הסיכונים הבריאותיים של האוכלוסייה העובדת. 

ת"י 11228 חלק 3 - ארגונומיה – ניטול ידני: ניטול עומסים נמוכים בתדירות גבוהה

תקן זה קובע המלצות ארגונומיות למשימות עבודה חוזרות ונשנות של ניטול ידני של משקלים נמוכים בתדירות גבוהה. תקן זה מספק הנחיה לזיהוי ולהערכת גורמי הסיכון הקשורים, בדרך כלל, לניטול משקלים נמוכים בתדירות גבוהה, ועל ידי כך מאפשרים להעריך את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לאוכלוסייה העובדת. 

ת"י 9241 חלק 1- דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבוא כללי

תקן זה מציג סדרת תקנים הדנה בדרישות ארגונומיות לשימוש במסופי צג  מחשב (VDT)  למטלות משרדיות , ומספק קווים מנחים לגישת ביצועי משתמש.

ת"י 9241 חלק 2- דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): הנחיות לדרישות משימה

תקן זה מספק קווים מנחים למשתמשים במערכות עיבוד מידע מבוססות מסוף צג מחשב (VDT) בהתייחס למטלות משרדיות. הנחיות אלה רלוונטיות הן לארגון המטמיע את המערכת והן לאנשים המשתמשים בציוד. מומלץ ליישם הנחיות אלה בהתאם לתקנות או להסכמים מקומיים, אזוריים או לאומיים.

ת"י 9241 חלק 5- דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה.

תקן זה מפרט עקרונות ארגונומיים מנחים החלים על דרישות המשתמש, על התכן ועל הרכישה של ציוד תחנת עבודה עבור משימות משרד הכרוכות בשימוש במסופי צג מחשב (VDTs). בפרט, העקרונות הכלליים והדרישות הכלליות המפורטים בתקן זה ישימים לתקנים המפרטים את התכן הטכני של ריהוט וציוד המהווים את סביבת העבודה.  

ת"י 9241 חלק 110- ארגונומיה של יחסי גומלין בין אדם ומערכת: עקרונות דו-שיח

תקן זה קובע עקרונות תכנון ארגונומיים המנוסחים במונחים כלליים (כלומר מוצגים ללא התייחסות למצבי שימוש, ליישום, לסביבה או לטכנולוגיה), ומספק מסגרת ליישום עקרונות אלה לניתוח, לתכנון ולהערכה של מערכות הידודיות (INTERACTIVE SYSTEMS).


הדרכים לקבלת תקנים:

 
 
 
 
  • אפשרות חינמית: הגעה פיזית למכון התקנים ולעיין במחשב של הספרייה.
  • הגעה פיזית למכון התקנים, ימים א-ג-ה בין 9:00 – 13:00, ולקבל עותק מצולם תמורת 30 אגורות לעמוד.
  • לפרטים נוספים: יפה אדמון, מרכז המידע - מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 - תל-אביב 69977, טל: 03-6465191/2  פקס: 03-6426762, דואר אלקטרוני: library@sii.org.il
 
המשמעות היישומית של אימוץ התקינה והתועלת הצפויה לקידום הבטיחות והבריאות בעבודה

תקנים ישראליים וולנטריים אלו לארגונומיה, משקפים דרישות להבטחת בריאות העובד, באמצעות כלים מדידים ותהליכים מובנים. הטמעת התקנים במשק תהווה כלי לתכנון ולהתאמת סביבת העבודה. התקנים יסייעו למפעלים ולגופים ציבוריים ופרטיים שבהם מועסקים עובדים. הדבר יביא להעלאת התפוקה במשק ולשיפור הבריאות התעסוקתית של העובדים.

 

שלח להדפסה