כניסה הרשמה צור קשר

הארגונומיה כנושא מתפתח בתחום הגיהות התעסוקתית

מאת:ישראל שרייבמן מנכ"ל בפועל, המוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:16/02/2016


נושאי הבטיחות והגיהות בתעסוקה מתפתחים ומתמקצעים בישראל בצעדים גדולים. יותר ויותר גופים וארגונים מכירים בחשיבות הטיפול המקצועי בניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה בתהליכים, עיסוקים ועבודות אשר הם מבצעים. תחומים ותיקים ותחומים מתפתחים וחדשים מקבלים התייחסות מעמיקה יותר ומקצועית יותר. אחד התחומים האלה הוא תחום הארגונומיה.

המודעות לתחום והחשיבות שמייחסים לו במניעת נזקים לגוף העובד צומחות בשנים האחרונות. המוסד לבטיחות ולגיהות קיבל על עצמו תפקיד מוביל בתחום בארץ. מאמצים רבים הושקעו ע"י המוסד בהכנת ספר נרחב ומעמיק בנושא "ארגונומיה פיזיקלית עקרונות ויישום לקידום בריאות בתעסוקה", בעריכת ד"ר יוהנה גייגר. אנו מקווים שהספר יימצא בספרייה של כל ממונה על הבטיחות, כמו גם בספריות של ארגונומים ופיזיותרפיסטים, ויסייע להם במסגרת הפעולות השוטפות. יותר מכך - אנו מאמינים שהספר הוא גם ספר לימוד לכל מי שמתעתד לעסוק בארגונומיה או בתחומים הקרובים לה.

בימים אלה פרסמה הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה תעסוקתית דוח שנתי בנושא פגיעות ומחלות בתעסוקה, אשר גרמו להפסד ימי עבודה. בדוח מובהרת חשיבותן המכרעת של פגיעות שריר ושלד, המהוות כמעט שליש ) 32% ( מתוך כל מקרי הפגיעה המדווחים. במקצועות מסוימים המספר אף גבוה מזה: בקרב עובדי כוח עזר סיעודי, פגיעות שריר ושלד מהוות 54% מסך הפגיעות.

מספר מגזרים סבלו משיעורי פגיעות גבוהים במיוחד: ב 4- קבוצות עובדים, שיעורן של פגיעות שריר ושלד, מהדיווח שקיים בארה"ב, היה בממוצע מעל 150 , או כמעט פי ארבעה וחצי ביחס לכלל העובדים (33.8 ל 10,000- ). שלוש מתוך ארבע קבוצות העובדים הן עובדי בריאות.

 
  • עובדי כוח עזר בסיעוד - דווח על שיעור פגיעות שריר ושלד של 199.8 ל 10,000- עובדים, או כמעט פי 6 מן הממוצע במשק. בסך הכל נרשמו 20,920 פגיעות.
  • פרמדיקים וטכנאי חירום - שיעור הפגיעות היה 184.4 ל 10,000- עובדים. דווח על 3,880 פגיעות בסך הכל.
  • מכבי אש - שיעור הפגיעות היה 178.8 ל 10,000- עובדים. דווח על 5,760 פגיעות בסך הכל.
  • עובדי תברואה ומיחזור - שיעור הפגיעות היה 156.7 ל 10,000- עובדים. דווח על 1,470 פגיעות בסך הכל. לא אותרו בארץ נתונים המשקפים את היקף הבעיה, אך ניתן ללמוד עליה רבות מהנתונים מחו"ל. נתונים אלה מדגישים את ההשפעה החמורה של גורמי סיכון ארגונומיים במקומות עבודה, ואת השלכתן המכרעת של פגיעות שריר ושלד הן על בריאות העובדים והן על כלכלת המשק. תכנון ובקרה ארגונומיים להפחתת חשיפת העובדים לגורמי סיכון ארגונומיים עשויים למנוע פגיעות רבות, היעדרויות ממושכות ועלויות גבוהות.
 
המוסד לבטיחות ולגיהות שם את נושא מניעת פגיעות שלד שריר כנושא בעדיפות במסגרת תכניות ההדרכה שלו, כאשר:
 
  • מדריכי המוסד עברו הכשרה המסייעת להם באיתור וזיהוי סיכונים בנושא.
  • פותחה הכשרה לממונים על הבטיחות כדי להעמיק את ידיעותיהם בנושא.
  • הוקם מדור ייחודי לנושא באתר האינטרנט, משותף עם אגודת הארגונומים.
  • המוסד ימשיך לתת עדיפות גבוהה לנושא חשוב זה.

ישראל שרייבמן מנכ"ל בפועל, המוסד לבטיחות ולגיהות
 
 

 

שלח להדפסה