כניסה הרשמה צור קשר

מחוז מרכז וירושלים

חדשות

לכל החדשות

תשובת השבוע

מתאריך: 09.09.2021

 

שאלה:

האם נדרש להכין ולתלות ברחבי המפעל מפת מילוט בחירום, ובאיזו שפה?

 

התשובה:

דרישות ליציאות חירום, שילוטן וסימונן מופיעות בכמה מקומות בתחיקה, בעיקר בתחיקה הבאה:

 < קרא עוד

 

לארכיון תשובת השבוע

 

 


חדשות המחוז:


לכל ידיעות המחוז