כניסה הרשמה צור קשר

מרכז למידה מקוונת ופרונטלית

 

קישורים נוספים:

מערכת Moodle המוסד לבטיחות ולגיהות >>   
 


פניות למינהל הדרכות והכשרות, טל - 9214* או 03-6154880
----------------------

פניות ליחידת האינטרנט - internet@osh.org.il