כניסה הרשמה צור קשר

 
בטיחות באינטרנט: נפילה מגובה מאת: ש. אלעד, בטאון "בטיחות" 289, אפריל 2004
בטיחות באינטרנט: עבודה בגובה מאת: מ. שריסקי, בטאון "בטיחות" 317 דצמבר 2008 - ינואר 2009
בטיחות בעבודה בגובה - ציוד מגן אישי להגנת העובדים מנפילה חוברת טכנית מאת: י.קשלס
ביצוע עבודות חשמל בגובה: הוראות בטיחות דף מידע של מחלקת ההנדסה
בעקבות המלחמה בצפון - הנחיות בטיחות כלליות לאתרי בנייה או הריסה עלון מידע
חובת זהירות מוגברת מצד מעביד מאת: מ.בן-ארצי, בטאון "בטיחות" 290, יוני 2004
טפסים מאתר אגף הפיקוח: הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע; בקשה לקבלת אישור כשירות; הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות ועוד.
כיצד לבחור אמצעי לקשירה במערכת לאבטחת עובדים בגובה מאת: א.ניר, בטאון "בטיחות" 305 דצמבר 2006 - ינואר 2007
כיצד לבחור ריתמה לעבודה בגובה מאת: א. ניר, בטאון "בטיחות" 302 יוני-יולי 2006
מדריך בטיחות וגיהות ליזם ולקבלן במגוון עבודות רכז: מהנדס בטיחות ועו"ד יעקב דוידזון
מדריך בטיחות וגיהות לקבלן בענף הבנייה רכז: מהנדס בטיחות ועו"ד יעקב דוידזון
מדריך לעריכת מבדק עצמי (מודרך) לבדיקת מצב הבטיחות והגיהות באתר בנייה אפריל 2009. במימון קרן ’מנוף’ במוסד לביטוח לאומי.
מיומנו של איש בטיחות: ביצוע פעולה מתקנת לפני אירוע בטיחות ולא בדיעבד מאת: פ.פישמן, בטאון "בטיחות" 318, פברואר - מרץ 2009
מלגזות : סוגים , שימושים, תחזוקה ובטיחות חוברת טכנית
מנהל עבודה בבניין  גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים
סולמות - דפי מידע טכניים של CIS בעברית, ערבית ורוסית
סולמות מטלטלים: שימוש בטוח בסולמות - המלצות למשתמש פרסום ת-162 של מרכז מידע
סלילת דרכים - חלק א’: דגשי בטיחות בסלילת דרכים, תחזוקתם, תיקונם ושדרוגם פרסום ת-156 של מרכז מידע
עגורנים ומנופים - דפי מידע טכניים של CIS בעברית, ערבית ורוסית
פיגומים ובמות לעבודה בגובה - דפי מידע טכניים של CIS בעברית, ערבית ורוסית
שימוש בטוח בסולמות מיטלטלים מאת: א.לעדן, בטאון "בטיחות" 292, אוקטובר 2004
תאונות ולקחן: מישטחים מסוכנים להרמת אנשים בטאון "בטיחות" 286, אוקטובר 2003
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007  
האם עבודה על במת הרמה מחייבת שימוש ברתמת בטיחות? תשובת השבוע ממרכז המידע - 16.11.08
מה הדרישה בקשר לגובה המעקה בגג שטוח של בנין? תשובת השבוע ממרכז המידע - 17.05.09
מהי חובת הדרכה לעבודה בגובה על סולמות? תשובת השבוע ממרכז המידע - 29.12.08
מהן הדרישות בקשר להרכבה ובדיקת פיגומים? תשובת השבוע ממרכז המידע - 12.07.09

 

שלח להדפסה