כניסה הרשמה צור קשר

 
בבואכם לעבודה - חוברת הדרכה לעובד חדש חוברת בעברית, ברוסית, בערבית ובאמהרית
בטיחות בחשמל באתרי בנייה פנקס אישי לעובד ולמנהל
בטיחות בריאות בעבודה - חובות המעסיק והעובד ספר טכני
בטיחות וגיהות בתעשייה: כללי יסוד חוברת טכנית מאת: א.מרכוס
ביצוע עבודות חשמל בגובה: הוראות בטיחות דף מידע של מחלקת ההנדסה
גנרטור חשמל באתר בנייה ותעשייה - דרישות בטיחות דף מידע של מחלקת ההנדסה
גנרטורים: בטיחות בתחזוקה ובתפעול חוברת טכנית
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה - טקסט מלא מתוך אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים
חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים על פי הספר "פיקוח על בריאות העובד - חשיפה תעסוקתית לגורמים מזיקים", מאת ד"ר ליאון-יהודה נעים
חשמלאי בניין גיליון מידע על סיכונים תעסוקתיים
טפסים מאתר אגף הפיקוח: הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע; בקשה לקבלת אישור כשירות; הודעה על מינוי ממונה על הבטיחות ועוד.
מדריך בטיחות וגיהות ליזם ולקבלן במגוון עבודות רכז: מהנדס בטיחות ועו"ד יעקב דוידזון
מלגזות : סוגים, שימושים, תחזוקה ובטיחות חוברת טכנית
מתקן חשמלי ארעי באתר בניה - תקנות חשמל חדשות דף מידע של מחלקת ההנדסה
עלון קיר "בטיחות וגיהות" גליון 453, פברואר 2008  
שימוש בטיחותי בכלים חשמליים - עלון קיר "בטיחות וגיהות" גליון 1, 2003  בשפה הערבית
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002  

 

שלח להדפסה