כניסה הרשמה צור קשר

 
אורך חיים של קסדות בטיחות מאת: מ.גוטסמן
אחריות המעביד אינה מוחלטת עלון אלקטרוני, נובמבר 2006
בטיחות בבנייה עצמית עלון אלקטרוני,יולי 2006
בטיחות בעבודה בגובה - ציוד מגן אישי להגנת העובדים מנפילה חוברת טכנית מאת: י.קשלס
בטיחות בריאות בעבודה - חובות המעסיק והעובד  ספר טכני
חובת זהירות מוגברת מצד מעביד מאת: מ.בן-ארצי, בטאון "בטיחות" 290, יוני 2004
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה - טקסט מלא מתוך אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה ומוסדות ציבוריים
מתקן חשמלי ארעי באתר בניה - תקנות חשמל חדשות דף מידע של מחלקת ההנדסה
סולמות מטלטלים: שימוש בטוח בסולמות - המלצות למשתמש פרסום ת-162 של מרכז מידע
צמצום הסיכונים הפליליים של מזמין העבודה בטאון "בטיחות" 295, אפריל - מאי 2005
תיקונים חדשים לתקנות התכנון והבנייה בנוגע לשימוש באסבסט בבנייה דף מידע של מחלקת ההנדסה
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז- 2007  
תקנות החשמל (מיתקן חשמלי ארעי באתר בניה במתח שאינו עולה על מתח נמוך), התשס"ג - 2002  
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון), התשס"ח-2008  
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרות) (תיקון), התשס"ו-2006 מתייחסים (בין השאר) לעניין השימוש באסבסט בבנייה
האם עבודה על במת הרמה מחייבת שימוש ברתמת בטיחות?  תשובת השבוע ממרכז המידע - 16.11.08

 

שלח להדפסה