כניסה הרשמה צור קשר

ידיעון בוגרי המוס"ל אוגוסט


 
 
 
img4
יישום תוכנית בטיחות בפני קרינה בלתי מייננת בגוף ביטחוני
 
גוף ביטחוני גדול ומסווג, בעל מעבדות רבות, פנה למוס"ל ליישום תוכנית בטיחות מקיפה להתגוננות מקרינה בלתי מייננת.
הוחלט על ביצוע פעילות נרחבת היקף בהובלתראש התחום לקרינה מייננת במוס"ל ד"ר אמנון דובדבני. הפעילות תכלול הכנת נוהל בטיחות קרינה ונוהל משנה, במטרה להטמיע טיפול בגורם החשיפה בכל הרמות, כולל הערכת חשיפות וכתיבת הנחיות בטיחות, הדרכה והסברה, אכיפה ועוד.
בשלב הראשון, נבחן נוהל בטיחות ראשוני בנושא קרינה בלתי מייננת וניתנה התייחסות מפורטת, המסתמכת על "מדריך הבטיחות לקרינה בלתי מייננת במקומות עבודה", שנכתב ע"י מומחה המוס"ל ד"ר אמנון דובדבני.
ייעוץ אקוסטי להפחתת חשיפה לרעש מזיק במפעל סודהסטרים
 
מפעל "סודהסטרים", הממוקם באזור התעשייה רהט, פנה למוס"ל בבקשה לפתרון להגנה על העובדים מפני חשיפה לרעש מזיק בעוצמה של כ-95 דציבל, שמקורו במגרסות - כנדרש בתקנות.
מומחה המוס"ל ד"ר אמנון דובדבני בחן את המגרסות ואיתר פתרונות להפחתת החשיפה שניתנים ליישום באופן עצמאי, בקלות ובעלות נמוכה.
img3
img4
פעילות הדרכת בטיחות שנתית ממוקדת למנהלי עבודה שבוצעה בחברת רמי שבירו
 
במסגרת פעילות ההדרכה, שהתבצעה לבקשת חברת רמי שבירו נמסרו עדכוני חקיקה, הוראות מפע"ר, תרחישים מסוכנים. בין השאר חולקו למשתתפים טפסי ניהול אתר ופנקס כללי.
פעילות הדרכה בנושא בנייה באמצעות ניידת
 
פעילות ההדרכה באמצעות ניידת בנייה מתבצעת בשפות סינית, ערבית, רוסית, עברית וטורקית לשמונה מודרכים בסבבים מקבילים. המידע המועבר הוא על סיכונים בעבודות בנייה לפי מסלולים: עבודה בגובה, ציוד מגן אישי, חשמל ובריאות תעסוקתית. משך ההדרכה הוא בין 30 ל-45 דקות ובסיומה, המנהל מקבל לידיו דוח ממוחשב.
img4
img4
פעילות המשך עם התאחדות עובדי הניקיון
 
לאור הכנס המוצלח שקיים המוס"ל בהתאחדות עובדי הניקיון, התקיימה פעילות הדרכה בבטיחות לעובדי ניקיון בגופים מוסדיים נוספים, כגון אוניברסיטת תל אביב ובתי חולים. פעילות ההדרכה התקיימה בשפות עברית, ערבית ורוסית. כמו כן, הפיק המוס"ל עלון תמצית מידע בנושא סיכונים העומדים בפני עובדי ניקיון.
הדרכות לעובדים עם מוגבלות בעמותת אלווין
 
המוס"ל קיים קורס נאמנים ייחודי בעמותת אלווין - העמותה המובילה בישראל בהכשרה ובהשמה של עובדים עם מוגבלות. המוס"ל מקיים הדרכות במרכזי תעסוקה שונים בשפה העברית בכל אזורי הארץ, ובשפה הערבית במרכזים דוברי ערבית. 
img4
img4
פעילות בתחום התאחדות בעלי מלאכה
 
מומחי מחלקת הגיהות במוס"ל ביצעו אבחון סיכונים בנגריות ופעילות משלימה לאבחון, בעקבות הזמנה של מנהל נגרייה לסיוע במזעור סיכונים. במסגרת הפעילות, בוצע סקר מקדים וניטור אבק, ולאחר מכן, בהתאם לממצאים, התקיימה הדרכה לעובדים באמצעות ניידת.
 
 
 
 

 

שלח להדפסה