כניסה הרשמה צור קשר

גיליונות מידע על סיכונים תעסוקתיים


מאת: פרופ'. א. דונגי

 
תמצית
גיליונות המידע על הסיכונים התעסוקתיים לעובדים הוכנו במסגרת פרוייקט בינלאומי על סיכונים לעובדים במקצועות שונים, International Hazard Datasheets on Occupations, המנוהל ע"י ארגון העבודה הבינלאומי ILO. מתכונת (פורמט) גיליונות הסיכונים נקבעת ע"י ועדת היגוי בינלאומית, הפועלת ליד ILO.

במסגרת הפרוייקט הבינלאומי יוכנו ויתפרסמו גיליונות סיכונים בשפות שונות. המהדורה האנגלית החלה להופיע באתר האינטרנט של ILO (ראה קישור בדף הקודם), וכלולים בה כרגע 52 גיליונות שונים.

המהדורה העברית מופיעה באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות. המהדורה העברית הוכנה במסגרת פרוייקט משותף של המוסד לבטיחות ולגיהות, במימון קרן מנוף של המוסד לביטוח לאומי ושל משרד העבודה, ושל השרות לבריאות העובד של משרד הבריאות. גיליונות הסיכונים הכלולים בה הם בהתאם למתכונת המעודכנת, שאושרה ע"י ועדת ההיגוי הבינלאומית.

בהכנת גיליונות הסיכונים השתתפו הכותבים דלקמן:
 • פרופ' אברהם אלדג'ם ז"ל
 • גב' מג"ר פולה אורנשטיין
 • פרופ' אלכסנדר דונגי
 • מיכאל שרייסקי, M.Sc.
 • אינג' אלון דונגי.
 • מר מנחם שוורץ, מנהל המוסד לבטיחות ולגיהות תרם רבות לגיבוש המתכונת הסופית של גיליונות הסיכונים.
 • ד"ר עלמה אבני ממשרד הבריאות סייעה לקידום הפרוייקט לכל אורך הדרך.

רקע כללי
מגוון המקצועות בהם מועסקים כיום העובדים, בעולם ובישראל, הוא נרחב ביותר. ברשימת הסיווג של המקצועות השונים שפורסמה על ידי האו"ם כלולים כ- 70,000 מקצועות שונים. בכל מקצוע קיימים סיכונים אינהרנטים (מובנים) שונים הנובעים מתוכנו של העיסוק ומצורת עבודתו של המועסק. סיכונים אלה, חלקם קלים וחלקם רציניים, נושאים בחובם פוטנציאל של פגיעה, היכולה להתבטא אף בנכות ומוות. בגלל הרבגוניות של המקצועות השונים אין העובדים יכולים להיות מודעים לכל הסיכונים הללו ואף בעלי המקצוע העוסקים בהגנת העובד מן ההיבט של הבטיחות והגיהות מכירים רק חלק קטן של גורמי הסיכון. לפיכך הם נאלצים להסתייע במידע מקצועי בתחום זה אשר לא תמיד הינו זמין ולרוב אינו מקיף דיו.

תחיקת הבטיחות והגיהות, בעולם ובישראל, קבעה על כן עקרונות ותקנות בנוגע ל"זכות העובד לדעת" אודות הסיכונים הקיימים בעבודה בה הוא עוסק.

הסיכונים הקיימים הם בתחומים שונים: מחד - תאונות עבודה אקוטיות; מאידך - השפעות ממושכות, כרוניות, הנובעות מגורמי סיכון/סיכונים מוגדרים: סיכונים כימיים, פיזיקליים, ביולוגיים, ארגונומיים, פסיכו-סוציאליים וכדומה.

על מנת לסייע לעובדים הוכנו, ביזמה משותפת של המוסד לבטיחות ולגיהות בישראל ושל השרות לבריאות העובד במשרד הבריאות, ובתמיכת המוסד לביטוח לאומי, ומשרדי הבריאות והעבודה, דפי-מידע מיוחדים הנקראים בשם "גיליונות מידע על סיכונים תעסוקתיים לעובדים במקצועות שונים". גיליונות אלו מהווים פרוייקט חלוצי ראשון מסוגו בעולם, אשר לאחרונה הצטרף אליו ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) והכיר בו כאחד מהפרוייקטים החשובים שארגון זה נותן להם את חסותו. במסגרת אימוץ הפרוייקט, ILO הקים ועדת היגוי בינלאומית, הנפגשת תקופתית וקובעת את הצורה והתוכן של גיליונות הסיכונים, ואת אופן הבאתם לידיעת הנוגעים בדבר בעולם כולו.


מה הוא גיליון המידע על הסיכונים התעסוקתיים של עובד במקצוע מסוים?
עד הזמן האחרון, גיליונות הבטיחות שעמדו לרשות העובדים התבססו בעיקר על הכרת הסיכונים הנובעים מהעבודה בחומרים כימיים. לכל כימיקל וכימיקל יש פוטנציאל סיכון אופייני משלו. ידועים כיום כ - 18 מליון כימיקלים שונים, שיותר מ- 100,000 מהם מוגדרים כחומרים מסוכנים. לשם הערכת פוטנציאל הסיכון של החומר הכימי משמש ה- MATERIAL SAFETY DATA SHEET)  MSDS)  המתייחס בעיקר להיבטים הבטיחותיים של החומר הכימי שהעובד עשוי לבוא אתו במגע במסגרת העבודה. ה- MSDS אינו מתייחס כמעט לסיכונים האפשריים האחרים הקיימים בעבודה - תאונות, גורמי סיכון פיזיקליים, ביולוגיים, ארגונומיים וכו'. 

ל - MSDS מבנה סטנדרדי, ששונה לאחרונה על ידי הקהיליה האירופית והוא כולל 16 קבוצות מידע תקניות.

בישראל, תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות) התש נ"ח - 1998 מגדירות את תוכן התקנות, את מסגרת גיליון הבטיחות, ואת מה שייכתב בכל אחת מהקבוצות שבגיליון. 

בניגוד ל - MSDS, הגיליון החדש - גיליון המידע על הסיכונים התעסוקתיים - מקיף את כל מגוון הסיכונים האפשריים לעובד במקצוע מסוים, תוך התייחסות לאמצעי מניעה אפשריים של סיכונים אלה. אפשר אפוא לראות את גיליון המידע על הסיכונים התעסוקתיים כ"הרחבה" ו"העמקה" של ה - MSDS. זו גם העמדה המוצהרת של ILO ! 

להלן מידע כללי המתייחס לתוכן ולאופן השימוש בגיליון המידע על הסיכונים התעסוקתיים.


המבנה והתוכן של גיליון המידע על הסיכונים התעסוקתיים
צורתו הנוכחית, המעודכנת, של גיליון המידע נקבעה, הוגדרה והוסכמה על ידי ועדת ההיגוי הבינלאומית. הגיליון מכיל בדרך כלל ארבעה דפים, כשלכל אחד מהם תוכן מוגדר, כדלקמן:

עמוד ראשון - מהווה למעשה מעין "תמצית מנהלים" של תוכן הגיליון וכלול בו המידע דלקמן:
 • שם המקצוע.
 • הסבר בנוגע לשאלה מה הוא גיליון המידע על סיכונים תעסוקתיים.
 • תוכן כל אחד מארבעת העמודים.
 • הסבר תמציתי של מהות המקצוע.
 • פירוט הסיכונים העיקריים הקיימים במקצוע המסוים.
בעמודים השני והשלישי מפורטים הסיכונים לעובדים, לפי קבוצות סיכונים, כדלקמן:

עמוד שני - מכיל פירוט של הסיכונים הנובעים מתאונות
 • סיכוני תאונות - ליד הכותר, בצד שמאל, מופיעה הצלמית (ICON ) הבינלאומית של הסיכון התאונתי (צלמית שיש לה צורת משולש). כל אחד מהסיכונים התאונתיים ניתן בנפרד, בדרך כלל בשורה אחת או שתיים, כאשר בצד השמאלי מופיע עיגול ממוספר (אחד או יותר) המתייחס לאמצעי המניעה המומלץ בהקשר לסיכון זה. הרשימה הסידורית של אמצעי המניעה מופיעה בחלקו התחתון של העמוד השלישי. 
  סיכוני התאונות מסודרים בהתאם לסיווג הבינלאומי של התאונות ומתייחסים לסיכונים כמו - נפילה, החלקה, היפגעות על ידי עצמים נופלים, התנגשות בעצמים, מעיכה, מאמץ-יתר, שפשוף עור, טראומות שונות, גירוי עיניים, שריפה, התפוצצות, חשיפה לטמפרטורות קיצוניות, מכות חשמל, חשיפה תאונתית לקרינות ו/או רעלים, חנק, וכו'…
 • סיכונים פיזיקליים- ליד הכותר, בצד שמאל, מופיעה הצלמית הבינלאומית של סיכון פיזיקלי; מתחת לכותר, מופיע פירוט של הסיכונים הפיזיקליים הרלבנטיים השונים הקיימים במקצוע המסוים, כשלצדם, בחלק מהמקרים, עיגול ממוספר המתייחס לאמצעי המניעה המומלץ. 
  מדובר כאן על קבוצה שלמה של סיכונים פיזיקליים אפשריים, כגון : חשיפה ממושכת (לאו דווקא תאונתית) לקרינות מיננות ובלתי-מיננות; חשיפה לתנודות (ויבראציות) המשפיעות על גוף שלם; רעש; גורמים סביבתיים שונים (חום, קור, לחות, לחץ,..), וכו'
 • סיכונים כימיים - (סיכונים הקשורים לחשיפה בלתי-תאונתית לגורמים כימיים) - כלולים כאן הן גורמים כימיים בעלי השפעה מיידית (למשל, גירוי מערכת הנשימה או העיכול, השפעות עצביות, חוסר חמצן, וכו') והן סיכונים כימיים הגורמים להשפעות מאוחרות, כרוניות, או לטווח ארוך (כגון: הרעלה כרונית סיסטמית; פגיעות בעור, בעיניים ובמערכת הנשימה; אלרגיות; השפעות על מערכת הרבייה וההריון; השפעות מסרטנות, מוטגניות וטרטוגניות; וכו'). כמו קודם, מופיעים כאן העיגולים הממוספרים המתייחסים לאמצעי המניעה המומלצים.
עמוד שלישי - בעמוד זה מופיעים הסעיפים הבאים:
 • סיכונים ביולוגיים - כלולים כאן סיכונים הקשורים במיקרואורגניזמים ובתוצרים הרעילים שלהם (טוקסינים,..); חשיפה לצמחים אלרגנים ו/או רעילים; חשיפה לחרקים ולחיות שונות; וכו'.
 • בעיות ארגונומיות, פסיכולוגיות וחברתיות - כלולות כאן: פגיעות במערכת שריר-שלד; השפעות של מאמץ חוזר ונשנה; תנודות המשפיעות על איבר ספציפי בגוף; גורמי אי-נוחות וסבל פיזיים וכימיים; גורמים ארגונומיים ופסיכולוגיים הקשורים בתגובות אדם-מכונה; וגורמים פסיכולוגיים וחברתיים אחרים…
 • רשימת אמצעי המניעה - כוללת פירוט של אמצעי מניעה עיקריים מומלצים, המתייחסים, לפי המספר המופיע בתוך עיגול, לסיכון המוגדר שהופיע ברשימות הסיכונים השונים המפורטות בסעיפים הקודמים.
עמוד רביעי - עמוד זה מכיל מידע מקצועי נוסף והוא מיועד בעיקר לבעלי מקצוע בתחום הבטיחות והגיהות. העמוד מכיל את הסעיפים הבאים:
 • שמות נרדפים (חליפיים) - מובאים כאן מרבית השמות החליפיים ו/או הדומים של המקצוע המסוים;
 • הגדרה ו/או תאור העיסוק - ניתן תרגום של התיאור המפורט של ההגדרה האמריקאית [DOT], או זו של ISCO] ILO] ;
 • תעסוקות דומות ו/או ספציפיות;
 • מטלות - פירוט של המטלות העיקריות ממנו ניתן ללמוד על אופי העיסוק;
 • ציוד עיקרי הנמצא בשימוש;
 • מקומות עבודה בהם העיסוק שכיח;
 • הערות - כלולות כאן אזהרות מיוחדות, נתונים סטטיסטיים, השפעות סינרגיסטיות, וכל מידע רלוונטי נוסף; שאינו מוזכר במקום אחר;
 • רשימת ספרות;
 • נספחים - כולל רשימות חומרים כימיים, טבלאות מיוחדות, וכו'.
רשימת גיליונות מידע על סיכונים לפי מקצועות
דפי מידע בינלאומיים דפים אלה, באנגלית, מופיעים באתר האינטרנט של ILO - ארגון העבודה הבינלאומי (ראה קישורית בדף קודם). חלק מהדפים מופיע גם בשפות הספרדית והרוסית.
באתר זה התפרסמו עד עכשיו 52 גיליונות מידע שונים, שהוכנו בהתאם למתכונת הסופית המאושרת ע"י ועדת ההיגוי הבינלאומית, וניתן לעיין בהם ו/או להוציא תדפיסים שלהם, לפי הכתובת הנ"ל.
במסגרת הזמנה מיוחדת של NIOSH (המכון הלאומי לבריאות ובטיחות תעסוקתית של ממשלת ארה"ב) הוכנו ע"י המוסד לבטיחות ולגיהות גיליונות סיכונים (באנגלית) עבור 68 מקצועות שונים. ניתן לקבל רשימה של מקצועות אלה ו/או עותק של גיליונות סיכונים ספציפיים ע"י פנייה למרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות.
בכרך הרביעי של האנציקלופדיה לבריאות ובטיחות תעסוקתית, שיצאה לאור ע"י ILO , יש פרק מקיף, ששמו : Systematization of occupational hazards by occupation
בפרק זה כלולים 18 גיליונות סיכונים של מקצועות שונים, שהוכנו לפי המתכונת הקודמת של גיליונות הסיכונים ואינם כוללים המלצות בנוגע לאמצעי מניעה.
בסה"כ קיימים, באנגלית, גיליונות סיכונים (ברמות גימור ותחכום שונות) עבור כ - 160 מקצועות שונים. ניתן לקבל עותק מרשימה זו ע"י פנייה למרכז המידע של המוסד לבטיחות.

דפי מידע בעברית במסגרת המוסד לבטיחות ולגיהות, ובמשותף עם השרות לבריאות העובד של משרד הבריאות הישראלי, הוכנו עד היום מעל 330 גיליונות-מידע על סיכונים תעסוקתיים. כחצי מגיליונות אלה הם לפי המתכונת החלקית הישנה (150 עיסוקים) וכ - 190 עיסוקים הוכנו בהתאם למתכונת החדשה המעודכנת. באתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות קיימים , בשלב זה, כ - 170 עיסוקים. הרשימה המעודכנת של עיסוקים שעבורם קיימים גיליונות סיכונים בהתאם למתכונת החדשה כלולה באתר הנ"ל. ניתן לקבל עותק של כל אחד מגיליונות הסיכונים שעדיין אינו כלול באתר הנוכחי ע"י פנייה למרכז המידע של המוסד לבטיחות.

 

שלח להדפסה