כניסה הרשמה צור קשר

דוחות שנתיים - פרסומים ע"פ חוק חופש המידע


להלן פרסומים שפורסמו בעקבות בקשות שע"פ חוק חופש המידע
 
שנת הדוח שם הבקשה / פרויקט מועד פרסום

2020

דיווח שנתי לשנת 2020

נובמבר 2021

2019

דיווח שנתי לשנת 2019

מאי 2020

2018

דיווח שנתי לשנת 2018

יוני 2019

2017

דיווח שנתי לשנת 2017 

מאי 2018

2016

לא התקבלו בקשות ע"פ חוק חופש המידע
 
 
     
 

 

שלח להדפסה