כניסה הרשמה צור קשר

דוחות שנתיים - פרסומים ע"פ חוק חופש המידע


להלן פרסומים שפורסמו בעקבות בקשות שע"פ חוק חופש המידע
 
שנת הדוח שם הבקשה / פרויקט מועד פרסום

2018

דיווח שנתי לשנת 2018

יוני 2019

2017

דיווח שנתי לשנת 2017 

מאי 2018

2016

לא התקבלו בקשות ע"פ חוק חופש המידע
 
 
     
 

 

שלח להדפסה