כניסה הרשמה צור קשר

קישורים לטפסים לבעלי עסק


נושא טפסים/רשימות להורדה
מאגר בעלי התפקיד בתחום בטיחות בעבודה – נותני שרות לצפיה במאגר לחץ כאן
בודקי אביזרי הרמה, דודי קיטור, דרגנועים, מכונות הרמה, מעליות, עגורני צריח, קולטי אויר, קולטי קיטור לצפיה במאגר לחץ כאן
הסדרת "אמצעי גידור מיוחדים" באתרים בהם מתבצעות עבודות בנייה לצפיה במסמך לחץ כאן
דיווח בעל עסק על ביצוע עבודת גלישה  להורדת הטופס לחץ כאן
מינוי מפעיל מכונת הרמה (למעט עגורן) להורדת הטופס לחץ כאן
 "רישום הדרכה"  להורדת הטופס לחץ כאן
אישור תקף על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה להורדת הטופס לחץ כאן
כתב מינוי לאדם כשיר להורדת הטופס לחץ כאן
כתובת למשלוח דיווח אירוע תאונת עבודה או חלה אחד העובדים במחלת מקצוע: למפקח עבודה אזורי להורדת הטופס לחץ כאן
דיווח אירוע תאונת עבודה או חלה אחד העובדים במחלת מקצוע: טופס הודעה על תאונת עבודה/מחלת מקצוע  להורדת הטופס לחץ כאן
הודעה על ועדת בטיחות או נאמן בטיחות להורדת הטופס לחץ כאן
תסקיר בדיקה לאביזרי הרמה לדוגמא להורדת הטופס לחץ כאן
תסקיר בדיקה לכלי לחץ לדוגמא להורדת הטופס לחץ כאן
תסקיר בדיקה למכונות הרמה לדוגמא להורדת הטופס לחץ כאן
פנקס בריאות לדוגמא להורדת הטופס לחץ כאן
דוח בדיקה סביבתית לדוגמא להורדת הטופס לחץ כאן
מחלת משלח יד (מקצוע) שנדרש לדווח למפקח עבודה אזורי: רשימת מחלות מקצוע המחייבות הודעה לפיקוח על העבודה לצפיה בתקנות לחץ כאן
מקרה מסוכן שנדרש לדווח למפקח עבודה אזורי: (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), התשי"א – 1951 לצפיה בתקנות לחץ כאן
תסקיר בדיקה דוד קיטור - דוגמה לצפיה בתסקיר לחץ כאן
נוהל בנושא אישור או התנגדות למינוי מנהל עבודה בבנייה השעייתו וביטול מינויו לצפיה בנוהל לחץ כאן
פרוטוקול ועדת בטיחות לצפיה בפרוטוקול לחץ כאן
רשימת דגמי מסגרת בטיחות ותאי בטיחות מאושרים לחקלאות לצפיה ברשימה לחץ כאן
פנקס הבמות והפיגומים הממוכנים לצפיה בפנקס לחץ כאן

 

שלח להדפסה