כניסה הרשמה צור קשר

טופס הזמנת ניידת בטיחות


התחייבות המזמין

1. קיימת חניה חוקית לניידת (אורך 12 מ' רוחב 4 מ' לפחות)
2. קיימת נקודת חשמל תלת פאזית (A 16) במרחק שלא יעלה על 15 מ'
3. יש לוודא הימצאות נציג המזמין בשער מקום העבודה לקליטת הניידת
4. יש לוודא אישורי כניסה למפעיל הניידת ולציוד הנלווה
5. ארגון מראש של קבוצות מודרכים (עד 9 בכל סבב)
באחריות המזמין ליצור קשר עם מפעיל הניידת 48 שעות לפני הפעילות.

 

תמורה

ההדרכה הינה ללא תשלום, ככל שהמזמין עמד בכל התנאים המפורטים מעלה (1-6) ובהדרכה ישתתפו במועד דלעיל מספר המשתתפים / מודרכים הקבוע לעיל.

ואולם, יובהר כי ככל שההדרכה תדחה פחות משני ימי עסקים מלאים מהמועד בו תוכננה להתבצע, ו/או המזמין לא עמד בהתחייבויותיו מעלה, המזמין ישלם למוסד לבטיחות ולגיהות סך של 1500 ₪ + מע"מ, בתוך 30 יום מהמועד שנועד להדרכה.

 

שלח להדפסה