כניסה הרשמה צור קשר

כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים - מבוא


כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים באים לסייע למשתמשים/עובדים עם חומרים אלה במפעלים, בבנייה, בחקלאות ובמקומות אחרים, במטרה למנוע תאונות עבודה ולשמור על בריאותם.
הכרטיסים מכילים נתונים בסיסיים על תכונות החומרים, הסיכונים בשימוש בהם, אמצעי מיגון וכיבוי אש ,השפעה בריאותית, עזרה ראשונה ועוד...

"כרטיסי בטיחות לחומרים כימיים" הוכנו על בסיס ICSC - International Chemical Safety Cards. ה- ICSC - פורסמו בשפות רבות ומשמשים מקור מידע ובסיס להדרכת עובדים בארצות שונות.

לאור הצרכים, כפי שבאו לביטוי בשטח, יזם מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות את כניסת הפרוייקט האמור לישראל, בתיאום עם גורמים בחו"ל הקשורים בנושא. פרויקט זה פותח במסגרת תוכנית בינלאומית לבטיחות כימית - IPCS, ומעורבים בו ארגונים כמו:

 
  • ILO - International Labour Office - ארגון העבודה הבינלאומי שליד האו"ם.
  • WHO - World Health Organization - ארגון הבריאות העולמי שליד האו"ם.
  • UNEP - United Nations Environment Programme.

למרות הדמיון בין כרטיס בטיחות וגיליון בטיחות (MSDS), צריך לציין כי יש הבדל בסיסי בין השנים. גיליון בטיחות במקרים רבים כתוב בשפה האנגלית, הוא מכיל מידע טכני ומדעי מפורט ולא בהכרח מיועד במלואו לעובדים בעמדת העבודה. בכרטיסי הבטיחות, לעומת זאת, מרוכזים רק הנתונים הבסיסיים עבור החומרים, הוראות עיקריות לגבי בטיחות בעבודה עם החומר וכללי ההתנהגות בעת חירום.

כרטיסי הבטיחות אינם מחליפים את גיליון הבטיחות הכתוב וערוך על פי "תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תווי וסימון של אריזות), התשנ"ח-1998", אלא מהווים אמצעי נוסף למניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

 

שלח להדפסה