כניסה הרשמה צור קשר

מפגש מציעים 29/11/2020


מפגש מציעים 29/11/2020

המוסד יקיים כנס מציעים בו יוצגו השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה. בכנס יפרטו נציגי המוסד אודות המערכות והשירותים הנדרשים ותיתנן אפשרות לשאול שאלות.

ההשתתפות בכנס אינה חובה עבור הגשת הצעה.

השאלות שיועלו בכנס ירוכזו ע"י נציג המוסד ומענה להם יפורסם במסגרת המענה הכולל לשאלות הבהרה.
בשל מגבלות התקהלות ע"פ הנחיות משרד הבריאות – הכנס יתקיים בדרך מקוונת באמצעות תוכנת הזום 
קישור לכנס: https://us02web.zoom.us/j/83141549568

מועד הכנס: יום ראשון, 29/11/20 בשעה 13:00

 

שלח להדפסה