כניסה הרשמה צור קשר

פרסומים נבחרים


היכרות עם נושא הרעש

רעש במקומות עבודה - תקציר טכני
מאת: ר. וייזינגר, בהוצאת המוסד לבטיחות וגיהות.  
  

הערכת הסיכון 

בדיקות רעש תעסוקתיות
מצגת של מחלקת גיהות. 

נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית תקופתית לרעש
מסמך של המעבדה הארצית לגיהות תעסוקתית של אגף הפיקוח על העבודה. 

מחשבון להערכת חשיפה אישית של עובדים לרעש

רשימה של מעבדות מוסמכות לביצוע בדיקות רעש
מאתר אגף הפקוח על העבודה, משרד התמ"ת. 

בקרה ומניעה 

בקרת רעש: מניעת רעש בתעשייה - חוברת טכנית
מאת: ר.ל. סטפקין ור. אי. מוסלי. בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות. 

ציוד מגן אישי לשימושך החופשי - פנקס אישי לעובד
בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות. 

ביגוד וציוד מגן אישי
חוברת טכנית בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות.
מאת: י. רבי, ר. וויזינגר, ג. אלון, י. קישלס.

ראה פרק עשירי: ציוד להגנת השמיעה. 


 

 

שלח להדפסה