כניסה הרשמה צור קשר

חידושים בתחיקה

 

עודכן ב:16/12/2014

 

בקובץ תקנות מס' 7458 מתאריך 14 בדצמבר 2014, פורסמו תקנות חדשות:

"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התשע"ה - 2014" (מתוקף "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998")

לקובץ התקנות המלא 

 

 

מקור:יחידת האינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה