כניסה הרשמה צור קשר

חידושים בתחיקה

 

עודכן ב:11/03/2015

 

בקובץ תקנות מס' 7498 מתאריך 04 במרץ 2015, פורסמה הודעה - אגרת מורשי נגישות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אגרות מורשי נגישות), התשע"ה - 2015:

 

מקור:שלום ויסמן, מרכז מידע ואינטרנט, המוסד לבטיחות..

 

שלח להדפסה