כניסה הרשמה צור קשר

לרגל יום השמיעה הארצי שחל היום 17 במאי, מתפרסמים נתונים על לקויי שמיעה בישראל

 

עודכן ב:17/05/2016

 

לרגל יום השמיעה הארצי שחל היום ה-17 במאי, מתפרסמים נתונים על לקויי שמיעה בישראל, מתוך סקר חברתי 2015. הסקר החברתי כולל פרק בנושא בריאות ותפקוד יומיומי ובו שאלה על קושי בשמיעה. הנתונים מבוססים על דיווח עצמי של המשיבים על השאלה: האם יש לך קושי לשמוע? (גם בזמן שמרכיב מכשיר שמיעה). אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא שומע בכלל. אלה שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות שמיעה כלשהי, אלה שהשיבו 3 או 4, הוגדרו כאנשים עם לקות שמיעה חמורה.

נתוני הסקר החברתי מאפשרים להשוות בין אנשים לקויי שמיעה לכלל האוכלוסייה במגוון נושאים. להפקת עיבודים נוספים ניתן להשתמש
במחולל הלוחות של הסקר החברתי, באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  

היקף לקות השמיעה בישראל בקרב בני 20 ומעלה
 

13% (כ-680 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי. ל-10% (כ-547 אלף נפש) יש קושי מועט ול-2.5% (כ-131 אלף נפש) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל (לקות שמיעה חמורה). *

שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל: 5% מבני 20–44 מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, 14% מבני 45–64, 29% מבני 65–74. כמחצית (52%) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי, ול- 19% יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל. גברים מתקשים בשמיעה יותר מנשים בכל קבוצות הגיל (תרשים 1).לנתוני תרשים 1


השכלה 

בכל קבוצות הגיל, שיעור בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות), גדול יותר בקרב אנשים המתקשים בשמיעה, מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל  45- 64 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה הוא 41%, לעומת 33% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 45–64, רבע (25%) מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה הם בעלי תעודה אקדמית לעומת שליש (33%) מאנשים שאינם לקויי שמיעה. 
 
תעסוקה

שיעור המועסקים בקרב לקויי שמיעה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. בגילי העבודה העיקריים (25–54) שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה הוא 75% (79% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה). בגילאי 55–64, כשני שלישים (63%) מקרב האנשים עם לקות שמיעה חמורה אינם מועסקים, לעומת כשליש (34%) בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. (תרשים 2)לנתוני תרשים 2

תחושת בדידות

בכל קבוצות הגיל לקויי שמיעה חשים בדידות יותר מאשר אנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 20–64 אנשים עם לקות שמיעה חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, בשיעור הגדול פי שניים וחצי לעומת אנשים שאינם לקויי שמיעה (13% לעומת 4%, בהתאמה). 
20% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בני 20–64 חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה, לעומת 7% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה חמורה החשים כך. ל-16% מבני 20–64 עם לקות שמיעה חמורה אין קשרים עם חברים, לעומת 8% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. 
 
שביעות רצון מהחיים 

אנשים עם לקות שמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם, מאנשים שאינם לקויי שמיעה. בגיל 20- 64, 76% מלקויי השמיעה מרוצים מחייהם, לעומת 90% ממי שאינם לקויי שמיעה. לקויי שמיעה אינם מרוצים מחייהם, בשיעור הגדול פי שניים וחצי ממי שאינם לקויי שמיעה (24% לעומת 10%).  
בגיל 20- 44 65% מלקויי השמיעה מרוצים מחייהם, לעומת 91% בקרב מי שאינם לקויי שמיעה. בגיל 45–64 80% מלקויי השמיעה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. באותה קבוצת גיל, 20% מלקויי השמיעה אינם מרוצים מחייהם, לעומת 11% בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה. 
בגיל 20 - 64, 56% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה חושבים שחייהם יהיו יותר טובים בעתיד, ו- 17% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים, לעומת 65% ו- 6% בהתאמה בקרב מי שאינם לקויי שמיעה.


הון חברתי

הנושא השנתי בסקר חברתי 2014 היה הון חברתי, במסגרתו נשאלו הנדגמים על מס' בני משפחה וחברים קרובים שאליהם הם חשים קרבה, ושאליהם הם יכולים לפנות בכדי לדבר בעניינים אישיים, או לקבל עזרה. 9% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה דיווחו שאין להם בכלל בני משפחה שאליהם הם חשים קרבה, ו-44% השיבו שאין להם חברים קרובים בכלל (לעומת 3% ו-15% בהתאמה בקרב מי שאינם לקויי שמיעה).
62% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה דיווחו שהם 'מרוצים מאד' או 'מרוצים' מהקשר שלהם עם חבריהם, לעומת 87% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה.
15% מבעלי לקות שמיעה חמורה בגיל 20- 64 דיווחו שהם חשים שלעיתים מתייחסים אליהם כאל אדם לא הגון, לעומת 7% שדיווחו כך בקרב מי שאינם לקויי שמיעה.
כתשובה לשאלה: אם בן משפחה קרוב שלך היה מתחתן עם אדם עם מוגבלות האם היית מקבל זאת?  השיבו 73% מהאנשים עם לקות שמיעה חמורה בחיוב לעומת 81% בקרב אנשים ללא לקות שמיעה חמורה.
 

שיעור האנשים באוכלוסייה עם לקות שמיעה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים, שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלות השמיעה שלהם.
 
למידע נוסף:

 
דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס >>
שאלון הסקר החברתי 2015 >>
מחולל הלוחות – הסקר החברתי >>

 
המוסד לבטיחות ולגהות פועל לאורך כל השנה על מנת לעודד מפעלים, ארגונים וחברות העובדות בסביבות עבודה מודרניות לנקוט באמצעים שימנעו נזקע רעש בקרב העובדים. לאחרונה אף השיק המוסד ניידת הדרכת בטיחות וגהות חדשה שמטרתה להפחית נזקים מחשיפה לרעש באמצעות הצגת דרכי התגוננות. בנוסף פרסם המוסד באתר האינטרנט שלו מדור מיוחד ליום המודעות למניעת נזקי רעש >>, שפורסם בשנה שעברה, ומכיל חומרים מגוונים בנושא.

 

 

מקור:יגאל אייזנמן – תחום הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ארגון בקול.

 

שלח להדפסה