כניסה הרשמה צור קשר

פרויקט "בטיחות ובריאות של עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית"

 

עודכן ב:28/12/2016

 

בימים אלה מתנהל פרויקט "בטיחות ובריאות של עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית". הפרויקט הינו ביוזמה ובבצוע של המוסד לבטיחות וגיהות, במימון "קרן מנוף" ובשיתוף עם האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה. במסגרת הפרויקט פותחו כלים להגברת הבטיחות והבריאות התעסוקתית בקרב עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 
אחד מתוצרי הפרויקט הינה  "חוברת הנחיות למעסיק ולמדריך" העובדים במשותף עם  עובדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. החוברת תעלה את המודעות לבטיחות ולבריאות בהעסקת עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, תוך מתן כלים שיסייעו במניעת תאונות עבודה ובשמירת בריאותם.
 
החוברת מסייעת למעסיק, מנהל העבודה ולממונה/נאמן הבטיחות במפעל, לקיים סביבת עבודה בטוחה המותאמת גם לצרכי עובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. הינה יישומית וכוללת גם "איורים מונגשים המסייעים להדרכת בטיחות, דוגמאות לשלטים מונגשים, טופס סקר סיכונים, טופס להערכת גורמי סיכון למשימה (טופס Jsa), טופס סיכונים הנובעים ממצב העובד והכל בהתאמה לעובדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.


 

 

מקור:שלום שרף, מנהל פרויקטים, אגף פרויקטים ופיתוח תשתיות במוסד לבטיחות ולגיהות
.

 

שלח להדפסה