כניסה הרשמה צור קשר

חדשות

בית הדין לעבודה הרשיע את בעליו של עסק להחלפת גגות אסבסט ושיפוצים - בעבירות בטיחות בעבודה

 

עודכן ב:28/12/2016

 

שופטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה,  מיכל נעים דיבנר, הרשיעה את מבצע הבניה יצחק איצקוביץ בעליו של עסק בשם מסחרי "המכסה איציק"  וגזרה עליו קנס פלילי בסך 34,000 ₪ והתחייבות להימנע מלבצע עבירות על הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה  בסך כולל של  72,800 ₪ לתקופה של שלוש שנים.

בעקבות תאונת עבודה שאירעה ביום 13.07.2011 והסתיימה בפציעתו של עובד, החל מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה (בעת האירוע - משרד הכלכלה) בחקירה פלילית. התאונה ארעה כאשר במהלך ביצוע עבודות לפירוק לוחות אסבסט מהגג וסיכוך הגג,  נפל העובד  מגג המבנה, ונחבל בגופו ובראשו. במסגרת חקירת המקרה על ידי החוקר הבכיר מר  יוסי מרבנט  מהאגף הפלילי במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, נמצאו ליקויים ומחדלים המוגדרים כעבירות פליליות לפי פקודת הבטיחות בעבודה, תקנותיה וחוק ארגון הפיקוח על העבודה.

עו"ד איריס דוהן, מהלשכה המשפטית במשרד הכלכלה והתעשייה, הגישה כתב אישום כנגד המבצע שהינו בעליו של עסק לביצוע עבודות להחלפת גגות אסבסט. כתב האישום המתוקן כלל שלוש עבירות  מהותיות מכוח פקודת הבטיחות ותקנותיה העוסקות בנושא עבודה בגובה: אי אספקת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לעבודה בגובה, אי שימוש במערכת מתאימה לבלימה או מניעת נפילה בעבודה בגובה, אי הדרכת עובד ואי מסירת תמצית מידע בכתב בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודתו. 
 
כב' השופטת מיכל נעים דיבנר מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבלה ביום 14.12.2016 את הסדר הטיעון לפיו הורשע הנאשם ובהמשך לכך הוטל על הנאשם קנס פלילי בסך 34,000 ₪, כמו כן הנאשם חויב לחתום על התחייבות שלפיה, יוטל עליו קנס בסך של 72,800 ₪ אם יפר הוראה מהוראות פקודת הבטיחות ותקנותיה במשך שלוש שנים מיום מתן גזר הדין. השופטת ציינה בהכרעת הדין  כי הסדר הטיעון הינו סביר וראוי בנסיבות העניין.

עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית במשרד הכלכלה והתעשייה, ברכה על הרשעת הנאשם. באתרי הבניה ישנן סכנות רבות וקיום הוראות הבטיחות בעבודה הכרחי כדי לשמור על חיי אדם ולמנוע מקרים של פציעה. הנתונים מצביעים על כך שתחום הבניה הוא תחום בו אירעו תאונות עבודה רבות. החקיקה המטילה חובות בהתייחס לשמירה על בטיחות העובדים קובעת עבירות פליליות. מעסיקים במקום העבודה שאינם טורחים להגן על עובדיהם כנדרש ולא מקיימים אל הוראות הבטיחות יידרשו לתת את הדין. אנחנו נמצה את ההליכים ונדרוש ענישה משמעותית על מנת לוודא שהוראות החוק נאכפות בדווקנות בכדי למנוע סכנות.

ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה, נמסר כי עבודה מעל גגות שבירים הינה עבודה בעלת פוטנציאל סיכון רב המחייבת עמידה בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים) התשמ"ו – 1986 וכן בעמידה בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), וזאת בנוסף לתקנות וחוקים נוספים.
פעמים רבות מעסיקים ועובדים מניחים בטעות כי משטחים המשמשים כגגות הם בעלי חוזק רב היכול לשאת את משקל גופם וציוד העבודה שלהם, ומתייחסים בקלות דעת לסכנת הנפילה מהם. חשיבות פסק הדין היא במתן דעתו של בית המשפט לחומרת העבירות ולאי נקיטת אמצעים מינימאליים שהיו מונעים את תוצאות הפגיעה הקשות. 


לגזר הדין

 

שלח להדפסה