כניסה הרשמה צור קשר

חידושים בתחיקה - רישיון מדביר

 

עודכן ב:24/06/2018

 

בקובץ התקנות מס' 8024 מתאריך 20 ביוני 2018, פורסם "תקנות הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (בקשה לרישיון מדביר), התשע"ח - 2018"

התקנות מסדירות את העיסוק בהדברה תברואית בכל הקשור להגשת בקשה לרישיון מדביר או לחידושו.

 

מקור: שלום ויסמן, מרכז מידע ואינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות
.

 

שלח להדפסה