כניסה הרשמה צור קשר

אושר סופית: לכל מנהל עבודה באתר בנייה ימונה עוזר בטיחות

 

עודכן ב:28/11/2018

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק ארגון הפיקוח (תיקון מס' 11 – הוראת שעה), התשע"ט-2018, של חברי הכנסת איל בן ראובן, אלי אלאלוף ועבד אל חכים חאג' יחיא.
 

בהצעה מוצע בהוראת שעה לחמש שנים שניתנת להארכה בשנתיים נוספות, לחייב כל מבצע בנייה באתר בנייה שמתבצעת בו עבודות בניה של מבנה שגובהו מעל 7 מטרים ושטחו מעל 1000 מטרים מרובעים או באתרים מסוימים שמתבצעות בהם עבודות בניה הנדסיות, למנות עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה בשמירה על ענייני הבטיחות באתר הבנייה. מוצע לקבוע את תפקידיו של עוזר הבטיחות, בין היתר לבדוק את התקיימותן של הוראות הבטיחות שנקבעו בחוק, את סמכויותיו ואת תנאי הכשירות הנדרשים למינויו. נוסף על כך, לקבוע הוראות להגנה על עוזר הבטיחות מפני פגיעה בתנאי עבודתו ומפני פיטוריו. כמו כן, מוצע לקבוע פעולות נדרשות בקשר לליקויים שעוזר הבטיחות הודיע עליהם.

בדברי ההסבר נכתב: " כיום מנהל העבודה באתר הבנייה נאלץ להתמודד עם נושא הבטיחות באתר הבנייה יחד עם יתר משימותיו השוטפות, שכוללות בין היתר ניהול כלל גורמי העבודה באתר, קביעת לוחות זמנים לביצוע וסיום הפרויקט במהירות האפשרית ובמסגרת התקציב. בפועל, באתרים הגדולים ובקטנים, סדר העדיפויות שונה ולרוב נושא הבטיחות נדחק לשוליים. כמו כן, אין ביכולתו של מנהל העבודה לבדו להבטיח אמצעי בטיחות נאותים, אפילו אם ירצה בכך. לפיכך מוצע לקבוע שבכל אתר בנייה ימנה מבצע הבנייה עוזר בטיחות, ממצבת כוח האדם הקיימת, שיפעל לצידו כמכפיל כוח לקידום ואכיפת הבטיחות באתר הבנייה."

ח"כ איל בן ראובן: זהו יום היסטורי. פועלי הבניין היו במשך זמן רב אנשים שקופים, אבל לא עוד. החוק הזה אומר שאנחנו שמים את חיי הפועלים שלנו בסדר עדיפות גבוה ואנחנו עדיין בתחילת הדרך. החוק אומר בעצם לכל העוסקים במלאכה שאנחנו לא ניתן להפקרות הזו להמשיך שהובילה לכל כך הרבה הרוגים.  הגענו לחוק הזה לאחר עשרות סיורים באתרי הבנייה, דיונים, מעקב הדוק ובעבודה עם חבריי, חברי הכנסת, אלי אלאלוף ועבד אל חכים חאג' יחיא, הגעתי לתובנה כי מנהלי העבודה נאלצים להתמודד עם נושא הבטיחות באתרי הבנייה יחד עם עשרות משימות נוספות, והבטיחות נדחקת לשוליים. אנחנו לא נעצור עד שנראה תוצאה בשטח של ירידה בכמות התאונות וכמות הנפגעים. 20 תמכו ללא מתנגדים.

לפרסום באתר

 

מקור:אתר הכנסת.

 

שלח להדפסה